Leuven zoekt holebi+ en transgender+ jongeren.Donderdag ging tijdens de 15e editie van YOUCA (Youth for Change and Action) Day ruim veertig scholieren aan de slag bij de stad Leuven. Eén van hen, Lo Nottebaert, was voor één dag zelfs schepen van wonen, gelijke kansen en mondiaal beleid.

Als schepen voor één dag riep Nottebaert specifiek jongeren op om zich kandidaat te stellen voor het platform Queer Leuven. Dat platform zal het regenboogbeleid (inzake holebi+ & transgender+ personen) van de stad mee vormgeven. Leuvenaars kunnen zich nog tot 2 november 2021 kandidaat stellen voor dit platform.

De werkdag van schepen voor één dag Lo Nottebaert en haar kabinetsmedewerker Bram De Groote, beide leerlingen in De Ring, stond in het teken van genderidentiteit, genderexpressie en geaardheid. Zij roept nu specifiek jongeren op om zich kandidaat te stellen voor het platform Queer Leuven.

“Jongeren zijn de volgende generatie en kunnen vaak een verfrissend beeld geven over inclusie en diversiteit in de samenleving”, zegt schepen voor één dag Lo Nottebaert. “Daarom roep ik jongeren op om zich kandidaat te stellen voor Queer Leuven.” Stad Leuven wil dat elke generatie betrokken wordt. Hiervoor zijn zeker ook jongeren nodig, om ervoor te zorgen dat ook de volgende generatie inspraak heeft en haar ideeën met de stad kan delen. “Wij zijn als stad op zoek naar een zo breed mogelijke waaier aan ideeën en dit kan je het beste bereiken door een zo divers mogelijke groep van mensen samen te stellen”, benadrukt Lo Nottebaert.

Queer Leuven zal het regenboogbeleid van de stad mee uitstippelen. In dit platform kunnen Leuvenaars samen nadenken over hoe we van Leuven een inclusieve stad kunnen maken. Een vormingsorganisatie zal hen daarbij begeleiden, maar de deelnemers bepalen zelf de thema’s die er besproken zullen worden. In samenspraak zullen ze ook bepalen hoe ze te werk gaan en met welke frequentie ze samenkomen. Het uiteindelijke doel van Queer Leuven is om van Leuven een inclusieve stad te maken waar iedereen zich veilig en thuis kan voelen ongeacht zijn of haar geaardheid, gender en genderexpressie.

Zich kandidaat stellen en meer info
Info én kandidaat stellen (tot 2 november 2021) ==> Klik hier

Over de YOUCA Action Day
In totaal gingen in Leuven donderdag driehonderd jongeren aan de slag. Veertig van hen werkten een dagje mee bij stad Leuven. Hun loon, 55 euro, gaat naar jongerenprojecten van KIYO in Brazilië, de Filippijnen en België. Eerder riep de stad samen met Liefst Leuven, UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel en VOKA Vlaams-Brabant Leuvense bedrijven en handelaars op om mee te doen aan de YOUCA Action Day. Heel wat handelaars en bedrijven gingen in op die oproep. “Door aan YOUCA Action Day deel te nemen, geven we wereldbewuste jongeren de kans om hun engagement waar te maken. Tegelijkertijd steunen we projecten van ondernemende jongeren in Brazilië, de Filippijnen en in eigen land. Daarnaast krijgen we jonge mensen over de vloer: jong potentieel aan wie we onze werking kunnen voorstellen”, vertelt schepen van mondiaal beleid Lies Corneillie. Info over YOUCA ==> Klik hier

Dit (pers)bericht
Werd opgesteld door schepen voor één dag Lo Nottebaert en kabinetsmedewerker voor één dag Bram De Groote, én licht bewerkt door holebi info - oktober 2021

VERKLARENDE WOORDENLIJST:

LGBT+ staat telkens v.d eerste letter v.d Engelse woorden: Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender.

De plus achter bovenstaande afkortingen (lgbt) staat voor: alle andere seksuele geaardheden en genderidentiteiten, als ook voor intersekse personen en alle mensen die nog twijfelen over de eigen seksuele geaardheid of genderidentiteit.

Holebi staat telkens voor de twee eerste letters van de Vlaamse woorden: HOmo, LEsbisch, BIseksueel.
(soms staat er achter holebi (ook) een plus, die staat dan voor andere seksuele geaardheden zoals o.a panseksueel en aseksueel).

Queer is een parapluterm voor onder andere homoseksualiteit en/of travestie, en ook non-binaire mensen identificeren zich vaak als queer. De term is meestal bedoeld om zich af te zetten tegen de standaard heteronorm en trekt tegelijkertijd elk mogelijk hokje in twijfel. Een seksualiteit die afwijkt van de heteronorm valt ook onder de term 'queer'. Queer kan daarnaast ook verwijzen naar een politieke beweging die racisme, seksisme, heteronormativiteit en kapitalisme bestrijd.

Transgender of trans is een parapluterm voor alle verschillende genderidentiteiten, gaande van: genderfluid, niet-binair, agender, genderqueer, dragqueen en dragking, queer, demiboy, demigirl tot transseksueel. Enkel binnen deze laatste groep (transseksueel) gaan mensen over tot hele of halve gender veranderende operaties. Transgenders kunnen zowel hetero of holebi e.a (panseksueel, aseksueel...) zijn.

Genderidentiteit De term 'genderidentiteit' verwijst naar het innerlijk gevoel een jongetje/man, een meisje/vrouw, (afwisselend) beide of noch jongetje/man of meisje/vrouw te zijn.

Genderexpressie is hoe iemand publiekelijke uitdrukking geeft aan het eigen gender. Dit kan het gedrag omvatten en uiterlijke verschijning zoals kleding, kapsel, make-up, lichaamstaal en stem. Genderexpressie hoeft niet samen te hangen met het geslacht, de verwachte genderrol en de seksuele oriëntatie. De genderexpressie kan samenhangen met de genderidentiteit, maar dat is niet altijd het geval.

Intersekse Een intersekse persoon wordt geboren met een lichaam dat zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken heeft, al dan niet in combinatie met dubbele gender specifieke chromosomen. Er zijn verschillende gradaties van intersekse personen. Intersekse is géén seksuele geaardheid en ook geen genderidentiteit. Een intersekse persoon kan zowel holebi als hetero zijn en kan ook onder de parapluterm transgender vallen als er niet onder vallen.


.

Dit bericht is gepost op 22 October, 2021 en 436 keer gelezen.