Homo’s krijgen opnieuw schrik in Antwerpse straten.Antwerpen bouwde de afgelopen jaren een reputatie van homovriendelijke stad op. Ze was bijvoorbeeld gaststad voor de Eurogames. Maar de jongste tijd neemt de homofobie almaar meer toe.

Nico Volckeryck (foto links) en Carim Bouzian (foto rechts) stelden een manifest op waarin ze pleiten dat homohaters binnen de allochtone gemeenschap strenger moeten worden bestraft. “De overheid en de homoverenigingen treden te laks op”, zeggen ze in gazet van Antwerpen.

Beiden waren diep geschokt door de gewelddadige dood van de achttienjarige Layla Hachichi. Haar ouders hadden een gebedsgenezer ingeschakeld om haar te ’genezen’ van haar lesbische geaardheid.

Hun manifest kwam tot stand na overleg met homofiele Marokkaanse mannen die anoniem wensen te blijven. Bouzian: "Zij riskeren represailles. Hun familie kan ze uitsluiten of naar Marokko sturen. Ik ken zoveel jongeren die naar Marokko zijn gestuurd. Controle hierop is onmogelijk. De ouders hopen dat ze dan zouden genezen, en er worden gebedsgenezers ingezet zoals bij Layla. Meestal blijft het onschuldig bij het voorlezen van Koranverzen. Maar ik word zelf al vier jaar lang bedreigd en uitgescholden.

Wordt de situatie voor homo's in Antwerpen erger? Volckeryck: "Ik ben al van mijn negentiende bezig met homorechten. De jongste jaren ervaar ik dat het weer achteruitgaat. Homo’s voelen zich niet meer veilig. Enkele jaren geleden was het de normaalste zaak dat mannen hand in hand over straat liepen in Antwerpen. Nu kijken ze wel uit voor ze dit doen. We staan bijna terug op de plek waar we 25 jaar geleden waren vertrokken."

"Marokkaanse of Turkse homo's sluiten zich op in kleine groepjes. En ik hoor Marokkaanse jongeren zeggen dat ze hun zoon of dochter uit het huis zetten als ze homo zouden zijn. En nog maar een kwart eeuw geleden zeiden vaders dat ze liever een crimineel als zoon hadden dan een homo. Er is wel al een verschil met toen, de politie en overheid erkennen nu homorechten, maar ze treden nog veel te laks op," aldus Volckeryck.

Vanwaar komt die opstoot van homofobie? Bouzian: "Het heeft vooral te maken met de groeiende invloed van radicale moslimstromingen, zoals de salafisten. Jongeren krijgen via islamitische website's de verwerpelijkste opvattingen te horen over homo's. Homoseksualiteit wordt afgespiegeld als een westers verschijnsel dat typerend zou zijn voor de decadentie en zedeloosheid. Combineer dat met de vele misvattingen en onwetendheid en je krijgt een groeiende groep van homofobe jongeren."

Volckeryck: Homofobie is niet alleen aanwezig bij een deel van de moslimjongeren. We ervaren dit ook bij mensen van Oost-Europa. Tijdens de inburgeringscursus tonen ze een foto van twee kussende mannen en ze zeggen dat dit hier in België normaal is. Maar dat is echt niet voldoende. In Antwerpen kan je nog altijd boeken kopen waarin staat dat je homo's mag vermoorden en hun lichaam mag vertrappelen. Homofobie is voor mij even verwerpelijk als racisme."

Waarom zorgde de dood van Layla niet voor een storm van protest? Zowel de homogemeenschap als de moslimgemeenschap liet zich niet horen. Volckeryck: "Het stoorde me enorm dat er na de dood van Layla mensen waren die opriepen voor de vrijlating van de ouders, maar niemand riep op om zijn verontwaardiging te tonen over de gruwelijke moord."

Bouzian: "Binnen de moslimgemeenschap leeft het principe van horen zien en zwijgen. Islamieten vallen ook steeds terug op hun slachtofferrol. Als er kritiek komt op de homofobie bij de moslims, dan beschouwen ze het al snel als een aanval op de islam. De moslims blijven het debat ontwijken en de gematigden laten zich monddood maken."

Wat moet er gebeuren? "Het onderwijs speelt een belangrijke rol. Er wordt vandaag geen aandacht besteed aan seksuele diversiteit. Volgens sommige leerkrachten is dat gewoon te moeilijk geworden om in een klas te geven. Het probleem is dat in de hulpverlening maar weinig mensen ervaring hebben met de moslimcultuur, ze hebben dan ook geen enkel besef hoe ze een Marokkaanse jongere moeten begeleiden die zich wil outen. Deze jongeren krijgt dan te horen dat hij het tegen zijn ouders moet zeggen. Alleen zit daar juist het probleem."

Volckeryck: "We pleiten daarom voor een meldpunt en opvang voor allochtone homo's, lesbiennes en biseksuelen. Misschien moeten we het opvangcentrum naar Layla noemen."

Antwerps burgemeester Patrick Janssen zegt in gazet van Antwerpen zich vooral enkele geïsoleerde gevallen van agressie tegenover homo's te herinneren. "Ik ga mij naar aanleiding van het manifest verder informeren bij de politie. Ik ken geen enkele periode waarin de tolerantie tegenover homoseksualiteit zo groot is als nu. De verhoogde zichtbaarheid van homo's en lesbiennes wekt bij sommigen blijkbaar agressie op. Dat kunnen we echt niet tolereren."

Voorstellen uit het manifest:
- De stad Antwerpen moet samenwerken met lokale holebi-verenigingen om een meldpunt en opvang te creëren voor allochtone holebi's.
- De jongeren durven alleen hulp te vragen wanneer zij de hulpverlener kunnen vertrouwen. Door medewerkers en vrijwilligers uit de doelgroep in te zetten kan men dit vertrouwen realiseren.
- Onderwijs en inburgeringtrajecten hebben een belangrijke rol in de maatschappelijke acceptatie van homoseksualiteit bij jongeren en nieuwkomers.
- Het is noodzakelijk om overleg te plegen met de sleutelfiguren binnen de geloofsgemeenschappen om bepaalde praktijken te veroordelen en te verwerpen.

Eerder kon je bij ons lezen:
Antwerpse lesbische moslima stierf gruwelijke dood.
Nederlandse moslim partij tegen homohuwelijk.
Nederland: Opnieuw homo weggepest door groep Marokkaantjes.


Bron: papieren editie van de gazet van antwerpen.

Dit bericht is gepost op 22 March, 2010 en 5299 keer gelezen.