Rapport over holebi & transfobie, Vlaamse holebi's kiezen prioriteitenHolebifederatie Persbericht:
Nieuw rapport over holebi- en transfobie in de EU: Holebifederatie kiest juiste prioriteiten.

Het Fundamental Rights Agency publiceerde in opdracht van het Europees Parlement een rapport over homofobie en discriminatie op basis van seksuele oriŽntatie en genderidentiteit in de Europese Unie.

Het rapport bevat gegevens over alle lidstaten en doet aanbevelingen voor het beleid ten aanzien van holebi's en transgenderpersonen. De Holebifederatie voelt zich door het rapport gesterkt in de beleidskeuzes die ze maakt. Een aantal aanbevelingen uit het rapport worden al uitgevoerd door de federatie.

Het rapport bewijst nogmaals dat 'hate crimes' en 'hate speech' veel voorkomen en te weinig gerapporteerd worden. Jongeren krijgen er meer mee te maken, ook op school. Tegen transgendere personen vonden de laatste jaren enkele aanvallen plaats met dodelijke afloop. Het gebrek aan eenvoudige (anonieme) manieren om aangifte te doen, een slecht opgeleide politie en het ontbreken van een neutrale partij die helpt bij de aangifte, zijn mede de oorzaak van de onderrapportage.

"Wij werken constructief samen met het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding voor het behandelen van klachten", zegt Yves Aerts. "Onze Holebifoon is zelf ook een laagdrempelig meldpunt voor holebi's. Onlangs maakte het Centrum samen met ons een brochure die de antidiscriminatiewet uitlegt aan de leek en die hem vertelt waar hij terecht kan als hij aangevallen, gediscrimineerd of uitgescholden wordt."

Het rapport geeft aan dat er dringend nood is aan voorlichting op scholen. Gepest worden school heeft een nadelige invloed op het welzijn van holebi's en transjongeren. Schoolbesturen hebben weinig interesse in een beleid ten aanzien van deze kwetsbare groepen. De Holebifederatie werkt sinds jaren met en voor het onderwijs: ze organiseert studiedagen, maakt educatief materiaal en coŲrdineert vormingen in klassen.

Het rapport toont ook aan dat de attitudes tegenover holebi's positiever zijn in landen waar zij een officieel partnerschap kunnen aangaan. Tegenover homo's en lesbiennes die een kind adopteren, bestaat veel weerstand. Negatieve attitudes tegenover transgenderpersonen zijn veel sterker dan die tegenover holebi's. De Holebifederatie wil in haar volgende beleidsperiode meer acties uitwerken met en voor de transgendergemeenschap. Het rapport toont aan dat dit geen overbodige luxe is.

Sport beoefenen als openlijke homo of lesbienne is in alle lidstaten moeilijk. Machogedrag en homofobe spreekkoren komen frequent voor. Er is ook een gebrek aan onderzoek over dit thema. De Holebifederatie werkte een zichtbaarheidscampagne uit voor de sportwereld. De Holebifederatie ontving hiervoor eind vorig jaar een prijs van minister van Sport Bert Anciaux.

Yves Aerts:"Het rapport bevat een schat aan informatie en toont aan dat er nog heel wat problemen bestaan in de EU. We voelen ons wel gesterkt in onze aanpak door de resultaten van het rapport. Al hebben wij een degelijke wetgeving voor holebi's, toch kennen ook wij nog problemen als het over de mentaliteit gaat. Daar blijven wij aan werken."
Het rapport wordt eind deze week besproken in het Europees Parlement.

Eerder kon je bij ons lezen:
Holebi's in Europa discrimineren is nog eventjes toegestaan.
Online hulp groeide uit tot waar succes.
Vlaamse holebifederatie neemt ook transgenders op.

Bron: email aan holebi.info van de Holebifederatie.

Dit bericht is gepost op 31 March, 2009 en 2494 keer gelezen.