Aruba: Erkenning Nederlandse homo/lesbi huwelijken is een feit.ruba: Huwelijken tussen homo's en lesbiennes, die afgesloten zijn in Nederland, zullen dan toch erkend worden in Aruba. Dit werd bevestigd door minister Booshi Wever (foto), waarmee er meteen een einde wordt gemaakt aan de onduidelijkheid omtrent de zaak, omdat Arubaans minister Croes hierover uitspraken negatieve uitspraken had gedaan.

Sinds 5 juli van dit jaar mogen bij het Bureau Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister huwelijken worden ingeschreven, die zijn afgesloten tussen homo's en lesbiennes, op voorwaarde dat ze zijn afgesloten in Nederland.

Minister Booshi Wever van Administratieve Zaken gaf daar recent de opdracht toe. Wever zegt dat in zijn besluit wel duidelijk vermeld is dat alleen in Nederland afgesloten huwelijken voor registratie op Aruba in aanmerking komen.

De instructie is het gevolg van een vonnis van de Hoge Raad van 13 april van dit jaar. Waar het Nederlands-Arubaanse lesbische koppel Charlene en Esther Oduber-Lamers, met steun van de Nederlandse holebifederatie het COC, een rechtszaak had aangespannen om hun huwelijk in Aruba te mogen inschrijven.

COC-Voorzitter Frank van Dalen zegt: "We zijn erg b lij dat aan alle onduidelijkheid en onzekerheid eindelijk een einde is gekomen. De rechtszaak, het bezoek en de politieke druk van de afgelopen tijd hebben geholpen. Maar toch moet er nog veel gebeuren voordat Aruba ook voor homo's en lesbiennes het paradijs is wat ze zo graag wil zijn. Vooral de lokale holebibewegingen zijn nu aan zet, en die zullen indien mogelijk door het COC ondersteund worden.

De Arubaanse regering respecteert met het afgeven van de instructie de uitspraak van het hoogste rechtscollege in het Koninkrijk, maar dat wil niet zeggen dat ze het daar mee eens zijn, want de meeste Arubaanse politici zijn van mening dat het burgerlijke huwelijk op Aruba niet moet worden open gesteld voor homo's en lesbiennes.

De erkenning en inschrijving van homo en lesbische huwelijken, afgesloten in Nederland, zal heel wat gevolgen hebben voor de koppels zelf. Welke deze zijn is nog niet bekend, en worden momenteel nog onderzocht en overwogen door Directie Wetgeving en Juridische Zaken, samen met andere overheidsdepartementen. Het onderzoek is nodig omdat er tal van verschillen zijn in de huwelijkswetgeving tussen Nederland en Aruba.

En daarom bestaat er over de rechten en plichten van de betrokkenen en de overheid nog veel onduidelijkheid. Volgens een eerste analysen zullen door de homo- en lesbo-koppels net als in Nederland, kinderen geadopteerd kunnen worden en ingeschreven worden in het bevolkingsregister. Ook zullen homo en lesbische koppels dezelfde rechten krijgen op het vlak van pensioenen, belastingen en erfrecht.

Merkwaardig is het feit dat ondanks het feit dat Arubaanse homo's en lesbiennes niet mogen trouwen op Aruba, scheiden wel mogelijk zal zijn. Het dragen van de naam van de partner zal waarschijnlijk ook verboden worden.

COC-Nederland houdt hierover contact met de Arubaanse en Nederlandse regering, om zo onder andere druk op de ketel te zetten. "Het onderzoek dient zo spoedig mogelijk worden afgerond, omdat het gaat om rechten waar homo en lesbische koppels aanspraken kunnen op maken, wat uiteindelijk de consequentie is van de uitspraak van de Hoge Raad", zegt Frank van Dalen.

holebi info 2007

Dit bericht is gepost op 13 July, 2007 en 2378 keer gelezen.Reageer op dit bericht: