Resultaten transonderzoek in BelgiŽ ronduit confronterend.Transgender personen in BelgiŽ
Een onzekere sociale en juridische situatie en dagelijkse obstakels:


Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen stelde eind november 2009 de resultaten voor van zijn onderzoek ďLeven als transgender in BelgiŽĒ.

De studie licht de sociale situatie van transgender personen en de discriminaties waarmee zij te maken krijgen door. Ze is gebaseerd op een enquÍte waaraan 310 transgender personen hebben deelgenomen.

Het onderzoek werd uitgevoerd door het Steunpunt Gelijkekansenbeleid (Universiteit Antwerpen-Universiteit Hasselt, in samenwerking met CAP-Sciences humaines - UCL.

We geven u alvast de belangrijkste resultaten:

Juridische aspecten
De zeer strikte medische criteria waaraan transgender personen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een officiŽle verandering van voornaam of van geslacht worden door hen bekritiseerd. Een ander probleem: veel transgender personen worden niet door de bestaande wetgeving beschermd tegen discriminatie, omdat ze niet officieel van geslacht zijn veranderd. Bovendien weet minder dan 50% van de transgender personen dat de wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen ook de discriminatie op grond van geslachtsverandering regelt, met als resultaat dat slechts weinig transgender personen klacht indienen voor ongelijke behandeling.

Tewerkstelling
15,6% van de transgender personen is werkloos, niettegenstaande een vaak hoog opleidingsniveau. Gezien hun onzekere sociale situatie is tewerkstelling echter zeer belangrijk voor transgender personen. Op de werkvloer zijn ze, tengevolge van hun transgender status, vaak het slachtoffer van pesterijen. 54,1% verbergt zijn genderidentiteit dan ook op het werk. De meest negatieve reacties komen bovendien van collegaís. Als er een gelijkekansen- of diversiteitsbeleid aanwezig is, dan besteedt slechts 9,5% van de bedrijven aandacht aan de transthematiek. Met betrekking tot deze thematiek beschikken zowel werkgevers als transgender werknemers over te weinig informatie met betrekking tot hun rechten en plichten. Bij de zoektocht naar werk kunnen transgender personen vaak geen beroep doen op hun identiteitsdocumenten of diplomaís zonder hun transgender statuut openbaar te maken. Scholen en universiteiten zijn immers niet verplicht om hun (nieuwe) naam aan te passen op de diplomaís.

Gezondheidszorg
60% van de transgender personen heeft medische of psychologische hulp gezocht met betrekking tot hun genderidentiteitsproblemen. 62,3% van de respondenten heeft al zelfmoord overwogen; 22% heeft een zelfmoordpoging achter de rug. Deze schokkende cijfers tonen dat het bestaande aanbod aan transspecifieke hulpverlening niet volstaat. De toegang tot transspecifieke gezondheidszorg laat te wensen over en niet alle (chirurgische of andere) interventies worden terugbetaald. Ander probleem is dat huisartsen en psychologen vaak niet over voldoende informatie beschikken om transgender personen naar de bevoegde diensten door te verwijzen.

Beeldvorming
Transgender personen getuigen over vooroordelen, stereotypen en misvattingen ten opzichte van hen. Resultaat: hun imago wordt vaak bezoedeld.

Steun aan verenigingen
(Zelf-)Organisaties zijn belangrijk voor transgender personen: de meerderheid heeft er al een beroep op gedaan. Echter, deze organisaties werken vaak op basis van vrijwilligers; institutionele voorzieningen ontbreken.

Noodzaak om de transthematiek op de politieke agenda te plaatsen
Aan de vooravond van de ďTransgender Remembrance DayĒ (20 november), riep het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen op om de discriminaties en ongelijkheden waarmee transgender personen in onze hedendaagse maatschappij nog al te vaak worden geconfronteerd te bestrijden en uit te bannen. Het Instituut vindt het noodzakelijk om de transgender thematiek op de politieke agenda te plaatsen. Net zoals alle andere burgers hebben transgender personen rechten: het recht op gelijkheid van kansen, het recht om te worden beschermd tegen discriminatie, het recht op een menswaardig leven.

Extra info
Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht in december 2002 en is de federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op basis van het geslacht. Dit door het ontwikkelen en in praktijk brengen van een aangepast wettelijk kader en geschikte structuren, strategieŽn, instrumenten en acties. Het Instituut streeft naar het verankeren van de gelijkheid van vrouwen en mannen als een vanzelfsprekendheid in de samenleving en dit zowel in de mentaliteit als in het handelen.

Mee praten over transseksualiteit, nieuws lezen, vragen? enz: Klik hier.

Bron: Email aan holebi.info

Dit bericht is gepost op 14 December, 2009 en 2972 keer gelezen.