Weggepest Brussels homokoppel moet renovatiepremies terugbetalen.Brussel: Een weggepest homo koppeltje moet de renovatiepremies die ze van het Brussels Gewest kregen terugbetalen omdat ze 'te vroeg vertrokken' zijn.

Het verhaal begint wanneer het homo koppeltje begin 2000 een krot koopt in de Brusselse Anneessenswijk. Voor de renovatie van het huis krijgen ze een premie van het Brusselse gewest. De renovatie was in 2002 voltooid en enkele maanden later trekken de twee in hun huisje. Maar al snel krijgen ze te maken met pesterijen. Stenen, tomaten en kastanjes worden door enkele allochtone jongeren, aangemoedigd door een volwassene naar de gevel van het huis gegooid. De stadswachten zouden er hebben naar gekeken maar grepen niet in.

Het homo koppel wilde een gesprek aan gaan met de daders maar dat mislukte. De politie kwam slechts enkele dagen later en liet weten dat wanneer het koppel niet tegen pesterijen kan ze daar maar niet hadden moeten komen wonen. Even gaat het homo koppeltje elders wonen, wanneer ze terug keren naar hun huis beginnen de pesterijen opnieuw. Graffiti op de gevel, vuilnis in de brievenbus, lek gestoken banden van hun auto enz..

De maat is vol wanneer in 2003 tijdens het Marokkaanse Suikerfeest enkele jongeren stenen tegen de voordeur gooien terwijl volwassenen toe kijken. De politie kwam pas een dag later eens kijken. Het homo koppeltje besluit dan maar te verhuizen en de woning te verkopen. Ze schrijven tal van brieven aan het stadsbestuur en naar de politie maar krijgen geen gehoor. Het huis raakt uiteindelijk verkocht maar wel met een serieus verlies.

Het verhaal zet meteen iedereen in rep en roer, ook onze politici reageren scherp. In een brief vraagt Vlaams minister Pascal Smet (SP.A) uitleg aan Brussels minister-president Charles Picqué (PS). Smet vraagt meteen ook om meer werk te maken van de strijd tegen intolerante jongeren.

“Het is met enige verbijstering dat ik vandaag heb kennis genomen van het verhaal van het homo koppeltje, schrijft Smet in een brief die brusselnieuws.be kon inkijken. Smet is in de Vlaamse regering bevoegd voor zowel Gelijke Kansen als voor Brussel. Het artikel in kwestie staat in de nieuwste editie van Brussel Deze Week en leest u ook online.

Smet toont zich met name verwonderd over het feit dat het homokoppel, dat na jaren van pesterijen uit de Anneessenswijk in hartje Brussel wegtrok, op de koop toe nog eens 12.000 euro renovatiepremie moet terugbetalen aan het Gewest. Hij vraagt aan Picqué hoe het mogelijk is dat het jarenlange getreiter niet als overmacht wordt erkend.

De Vlaamse minister, zelf homo en centrumbewoner, drukt zijn voormalige collega Picqué ook op het hart hoe belangrijk de strijd tegen de intolerantie bij Brusselse jongeren wel is.

“Los van deze financiële kwestie wijst deze zaak op een probleem dat deze stad steeds meer kenmerkt, met name van intolerantie, vooral van de jonge generatie nieuwe Brusselaars, tegenover wie anders is dan zij, en de moeilijkheid om hiertegen een krachtige vuist te maken,” schrijft Smet.

“Toch is dat nodig. Want Brussel heeft mensen zoals het homo koppeltje nodig. Zij houden deze stad mee recht, zij houden van de stad, en investeren in wijken die investeringen nodig hebben. Het is dan ook de taak van de stad om er voor te zorgen dat deze mensen fatsoenlijk en in alle rust kunnen leven.”

“Wijkontwikkeling betekent dat we niet alleen investeren in wijkcontracten,” vervolgt Smet, “maar dat we evengoed investeren in contracten met wijkbewoners, waarin zij mee verantwoordelijkheid opnemen voor hun wijk, en waarin opgetreden wordt tegenover zij die zich onverantwoordelijk en vijandig gedragen tegenover andere wijkbewoners.”

holebi info eigen berichtgeving.

Dit bericht is gepost op 27 May, 2010 en 5797 keer gelezen.