20 Republikeinse staten spannen rechtszaak aan tegen regering Biden.Een coalitie van 20 Republikeinse Amerikaanse staten heeft een rechtszaak aangespannen tegen de regering van Joe Biden, waarin wordt opgeroepen tot het ongedaan maken van discriminatiebescherming voor holebi+ en transgender+ studenten en werkers.

Waar het over gaat:
In juni 2020 oordeelde het Amerikaanse Hooggerechtshof in Bostock v Clayton County dat bestaande bepalingen onder de Civil Rights Act van 1964, bekend als titel VII, die discriminatie op grond van geslacht verbiedt, ook van toepassing zijn op gevallen waarin “een werkgever een persoon ontslaat louter voor homo lesbisch biseksueel of transgender zijn”.

Een jaar later, in juni 2021, bracht de Equal Employment Opportunity Commission, een afdeling van de Amerikaanse regering die de burgerrechtenwetten tegen discriminatie op het werk moet handhaven, richtlijnen uit over wat discriminatie op het werk inhoudt.

De richtlijn verklaarde dat Titel VII transgender werknemers toestaat om de toilletten van hun keuze te gebruiken, en hen het recht geeft om zich te kleden op een manier die in overeenstemming is met hun gender. In dezelfde maand kondigde het Amerikaanse ministerie van Onderwijs aan dat na de uitspraak van het Hooggerechtshof hetzelfde concept zou moeten worden toegepast op LGBT+ studenten.

Het heeft een verklaring van interpretatie uitgegeven waarin staat dat titel IX, een burgerrechtenwet die discriminatie op grond van geslacht in door de overheid gefinancierd onderwijs verbiedt, ook LGBT+-studenten beschermt tegen discriminatie op basis van seksuele geaardheid en genderidentiteit, inclusief het toestaan ​​van het gebruik van het toilet van hun keuze en strijden in de juiste sportteams voor hun gender.

Rechtszaak
Nu hebben 20 Amerikaanse staten, allemaal onder leiding van de Republikeinen, de handen ineen geslagen om de regering-Biden aan te klagen, in een poging om deze beschermingen teniet te doen. De procureur-generaal van Tennessee, Herbert Slatery, leidde Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, South Carolina, South Dakota en West Virginia als eisers in de rechtszaak tegen het Amerikaanse ministerie van Onderwijs, het Amerikaanse ministerie van Justitie en de EEOC.

De staten voeren aan dat de uitspraak van het Hooggerechtshof van Bostock v Clayton County niet van toepassing was op werkplekken van hetzelfde geslacht, en dat de EEOC niet bevoegd was om te zeggen dat dit wel het geval was. Ze stellen ook dat de beslissing in Bostock niet kan worden toegepast op Titel IX, omdat "de teksten van Titel VII en Titel IX materieel verschillend zijn".

In de rechtszaak staat: "De richtlijnen zijn bedoeld om zeer controversiële en plaatselijke problemen op te lossen, zoals of werkgevers en scholen geslachtsgescheiden douches en kleedkamers mogen handhaven, of scholen biologische mannen moeten toestaan om deel te nemen aan vrouwelijke atletiekteams, en of individuen kunnen worden gedwongen voorkeursvoornaamwoorden van een ander gebruiken.

Het onderwijsbeleid van de Biden-administratie zorgt ervoor dat door de federale overheid gefinancierde scholen financiële sancties kunnen krijgen als ze LGBT+ studenten niet beschermen tegen discriminatie. Volgens Reuters zei de procureur-generaal van Tennessee, Slatery, in een verklaring: "Dit alles, samen met de dreiging van het achterhouden van onderwijsfinanciering te midden van een pandemie, rechtvaardigt onze rechtszaak."

Verklarende woordenlijst:
- Holebi - de twee eerste letters staan telkens voor de Vlaamse woorden: HOmo, LEsbisch, BIseksueel.

- Soms staat er achter holebi een plus, dit staat dan voor andere seksuele geaardheiden zoals panseksueel, aseksueel...).

- LGBT - elke eerste letter staat voor de Engelse woorden: Lesbian - Gay - Bisexual - Transgender.

- De plus achter lgbt staat voor andere seksuele geaardheden (panseksueel, aseksueel...) en andere genderidentiteiten (niet binair, genderfluid, demiboys, demigirls...), ook voor twijfelaars, dragqueens en dragkings en ook nog voor intersekse personen, deze mensen worden geboren met zowel mannelijke als vrouwelijke of onduidelijke geslachtskenmerken.

- Transgender is een koepelterm en staat voor verschillende genderidentiteiten, zoals genderfluide en niet-binaire personen, agenders, transseksuelen enz.... Enkel binnen deze laatste groep (transseksuelen) gaan mensen over tot hele of halve gender veranderende operaties. Iemand die transgender is kan zowel homo, hetero, lesbisch, biseksueel, aseksueel, panseksueel enz... zijn.
Meer weten:
- Alles over seksuele geaardheid => Klik hier
- Alles over genderidentiteit => Klik hier
- Alles over holebi & trans+ (info, links, huwelijk, ouderschap en meer...) => Klik hier

holebi info - eigen berichtgeving - copyright @ holebi.info - 3 September 2021.


.

Dit bericht is gepost op 03 September, 2021 en 382 keer gelezen.