Amsterdam: Internationaal symposium homo/lesbisch ouderschap.Op 29 september gaat er in Amsterdam een groot Internationaal symposium door over homo en lesbisch ouderschap. De organisatie is in handen van Stichting Meer dan Gewenst in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam.

Meer dan Gewenst behartigt de belangen van Nederlandse lesbische en homoseksuele ouders, maar ook vooral van hun kinderen. En omdat ze dit jaar tien jaar bestaan is het tijd voor een groot feest.

Hoewel er steeds meer aandacht vanuit de media en wetenschap komt voor lesbisch en homo ouderschap, blijkt uit vele gesprekken met ouders dat er nog steeds grote behoefte is aan informatie en ondersteuning. Het gaat hierbij dan over homo- en lesbisch ouderschap in alle verschijningsvormen, twee-, drie- of vierouderschappen, adoptiefouderchap, draagmoederschap enz.. Volgens de organisatie is de emancipatie op dit vlak dan ook nog lang niet voltooid.

Reden te meer voor Meer dan Gewenst om dit blijvend onder de aandacht te houden bij een breed publiek. En daarom lanceren ze ter gelegenheid van hun tienjarig bestaan een internatinoaal symposium. Hierbij zullen enkele centrale vragen aan bod komen, zoals: 'Hoe gaat het nu werkelijk met de kinderen van homo en lesbische ouders?' en 'Welke juridische bescherming hebben de kinderen?'. Onder andere aan de hand van twee lezingen zullen ze proberen een antwoord te geven op deze en andere vragen. De lezingen worden gegeven door Nanette Garetell en Machteld Vonk.

Gartrell is professor in de psychiaterie aan de Universiteit van CaliforniŽ in San Francisco, leidt een vooraanstaand onderzoek naar de ontwikkeling en het welzijn van een grote groep kinderen die geboren zijn in een lesbisch gezin. Het onderzoek van Gartrell is Ďs werelds langstlopende onderzoek dat zich richt op kinderen van lesbische ouders. In 1987 startte zij dit project en de kinderen die zij toen volgde zijn inmiddels volwassen. Het bijzondere van Gartrellís onderzoek is dat zij naast kwantitatieve gegevens ook verhalen heeft opgetekend van ouders en kinderen zelf.

Machteld Vonk, Universiteit van Utrecht, zal in haar lezing ingaan op de mogelijkheden en onmogelijkheden van de Nederlandse wetgeving voor een lesbische stel dat samen met een of twee homoseksuele mannen kinderen opvoedt. De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor de gelijke behandeling van gelijkgeslachtelijke paren. Maar hoe zit het met de kinderen die in hun relaties opgroeien? De Nederlandse wetgever is zich ervan bewust dat deze kinderen en hun gezin juridische bescherming verdienen, maar heeft hieraan volgens Vonk op onsamenhangende wijze vorm gegeven.

Meer info:
Internationaal symposium Homo-/Lesbisch Ouderschap
Tijdstip:
Zaterdag 29 september 2007
Ontvangst en inschrijving: vanaf 12:30 uur.
Officiele programma van 13:00 uur tot 16:15 uur
Na afloop is er een borrel.

Locatie: Felix Meritis, Keizersgracht 324 te Amsterdam.

Aanmelden:
Maak Ä 17,50 per deelnemer over op gironummer 8415028 t.n.v.: Meer dan Gewenst, Amsterdam, onder vermelding van symposium 29 september, mailadres en het aantal personen. Het mailadres gebruiken we om u nader op de hoogte te houden van het programma en algemene zaken rondom het symposium.

Voor extra informatie: Klik hier

16.09.07
Bron: coc.nl

Dit bericht is gepost op 16 September, 2007 en 1701 keer gelezen.Reageer op dit bericht: