UK: Pleegzoon weg van katholieke ouders door nieuwe wet tegen homofobie.Gisterenmorgen hebben de 61jarige Pauline en de 65jarige Vincent Matherick (foto) hun pleegzoon van 11 jaar weggebracht naar zijn nieuwe thuis. Het was een pijnlijke scheiding. Het koppel pleegouders heeft de laatste 6 jaar gezorgd voor 28 kwetsbare kinderen.

Nadat de pleezoon twee gelukkige jaren heeft gekend bij de Matherick’s moet hij hen verlaten, terwijl hij dat helemaal niet wou. Hij wou niet weg van zijn pleegouders en de Mathericks wilden niet dat hij zou weggaan. Het was tegelijk de huwelijksverjaardag van het koppel.

Ze pakten zijn speelgoed, zijn kleding en afscheidsgeschenken in. De 61jarige Pauline vertelde dat David weende wanneer ze hem vertelden dat hij niet bij hen kon blijven. Hij probeert hier op een zo volwassen mogelijke manier mee om te gaan. Zijn pleegouders hebben hem uitgelegd dat ze te oud worden om pleegouder te zijn en dat ze op pensioen moeten gaan.

Wat de Matherick’s hem niet hebben verteld is dat ze gedwongen werden om op pensioen te gaan. Indien ze dit niet zouden doen, zouden ze uit het pleegoudersysteem vliegen en zouden ze hun pleegzoon bij hen komen weghalen. Dit alles omdat de Matherick’s weigerden een nieuwe overeenkomst te tekenen waarin ze overeenkomen om homoseksualiteit te promoten, te onderwijzen.

Eerder dit jaar moesten ze een nieuw contract tekenen, dat deel uitmaakt van de nieuwe wet voor gelijkheid uit 2006, wat discriminatie op grond van seksuele discriminatie verbiedt.

In 2001 tekende het koppel een contract waarin ze beloven niet te discrimineren tegen personen op grond van ras, geloof of seksualiteit. Dit was geen probleem voor hen omdat ze nooit discrimineerden. Pauline zei: “Het nieuwe akkoord gaat echter verder dan dit en discrimineert tegen ons. Elk jaar komt er iemand van de sociale dienst langs en die vertelde dat we seminaries moesten volgen over seksuele oriëntatie. We moesten antwoorden op hypothetische vragen zoals hoe we zouden reageren als een pleegkind homoseksuele ouders hebben en hoe we een homoseksuele relatie aan hen zouden uitleggen. Wat zouden we doen als een ouder die homo of lesbienne is hun kind komt opzoeken”.

Het falen in het aanvaarden van homoseksuele relaties wordt gezien als homofobie. Dit gesprek leidde tot een verhitte conversatie. Pauline had de sociale medewerker verteld dat ze nooit homoseksualiteit zouden promoten, maar dat indien die vragen zich zouden voordoen ze het pleegkind zouden doorverwijzen voor een gesprek met de sociale dienst om zo de nodige uitleg te krijgen. Ze zouden eender welke biologische ouder ontvangen, ongeacht de seksuele oriëntatie, maar enkel wanneer deze ouder een band wil opbouwen of onderhouden met het kind.

De sociale medewerker vertelde hen dat ze nooit pleegouders konden blijven, als ze bij deze standpunten bleven. Het koppel stond verstomd. Ofwel werden ze geschrapt als pleegouder ofwel konden ze op pensioen gaan.

De Matherick’s vinden het verschrikkelijk dat ze hiertoe gedwongen werden. Er zijn altijd te weinig pleegouders. Ze stelden de pleegdienst voor dat hun pleegzoon bij hen kon blijven, tot er nieuwe pleegouders beschikbaar waren, maar dit werd geweigerd. Zo kwam het dat de jongen zijn pleegouders die hij aanbiedt moest verlaten, voor een nieuw hoofdstuk in zijn turbulente leven. Ze hebben hun pleegzoon kunnen duidelijk maken dat ze hem niet wilden afstoten.

De Matherick’s hebben zelf drie volwassen kinderen, 6 kleinkinderen en 1 achterkleinkind. Al wat de Matherick’s wilden doen is om liefde te geven aan de pleegkinderen die bij hen verbleven en te zorgen voor aangename jeugdherinneringen. Er was deze week een familiefeest om afscheid te nemen van David en ze namen hem nog mee naar zijn favoriete restaurant.

De nieuwe wet die aan velen bescherming biedt tegen discriminatie zorgt ervoor dat de Matherick’s gediscrimineerd worden voor hun geloof. Ze winnen wettelijk advies in om deze zaak aan te vechten in de rechtbank. Waarom moeten de rechten van homo’s en lesbiennes boven de rechten van katholieken gesteld worden. Discriminatie is discriminatie. Pauline zegt dat ze nooit gediscrimineerd hebben tegenover homo’s of lesbiennes, ook niet tegen iemand anders.

De Matherick’s hebben hun geloof nooit opgedrongen aan hun kinderen. Hun jongsten eigen zoon is geen praktiserende Christenen. Iedereen moet zijn eigen weg zoeken in hun leven. Pleegkinderen die al wat ouder zijn, kregen de keuze om mee naar de kerk te gaan of niet.

De Matherick’s kunnen contact houden met hun pleegzoon David. Ze zullen fungeren als een soort grootouders.

Linda Barnett van de pleegdienst komt nu op de proppen met het feit dat er enkele misverstanden zijn ontstaan tussen de sociale medewerker en de pleegouders over de nieuwe contracten. Het zou nooit hun bedoeling zijn om homoseksualiteit te promoten. Het enige dat gevraagd wordt is om niet te discrimineren. De pleegdienst vond de Matherick’s goede pleegouders en willen hen ontmoeten zodanig dat ze de zaak misschien kunnen uitklaren.

Meer holebi nieuws, klik Home.

Bron: Daily Mail en holebi.info
27.10.07.

Dit bericht is gepost op 27 October, 2007 en 1663 keer gelezen.Reageer op dit bericht: