Hebben Vlaamse homo's en lesbiennes lange tenen?Çavaria ergerde zich aan de sportcommentaren bij het kunstschaatsen in Vancouver. Naar aanleiding daarvan werd de koepel van holebi's (homo, lesbisch, biseksueel) en transgenders opgenomen in de rubriek 'Revue' ( DS 20/02/10) als "verliezer van de week". Wij schreven een reactie, die verscheen in de standaard.

Mag je in een tv-commentaar bij het kunstschaatsen lachen om de vrouwelijke trekjes van sommige deelnemers? Toch wel, maar Mieke Stessens van Çavaria (voorheen de holebifederatie) vindt het wel ergerlijk.

In de krant van dit weekend (DS 20 februari) wordt de holebi-vereniging Çavaria genoemd als de ‘verliezer' van de afgelopen week. Wij ergerden ons immers aan de spottende ondertoon van Sporza-commentator Christophe Van De Goor bij het kunstschaatsen in Vancouver.

Hebben wij te lange tenen? Vinden wij dat de commentator zoiets niet mag zeggen? Het antwoord is tweemaal ‘nee'. De toon die de commentator aanslaat over mannen die niet echt ‘mannelijk' zijn, vinden wij inderdaad storend. Niet omdat we onszelf niet kunnen relativeren of niet om onszelf kunnen lachen. Wel omdat het op een dieperliggend fenomeen wijst dat ons wel degelijk zorgen baart.

Wij willen met onze kanttekening bij deze uitlatingen vooral wijzen op de rigide gendernormen die heersen in onze samenleving. Een man die ‘vrouwelijk' is (sierlijk beweegt, zich schminkt, roze accessoires verkiest) is een rariteit en dat lokt nog altijd commentaar uit. Het verleidt een sportcommentator ertoe irrelevante informatie te geven over de zelfbruiner die een schaatser gebruikt en de roze badmatten die hij koopt.

Vrouwelijke mannen zouden volgens ons geen rariteit mogen zijn. De vaste denkwijzen over wat en hoe een man en een vrouw moeten zijn, werken immers beklemmend voor heel wat mensen: mannen, vrouwen en mensen die zich niet als één van deze beide categorieën zien. Het heeft ook ongewenste tot nare gevolgen.

Eén voorbeeld: recent onderzoek uit Nederland toont aan dat Amsterdamse mannen die geweld plegen tegen homomannen, dit niet doen omdat die mannen homo zijn, maar wel omdat ze ‘zich niet gedragen zoals een man dat zou moeten'. Mannen die zich laten verleiden door een andere man, nemen de passieve rol van lustobject op zich. Dat mag niet, aldus de daders, want die rol is weggelegd voor een vrouw. De ondervraagde geweldplegers getuigden dat een man moet jagen en dat een vrouw de prooi moet zijn. Worden die rollen omgekeerd, zoals homo's doen, dan lokt dit geweld uit, dan moet dit afgestraft worden. Dit is een extreem, maar veelzeggend voorbeeld van waar het overschrijden van gendernormen toe kan leiden.

In de sportwereld lijken de normen nog strenger dan in de rest van de wereld. Dit geldt vooral voor sporten die met mannelijkheid en kracht geassocieerd worden, zoals voetbal of gevechtssporten. Die zijn weggelegd voor ‘echte mannen'. Onderzoek toont aan dat ongeveer een kwart van de holebi's die een sport beoefenen in een reguliere sportclub, hun seksuele geaardheid verbergen. Slechts 9,5procent is er open over en 66procent licht een beperkt aantal medesporters in. Uit een recente enquête bij Belgische voetballers bleek dat 67,8procent van de ondervraagden vindt dat er voor homo's geen plaats is in het voetbal. De sportwereld kent met andere woorden een hoog machogehalte. Mannen die dit machismo niet waar kunnen of willen maken, moeten het ontgelden. Omgekeerd: vrouwen in de topsport die krachtig en atletisch zijn, dat moeten wel lesbo's zijn. Of een voorbeeld buiten de sportwereld: Linda De Win, die in een spelprogramma competitief en hard voor de titel strijdt: zij zal wel een bitch zijn. Een vrouw is toch immers lief, kalm, onzichtbaar en zorgzaam. Zo niet, wordt ze afgestraft.

Homo's, lesbiennes, bi's en transgenderpersonen gaan vaak — niet altijd — anders om met de gendernormen. Ze experimenteren er vaker mee en contesteren ze zelfs. Soms doen ze dit omdat ze het leuk of bevrijdend vinden. Soms gaan ze in tegen deze normen omdat ze niet anders kunnen, omdat ze zich in de gendercategorie die hen door de maatschappij werd toegewezen, niet thuis en bijgevolg niet gelukkig voelen.

Çavaria vindt dat ieder voor zich mag uitmaken hoe mannelijk of hoe vrouwelijk hij of zij zich wil uiten en benoemen. Om dat mogelijk te maken moeten de strikte normen en de rigide tweedeling ‘man- vrouw' in onze samenleving veranderen of toch minstens versoepelen. Dat zal een werk van lange adem zijn. Een eerste stap zou alvast zijn om in de media, in kinderboeken, in educatief materiaal op school, in de politiek en in het dagelijkse straatbeeld voorbeelden aan te reiken van mensen die zelf kiezen hoe zij door het leven gaan: als mannelijke vrouw, vrouwelijke man, stoere lesbienne (of net niet), verwijfde homo (of net niet), hetero dameskapper of hetero politieagente, of als iemand die noch vrouw noch man is. Pas als de samenleving deze openheid aanvaardt in plaats van ze af te straffen, zijn we op de goede weg.

Vinden wij dat sportcommentatoren niet over sporters mogen spreken zoals zij dat willen?

Natuurlijk niet. Ieder zijn job en sportcommentaar geven is niet de onze. Maar wij mogen er wel op wijzen dat de uitspraken uitingen zijn van de manier waarop onze samenleving mannen en vrouwen in een vastomlijnd hokje stopt, waarvan de grenzen niet overschreven mogen worden. En dat vinden wij jammer, want die hokjes beklemmen mensen en het kan hen beletten hun leven te leiden zoals ze dat willen.

holebi info eigen berichtgeving.

Dit bericht is gepost op 25 February, 2010 en 5072 keer gelezen.