Open Vld eist stop zetting executie (homo) tieners.Persbericht van Open Vld.

Executie tieners in Iran moet stoppen

Nadat Iran tengevolge van internationale druk enkele maanden terug aangaf geen minderjarigen meer te zullen executeren, lijken zij heden terug te willen komen op hun voornemens. Iran is immers zinnens een jongeman te executeren voor een moord die hij als 15-jarige zou hebben gepleegd. Senator Margriet Hermans (Open Vld) betreurt deze ommekeer in het Iraanse beleid ten zeerste: “Het is intriest dat Iran terugkomt op haar schuchtere ommekeer van het beleid en terug de kaart van de harde lijn trekt.”.

Op haar initiatief heeft de senaat in juli 2008 unaniem een voorstel van resolutie goedgekeurd die de Iraanse regering in strenge bewoordingen oproept om de executie van minderjarigen stop te zetten.

Senator Hermans vreest het ergste: “De algehele mensenrechtensituatie in Iran gaat sinds 2005 zwaar achteruit. Het totale aantal executies is alleen al in 2007 bijna verdubbeld. Vandaag de dag zitten 130 minderjarigen die ter dood werden veroordeeld in cellen te wachten op hun mogelijke executie. Het gaat niet alleen om jongeren die criminele feiten zouden hebben begaan doch ook om jongeren die wegens hun seksuele geaardheid, politieke of religieuze overtuiging of het plegen van seksuele ontucht in de cel zitten.”.

De senator verwijst naar de publieke opknoping aan een kraan van twee Iraanse jongeren in 2005 omdat ze ervan beschuldigd werden homo te zijn.

Verder verwijst zij naar Mohammad Hassan-Zadeh die werd gearresteerd op 14-jarige leeftijd en in juni 2008 op 17-jarige leeftijd werd opgeknoopt. De jeugd van Sanandaj, de plaats van executie, kwam op straat om tegen deze ophanging te protesteren. "Zij verdienen onze politieke steun, daar deze moedige daad ook hen blootstelt aan vervolging en erger", aldus senator Hermans.

Senator Margriet Hermans, gesterkt door de unanieme goedkeuring door de senaat van haar voorstel van resolutie, stelt dat onze regering alles in het werk moet stellen om de verdere executies van minderjarigen te voorkomen. Het kan ook niet de bedoeling zijn dat Iran minderjarigen tot de dood veroordeelt en wacht tot de jongeren 18 worden om hen dan op te knopen. Ook dit is immers strijdig met de Internationale mensenrechtenverdragen.

De Belgische regering moet dan ook de Iraanse regering rechtreeks interpelleren en hen erop wijzen dat deze terdoodveroordelingen in strijd zijn met de internationale verplichtingen, zoals het verdrag inzake de rechten van het kind (CRC) dat door Iran werden geratificeerd in 1994 en die de executie van minderjarigen verbiedt.

Onze regering moet dan ook, conform de goedgekeurde resolutie, de executie van minderjarigen in Iran op de agenda van de VN-Veiligheidsraad plaatsen.

Naast senator Hermans traden Roelants du Vivier (MR), Marleen Temmerman (Sp.a), Freya Piryns (Groen), Els Schelfhout (CD&V) en Olga Zrihen (PS) op als mede-indiener van het goedgekeurde voorstel van resolutie.

Senator Margriet Hermans (Open Vld)

Eerder kon je bij ons lezen:
Media brengt rapport uit over holebi seks in Iran.
Iran schaft doodstraf (homo) minderjarigen af, maar er zijn twijfels.


Bron: Email aan holebi.info van Open Vld.

Dit bericht is gepost op 04 February, 2009 en 3595 keer gelezen.