Oostende, stad met oog voor holebisOostende, Stad aan Zee, maar voor de stadsambtenaar voor het holebibeleid Dirk Van Gheluwe mag het nog net iets meer zijn. Een stad waar iedereen zich thuis voelt. Zo stelt hij zich het ideale Oostende voor.

En daar wordt werk van gemaakt. Het West-Vlaamse Regenbooghuis Polaris vzw opende op 9 mei 2009 de deuren op de Groentemarkt, het nieuwe ABC is uitgebracht, de Regenboogweek komt er weer aan, … Tijd voor een overzicht!

Zichtbaarheid als eerste vereiste Polaris wil opkomen voor gelijke kansen voor holebi’s en transgenders in West-Vlaanderen. In deze provincie leven en werken zo’n 60.000 holebi’s, een minderheid dus. Je kunt aan iemand niet zien wat zijn of haar seksuele oriëntatie is. Daarmee zit je meteen bij de kern van het probleem: het hoofdkenmerk van holebi’s is hun grote onzichtbaarheid. Homo’s zijn het meest zichtbaar in de samenleving. Lesbiennes, allochtone en oudere holebi’s zijn dat heel wat minder.

Een maatschappelijk klimaat creëren waarin men kan uitkomen voor de eigen seksuele oriëntatie (op het werk, op school, in de familie,…) is dan ook een belangrijke taak voor het gelijkekansenbeleid. Voor transgenders ligt het nog anders. Rond genderdysforie en transseksualiteit heerst vaak een sfeer van taboe en schaamte.

Polaris helpt deze onderwerpen begrijpbaar en bespreekbaar te maken. Dit verhoogt de kans op verandering en maakt dat transgenders in de samenleving beter worden aanvaard. Voor Polaris zijn de volgende thema’s zeer belangrijk: seksuele opvoeding thuis en op school, ontmoetingsplaatsen en bijeenkomsten, feesten voor holebi’s en transgenders, aanwezigheid in de media en in de politiek. Polaris wil zich voor deze thema’s inzetten.

Het ABC van de holebicultuur: Van het eerste ‘ABC van de holebicultuur’ werden er in 2005 vijfduizend exemplaren in Oostende verspreid. Het boekje was bedoeld voor de hele Oostendse bevolking, holebi’s en hetero’s, en bevatte een woordje uitleg bij veelgebruikte begrippen uit de holebicultuur: uit de kast komen, meeouder, holebifoon, Regenbooghappening,... het zijn begrippen die af en toe in de media komen, maar niet altijd gekend zijn.

De stad wilde hiermee tonen dat Oostende niet enkel heterovriendelijk, maar ook holebivriendelijk is. De brochure kende zo’n succes dat het ter gelegenheid van de opening van het regenbooghuis volledig werd herwerkt en heruitgegeven. De verspreiding kan deze keer in heel West-Vlaanderen gebeuren. Het nieuwe ABC kwam tot stand dankzij de samenwerking tussen de Provincie West-Vlaanderen en Polaris vzw. De brochure staat ter beschikking van holebi’s en hetero’s, scholen, jeugdbewegingen, bibliotheken. Er zijn vijftienduizend exemplaren en elke West-
Vlaming kan een gratis exemplaar krijgen bij de provincie en/of in het West-Vlaams Regenbooghuis Polaris. Je vindt de brochure ook op de websites www.polaris-wvl.be en op www.westvlaanderen.be/gelijkekansen

Hotel en regenbooghuis in één groot huis Het Polarisgebouw op de Groentemarkt is een gebouw uit de Belle Epoque, de tijd van het majestueuze Oostende. In de jaren ’60 werd het verbouwd tot Hôtel Du Nord en later Hotel Polaris. Sinds 2005 is het gebouw een beschermd monument. Het is nu weer (bijna) helemaal heringericht en met een nieuwe uitbating. Het buffetrestaurant opende in februari de deuren, het West-Vlaams Regenbooghuis in mei en de eerste hotelkamers zijn tegen de zomer een feit.

Dat Oostende holebi’s zichtbaar wil maken in de stad blijkt ook duidelijk uit de keuze voor de locatie van het regenbooghuis in het centrum van de stad. ‘Het geeft de Oostendse holebi’s een eigen plek. De regenboogvlag die er het hele jaar kan wapperen, maakt meteen duidelijk dat daar het regenbooghuis gevestigd is en dat Oostende daar trots op is’, lacht Rob Jonckheere, voorzitter van Polaris vzw.

