Vlaamse politici en holebi gemeenschap reageren op homo arrest.1: Zware gevangenisstraf voor twee homoseksuelen in ons partnerland Malawi:
N-VA vraagt onmiddellijke actie van Vlaamse regering

2: Holebi- en transgenderbeweging ontzet door veroordeling homokoppel in Malawi:

3: Peeters pakt ambassadeur Malawi aan over veroordeling homo's.

1: Zware gevangenisstraf voor twee homoseksuelen in ons partnerland Malawi:
N-VA vraagt onmiddellijke actie van Vlaamse regering!


Op 3 mei jl. trok Vlaams parlementslid Marc Hendrickx (N-VA) aan de alarmbel. Hij wees op de vervolging van twee jonge homoseksuelen in het Afrikaanse land Malawi, partnerland voor de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking.

Op 27 december van vorig jaar sloten in Malawi de twee homoseksuele activisten Tiwonge Chimbalanga (20) en Steve Monjeza (26) een symbolisch huwelijk. Zij werden hiervoor meteen aangehouden. Gisteren, 19 mei, veroordeelde de rechtbank beide mannen wegens “ernstige zedenschennis” tot de maximumstraf: 14 jaar gevangenis met dwangarbeid. In zijn vonnis stelde de rechter dat hij Monjeza en Chimbalanga de zwaarste straf had opgelegd om de bevolking “te beschermen van mensen zoals jullie”.

Marc Hendrickx neemt met afschuw kennis van deze uitspraak. Als advocaat stelt hij vast dat de meest fundamentele mensenrechten hier ernstig zijn geschonden. Als Vlaams Parlementslid is hij verbijsterd dat een partnerland van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking alle internationale druk om de vervolging van homoseksuelen te stoppen compleet heeft genegeerd en zelfs gekozen heeft voor de zwaarst mogelijke bestraffing. De constructieve samenwerking met de Malawiaanse regering, die minister-president Kris Peeters (CD&V) in de commissie Buitenlands Beleid van 27 april nog zo roemde, kent duidelijk haar limieten als het aankomt op het respecteren van de mensenrechten.

Marc Hendrickx herinnert Kris Peeters aan zijn woorden van toen: een decriminalisering van homoseksualiteit in Malawi was volgens hem absoluut nodig en de Vlaamse regering zou er systematisch op blijven aandringen dat hier werk van werd gemaakt. Het is nu aan de minister-president om die belofte waar te maken. Als er nu geen eendrachtig en sterk signaal komt uit de internationale gemeenschap om dit vonnis te veroordelen zal de Malawiaanse regering dit als een legitimatie van hun beleid zien.

Marc Hendrickx roept minister-president Kris Peeters dan ook op om onmiddellijk contact op te nemen met die landen die eveneens ontwikkelingshulp geven aan Malawi en zich al kritisch uitlieten over het proces. In de eerste plaats zijn dat Schotland en Noorwegen. Peeters moet met het een gemeenschappelijk en sterk standpunt innemen, waarbij de Malawiaanse regering wordt gewaarschuwd voor de consequenties van deze daad.

Marc Hendrickx, Vlaams Parlementslid N-VA.

2: Holebi- en transgenderbeweging ontzet door veroordeling homokoppel in Malawi:

De Vlaamse holebi- en transgenderbeweging reageert met afschuw en verontwaardiging op de zware veroordeling van een homokoppel in Malawi. Ze vraagt actie van de bevoegde ministers op Vlaams en federaal niveau.

Tiwonge Chimbalanga en Steven Monjeza werden door de rechter veroordeeld tot 14 jaar cel en dwangarbeid, omdat ze een homoseksuele relatie hebben. De mannen organiseerden eind 2009 een symbolisch verlovingsfeest. Volgens de rechter is homoseksualiteit tegen "de orde van de natuur" en wordt met dit vonnis een voorbeeld gesteld. Homoseksualiteit is strafbaar in Malawi.

Alhoewel het vonnis zeer zwaar is, verbaast het niet. De situatie in Malawi en omringende landen is immers precair voor holebi's en transgenders. Het sterkt de holebi- en transgenderbeweging in haar strijd voor gelijke rechten wereldwijd.

Çavaria, Wel Jong Niet Hetero en Het Roze Huis vragen de Vlaamse regering bij monde van Kris Peeters om dit vonnis krachtig te veroordelen. Yves Aerts (çavaria): "We vragen dat Vlaanderen duidelijk stelling inneemt. Malawi is een partnerland van Vlaanderen in een aantal ontwikkelingsprojecten. De Vlaamse regering mag niet pikken dat een partnerland holebi's en transgenders vervolgt."

Ook WISH (Werkgroep Internationale Solidariteit met Holebi's), een organisatie aangesloten bij de koepels, neemt de zaak ter harte. Ze schreef een brief over de kwestie aan de minister-president. De holebi- en transbeweging spreekt dan ook haar steun uit aan de mensenrechtenorganisatie Amnesty International, die de zaak van zeer nabij opvolgt.

3: Peeters pakt ambassadeur Malawi aan over veroordeling homo's:

minister-president Kris Peeters (CD&V) is niet te spreken over de veroordeling van een homokoppel in Malawi. De twee mannen kregen een gevangenisstraf van veertien jaar omdat ze "de orde van de natuur verstoren".

Peeters is bevoegd voor Buitenlands Beleid en Malawi is één van de landen waarmee Vlaanderen samenwerkt op vlak van ontwikkelingssamenwerking.

De voorbije maanden toonde Peeters al zijn bezorgdheid over de zaak van het homokoppel aan de ambassadeur van Malawi. Hij benadrukte daarbij nog eens het belang van het Verdrag over de Burgerrechten.

De minister-president heeft nu beloofd om de ambassadeur "op korte termijn" opnieuw uit te nodigen om over de zaak te spreken. "Ik zal ook overleg plegen met collega's van andere donorlanden om te bekijken hoe deze situatie verder aangepakt kan worden."

Tiwonge Chimbalanga (20) en Steven Monjeza (26) werden eind 2009 opgepakt omdat ze een symbolisch "homohuwelijk" georganiseerd hadden. Donderdag verklaarde de rechter hen schuldig aan "het verstoren van de orde van de natuur". Het koppel kreeg de maximumstraf van 14 jaar cel en dwangarbeid opgelegd.Bron: email aan holebi.info van Marc Hendrickx en email van çavaria (voordien de holebifederatie). en punt 3 volledige overname van vandaag.be

Dit bericht is gepost op 20 May, 2010 en 4092 keer gelezen.