Belgie: Klachten seksuele geaardheid bij CGKR, plus bedenkingen.Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, kortweg CGKR, kreeg vorig jaar 104 klachten over seksuele geaardheid binnen. Dat blijkt uit het jaarverslag van het centrum

Maar helaas behandelt het CGKR niet alle groepen gelijk, want ondanks de toenemende homohaat in ons landje heeft het nog altijd geen beleid terzake, ook voor oudere werklozen en alleenstaanden is dat er niet.

Het CGKR stelde zopas zijn jaarverslag voor 2009 voor. Vorig jaar kreeg het CGKR 2.888 nieuwe meldingen van discriminatie binnen, een derde meer dan in 2008, maar bijna evenveel als in 2007. Voor twee derde van deze meldingen opende het Centrum een dossier. In 2009 gaat het dan om 1.859 dossiers. Maar slechts bij 84% van deze dossiers (1.564) was het CGKR ook bevoegd.

In de top vijf van discriminatie staan holebi's op de vierde plaats met 104 dossiers (6%), voornamelijk voor pesten op het werk en cyberhate. Helaas besteedt het CGKR aan dit soort discriminatie amper tien regeltjes in zijn rapport van 179 pagina's over discriminatie en racisme.

Op 1 staat racisme met 827 dossiers (49%). Discriminatie van gehandicapten volgt met 289 nieuwe dossiers of 15% van het totaal. Op 3 discriminatie op basis van geloof met 227 dossiers (13% van het totaal). Het gaat in 87% om moslim(a)s. En tenslotte op 5 discriminatie op grond van leeftijd met 86 nieuwe dossiers (5% van het totaal). Hier gaat het vooral om 45-plussers en om discriminatie met betrekking tot aanwerving en bij hospitalisatieverzekeringen.

Bedenkingen door gva.be:
"Het CGKR interesseert zich meer voor sommige gediscrimineerde groepen dan voor andere. De gediscrimineerde groepen worden niet gelijk behandeld door het CGKR. Erg veel aandacht gaat naar 'islamofobie. In schrijnend contrast daarmee staat het onderdeel over discriminatie van homo's, die amper 10 regels waard is in een rapport van 179 pagina's, terwijl de homo's en lesbiennes met meer dan dubbel zoveel zijn als de Belgische moslims.

Bovendien neemt het geweld tegen homo's - vooral in Brussel en Antwerpen - enorm toe, homofobe misdrijven kenden in 2009 de sterkste stijging van alle discriminatiemisdrijven. Recent onderzoek van het Ehsal wees uit dat zes op de tien Brusselse homo's al te maken hadden met verbaal geweld en dat 10 procent al slachtoffer was van fysiek geweld omdat ze homo zijn. Volgens onderzoeken van professor Marc Hooghe (KULeuven) in opdracht van voormalig minister Kathleen Van Brempt (sp.a) is de homohaat bij moslimjongens meer dan twee keer zo sterk is als die van katholieke of vrijzinnige jongens.

Toch heeft het CGKR nog altijd geen enkel beleidsvoorstel terzake. Het had dit de vorige jaren al niet, het wees toen heel snel klachten voor homofobie af (in tegenstelling met klachten over islamofobie, die niet eens een overtreding van een wet moeten zijn om gegrond bevonden te worden door het CGKR) en het heeft het nu nog altijd niet.

Er is alleen een brochure waarin staat dat je als gediscrimineerde homo naar het CGKR kan stappen… Daaraan besteedt het CGKR ook nog eens 17 regels in zijn rapport. Maar een brochure is onvoldoende. Er is geen politiebeleid (noch om de opsporing te stimuleren via gerichte acties of lokhomo's, noch om de registratie van homofobe misdrijven te bevorderen, noch om de stedelijke korpsen te sensibiliseren voor deze problematiek, noch om homogroepen bij de politie of bij de ambtenarij uit de grond te stampen), geen antidiscriminatiebeleid naar de moskeeën en imams toe, geen specifiek beleid voor moslimjongens in de scholen… Homo's en lesbiennes kunnen duidelijk op veel minder belangstelling van het CGKR rekenen dan moslims", aldus gva. Lees het volledige gva.be verslag: Klik hier.

holebi info eigen berichtgeving.

Dit bericht is gepost op 01 September, 2010 en 3383 keer gelezen.