Volgens homo's lesbiennes en hetero's bestaan bi mannen niet.Uit nieuw onderzoek blijkt dat veel mensen, ook binnen de holebi & trans+ gemeenschap stellen dat biseksuele mannen niet bestaan. Uit de studie, gepubliceerd in het European Journal for Social Psychology, bleek ook dat de meeste mensen nog steeds geloven dat biseksuele mannen zich meer aangetrokken voelen tot andere mannen dan tot vrouwen.

Bijzonder is het feit dat de meeste mensen wél geloven dat biseksuele vrouwen bestaan en dat vrouwen zich even aangetrokken kunnen voelen tot zowel mannen als vrouwen. Volgens de onderzoekers suggereert dit een sterke vooringenomenheid tegenover biseksualiteit.

Ook denken veel mensen dat biseksuele mannen 'gewoon nog niet als homo uit de kast zijn gekomen', maar dit denkt men niet over biseksuele vrouwen. Verder blijkt dat homo's en lesbiennes even veel vooroordelen hebben dan heteroseksuelen tegenover biseksuelen, in het bijzonder tegenover biseksuele mannen.

Volgens de onderzoekers geloven de meeste mensen dat biseksuele mannen zich meer aangetrokken voelen tot mannen dan tot vrouwen, zelfs als daar absoluut geen aanwijzingen voor zijn, en zelfs wanneer de man of jongen expliciet zegt wel degelijk biseksueel te zijn. De onderzoekers stellen verder dat het verrassend is dat men niet zo denkt over vrouwelijke biseksualiteit, waarbij men denkt dat vrouwelijke biseksualiteit meer aanvaard wordt. Over de reden waarom dit zo is, tasten de onderzoekers in het duister.


Ondertussen blijkt uit een ander nieuws bericht dat Wikipedia onder vuur ligt vanwege het feit dat men daar stelt dat biseksualiteit hetzelfde is als panseksualiteit, wat voor erg veel opschudding en woedde zorgt op sociale media. Toch is het verschil erg duidelijk:
- Een biseksueel persoon kan zowel verliefd worden en / of seksuele gevoelens koesteren voor een man als voor een vrouw.
- Een panseksueel persoon kan verliefd worden op allerlei soorten mensen, waarbij men niet kijkt naar de genderidentiteit van een persoon, met andere woorden panseksuelen kunnen ook vallen op mensen die niet passen in de hokjes man of vrouw zoals bijvoorbeeld niet-binaire en genderfluide personen, inclusief transgenders, drags, agenders enz...
- Dat is dus het verschil tussen een biseksueel en een panseksueel, een biseksueel voelt zich aangetrokken tot vrouwen én mannen, voor een panseksueel is dat te beperkend.

holebi info - eigen berichtgeving - copyright @ holebi.info - 5 September 2021.

Dit bericht is gepost op 05 September, 2021 en 416 keer gelezen.