Vlaams senator veroordeelt Litouwen inzake holebi's.Tijdens de herfstzitting van het Benelux-parlement te Brussel werd een delegatie van de Baltische staten verwelkomd. Sinds de onafhankelijkheid van de Baltische staten werd een structurele samenwerking opgezet tussen de Benelux en de Baltische staten.

Regelmatig worden er rond thema's zoals energie, leefmilieu, arbeidsmarkt e.d gezamelijke programma's en seminaries georganiseerd, die vooral gericht zijn op uitwisseling van best practices en standpuntbepaling binnen de EU. Naar het Benelux-model bestaat ook in de Baltische staten een gezamelijke parlementaire assemblee (Baltic Assembly) waar parlementsleden van Estland, Letland en Litouwen elkaar ontmoeten. De voorzitster van de Baltische delegatie Erika Zommere heeft tijdens de zitting van het Benelux-parlement van 11 december een stand van zaken geschetst over de economische toestand in de drie landen.

In de repliek verwees Senator Bart Tommelein (Open Vld) en Voorzitter van het Benelux-parlement (foto) naar de recent gestemde anti-homowet in Litouwen. Het parlement van Litouwen heeft een wet over de bescherming van minderjarigen goedgekeurd, waardoor in heel het land geen publiciteit meer mag gemaakt worden voor homoseksuele, biseksuele en polygame relaties. Zevenenzeventig parlementsleden stemden voor de wet, drie waren tegen en vier onthielden zich. Volgens de wettekst wordt alle publieke informatie die reclame maakt voor homoseksuele, biseksuele en polygame verhoudingen als schadelijk beschouwd voor de geestelijke gezondheid en de lichamelijke, intellectuele en morele ontwikkeling van minderjarigen. Deze wet is discriminerend en zet zonder meer aan tot homofobie.

Bart Tommelein : In Litouwen is discriminatie en intimidatie van holebi's (Homo's, Lesbiennes en Biseksuelen) een ernstig probleem. De nieuwe wet versterkt de bestaande vooroordelen. De wet schendt het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Als voorzitter van het Benelux-parlement heb ik meegedeeld dat dit de politieke en vriendschappelijke relaties tussen Benelux en Litouwen sterk onder druk zet. Deze wet treedt volgend jaar in werking. Enkel de intrekking ervan is een optie voor ons.

De voorzitster van de Baltic Assembly heeft in antwoord op de reactie van Senator Tommelein meegedeeld dat zij zich ten volle bewust is van de commotie die deze nieuwe wet veroorzaakt. Zij heeft zich geŽngageerd om bij de volgende vergadering van de Baltic Assembly de verontwaardiging van de Benelux-landen over te brengen en de resultaten van de bespreking terug te koppelen naar het Benelux-parlement.

B. Tommelein.

Eerder kon je bij ons lezen:
Open Vld'er Jean-Jacques De Gucht wil meemoederschap bij lesbische koppels realiseren.
Open Vld senator, Bart Tommelein komt op voor holebi's in Oeganda.
Open Vld senator Margriet Hermans komt op voor holebi's in Irak.
Open Vld senator Margriet Hermans eist stop zetting executie (homo) tieners.
Open Vld wil meer aandacht rond toename hiv bij holebi's.

Bron: www.politics.be

Dit bericht is gepost op 15 December, 2009 en 1952 keer gelezen.