Een Regenbooghuis is een publieke ruimte waar iedereen - homo’s en hetero’s, mannen en vrouwen - zich 100 % op zijn gemak kan voelen. ‘Daar is in Oostende echt behoefte aan,’ zegt Rob Jonckheere. ‘Geen huis waar je moet aanbellen en waar zo’n luikje in de deur zit, maar een kleurrijk, gezellig, licht en open huis. Polaris - zowel het restaurant, het hotel als het regenbooghuis - moet een open imago hebben en een gemengd publiek aantrekken. Je moet er alle soorten mensen vinden: studenten, kunstenaars maar ook een oud dametje, dat zich bij mooi weer op het terras te goed doet aan taart met koffie.’

Wat doet Polaris vzw? Wat wil Polaris vzw bereiken? Polaris vindt dat in een samenleving diversiteit en verdraagzaamheid hand in hand gaan. In een school, een onderneming of een andere organisatie moet iedereen zich kunnen thuis voelen, openbloeien en zich uitleven. Iedereen moet zijn seksuele geaardheid in vrijheid kunnen beleven en niemand mag discriminatie op basis van de seksuele geaardheid toelaten. Het Regenbooghuis is daarom ook een meldpunt voor ongelijke kansen voor holebi’s en transgenders in Oostende. Als iemand zich op school of op het werk gediscrimineerd of gepest voelt, kan hij altijd terecht bij de beleidsambtenaar, die dan optreedt als vertrouwenspersoon.

Regenbooghuis Polaris is in de eerste plaats een informatiepunt en ontmoetingsplaats voor holebi’s en transgenders. Maar het is ook een leuke plek voor iedereen om eens langs te gaan, informatie te vergaren of een gezellig babbeltje te slaan. ‘De informatie is bedoeld voor holebi's en transgenders en voor iedereen die geïnteresseerd is in het thema zoals studenten, leerkrachten en ouders van holebi’s,’ benadrukt Rob Jonckheere.

‘Praten met jongeren over holebiseks is belangrijk’, weet Rob Jonckheere. ‘Het besef holebi te zijn ontstaat op jonge leeftijd. Voor driekwart van de holebi’s gebeurt dit vóór ze 19 zijn. Dit betekent dat de meeste holebi’s hun coming-out proces doorlopen terwijl ze school lopen. De middelbare scholen zijn in Vlaanderen door de wet (o.m. eindtermen, ontwikkelingsdoelen en basiscompetenties) verplicht om in hun onderwijsvisie, in hun beleid, in hun organisatie en in de concretisering van hun onderwijsvisie rekening te houden met de diversiteit in seksuele geaardheid van de leerlingen. Holebiverenigingen en regenbooghuizen kunnen hen hierbij bijstaan, voor zover de scholen dat zelf willen.’

‘Een jongere die nog ‘in de kast zit’ en wil praten met een andere holebi over onderwerpen die gerelateerd zijn aan zijn of haar seksuele geaardheid, kan dus terecht bij Polaris. Maar niet alleen de jonge holebi’s kunnen er terecht’, vult Dirk Van Gheluwe aan. ‘Ook holebisenioren, bi’s, lesbiennes en holebi’s met een handicap, holebi’s met een andere etniciteit, gelijk wie de stap wil zetten om zich als holebi te outen, op school, thuis of op het werk. Mensen
kunnen via het telefoonnummer 059/43.96.17 met de vrijwilligers van de onthaalwerking in contact treden en/of een afspraak maken vooreen gesprek. Mailen naar de onthaalwerking kan via info@polariswvl.be.

Regenboogweek in Oostende: 9 tot 16 mei 2009
In 2009 vindt de regenboogweek in Oostende al voor de zesde keer op rij plaats, met optredens en performances in het centrum van de stad. Zoals de vorige jaren wappert die week de regenboogvlag op het Stadhuis. Programma: Klik hier

Eerder kon je bij ons lezen:
16 Mei BLGP te Brussel + Regenboogweek + programma.
Regenboogvlag hangt trots in Brugge.


holebi info eigen berichtgeving.

Dit bericht is gepost op 13 May, 2009 en 9680 keer gelezen.