Europees onderzoek: Kledij en seksuele geaardheid voornaamste reden tot pesten.Uit een studie onder 4200 leerlingen in elf Europese landen blijkt dat jongeren tussen de 12 en 18 jaar vooral gepest worden omwille van hun seksuele geaardheid of om het dragen van de foute kledij.

Het onderzoek van de British Council (culturele- en onderwijstak van de Britse overheid) richtte zich vooral op pestgedrag betreffende uiterlijk en discriminatie op basis van seksuele geaardheid of huidskleur. De gemiddelde leeftijd van de ondervraagde scholieren was 14 jaar.

Met stip op ťťn in Europa staat de seksuele geaardheid (46 procent). Europese leerlingen discrimineren daarnaast omwille van uiterlijke verschillen en het hebben van een handicap. Geslacht en religie zouden minder meespelen.

Vlaamse scholen kwamen als toleranter naar voren tegenover jongeren met een andere huidskleur. Terwijl bijna een derde van alle ondervraagde Europese scholieren huidskleur noemt als belangrijkste reden om slachtoffer te worden van pesterijen. In Vlaanderen is dat bij 22 procent van de leerlingen het geval.

Daarnaast vinden Vlaamse jongeren het minder een probleem om gepest te worden dan andere Europese kinderen. Slechts acht procent van de 300 ondervraagde Vlaamse jongeren vonden dit wel een probleem, wat een stuk onder het Europese gemiddelde van 20 procent ligt. Enkel in ItaliŽ ligt dat getal hoger. Verder noemt 47 procent van de Vlaamse jongeren kledij een reden om iemand te pesten of er niet bij te horen. Verder noemt 55 procent van de Vlaamse jongeren uiterlijke kenmerken als grootte en gewicht de voornaamste reden waarom leeftijdsgenootjes op school worden gepest. Daarmee zijn Vlaamse scholieren de grootste pestkoppen op het vlak van pesten inzake deze vernoemde uiterlijke kenmerken.

Van de allochtone leerlingen die zelf aan het onderzoek deelnamen, werd 20 procent de afgelopen drie maanden gepest. De onderzoekers stelden vast dat het in Vlaanderen vooral de nieuwkomers zijn die zich uitgesloten voelen op school. De migranten van de tweede generatie hebben naar eigen zeggen minder last van pestgedrag.

In Nederland worden scholieren vooral gepest omwille van kleding en uiterlijke kenmerken als te dik of te dun zijn. Seksuele voorkeur wordt door 21 procent van de Nederlandse jongeren genoemd als reden voor pesten. Taalgebruik, zoals accent of dialect, en ras en religie spelen bij Nederlandse scholieren veel minder een rol. In Griekenland hebben leerlingen het vooral lastig wanneer ze een andere huidskleur hebben, terwijl in ItaliŽ, Duitsland en Portugal homo of lesbisch zijn een groter probleem is. Verder zouden Nederlandse scholieren ook het meest ontspannen zijn. In Griekenland, Spanje, Portugal en BelgiŽ ligt het percentage leerlingen dat zich gelukkig voelt veel hoger; tussen de 40 en 50 procent

Aanleiding van het onderzoek, dat drie jaar duurde, is het stijgende aantal allochtone leerlingen in Groot BrittanniŽ en Europa, en de moeilijkheden (culturele verschillen, discriminatie, taalproblemen, homofobie en voortijdige schooluitval) die dat voor het onderwijs met zich meebrengt. Wat uiteindelijk zal resulteren in een handleiding voor scholen over hoe ze moeten omgaan met de culturele verschillen en discriminatie in het onderwijs om te gaan.


holebi info eigen berichtgeving.

Dit bericht is gepost op 16 June, 2010 en 6818 keer gelezen.