Welbevinden van holebi+, transgender+ en intersekse jongeren op Vlaamse scholen moet verbeteren.Uit Europees onderzoek blijkt dat, in Belgié meer dan een derde van de ondervraagde holebi en transgender leerlingen in de kast blijft op school. Daarmee doen we het slechter dan het Europese gemiddelde.

Vlaams volksvertegenwoordiger Jean-Jacques De Gucht (Open Vld), lid van de Commissie Onderwijs, legde de cijfers voor aan Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) en vraagt om een inclusief SOGIE-beleid met maatregelen om het welbevinden van holebi+ en transgender+ en intersekse personen op school te verbeteren. (SOGIE staat voor seksuele oriëntatie, genderidentiteit en -expressie).

België
Het Bureau voor de Grondrechten van de Europese Unie bevroeg in 2019 maar liefst 140.000 holebi, transgender+ en intersexe personen uit dertig landen.Wat de resultaten voor België betreft, blijkt dat 36% van de leerlingen tussen 15 en 17 jaar de seksuele oriëntatie en genderidentiteit verbergt op school. Het gemiddelde in de EU is 30%. Precies de helft van de ondervraagde holebi+ en transgender+ en intersekse leerlingen tussen de 15 en 17 jaar geeft aan op school gesteund, verdedigd of beschermd te worden op het vlak van seksuele oriëntatie en genderidentiteit. “Dat betekent evenwel dat dat voor de andere helft niet het geval is. We doen het daarmee ook niet veel beter dan het EU-gemiddelde van 48%”, reageert Jean-Jacques De Gucht in een persbericht.

Ontdekken en verontrustend
Jean-Jacques De Gucht beseft dat heel wat jongeren op die leeftijd zoekende zijn naar hun identiteit. “Ze formuleren vaak uitgesproken meningen, onder meer over seksuele oriëntatie, en moeten leren omgaan met hun ontluikende seksualiteit. Dat kan tot onzekerheid leiden bij een aantal onder hen, niet in het minst bij zij die ontdekken dat ze zich niet of niet uitsluitend aangetrokken voelen tot het ‘andere geslacht’. Toch blijft het verontrustend dat anno 2020 zoveel leerlingen te kennen geven dat ze niet zichzelf kunnen zijn op school. Naast de bestaande initiatieven, is er dus nog heel wat werk aan de winkel om ervoor te zorgen dat alle jongeren zich goed in hun vel voelen, zowel binnen als buiten de schoolmuren.”

“Ik wil de minister van Onderwijs dan ook oproepen om werk te maken van een inclusief SOGIE-beleid op school en ervoor te zorgen dat er ook in de lerarenopleidingen meer aandacht gaat naar holebi+, transgender+ en intersekse aanvaarding op school", aldus Jean-Jacques De Gucht.

Ondersteuning is nodig
“Binnen de scholen is het van belang dat leerkrachten de ruimte én ondersteuning krijgen om dit thema bij jongeren zonder taboes aan te brengen. Gespecialiseerde verenigingen als çavaria beschikken hiervoor via hun vormingsinstituut KliQ vzw over geschikt didactisch materiaal en mensen die deze vormingen desgewenst zelf komen geven. Ook de provinciale regenbooghuizen of Sensoa kunnen een partner zijn om de leerkrachten in deze belangrijke taak bij te staan.”

Nieuwe eindtermen
Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) verklaarde in zijn antwoord dat in de nieuwe eindtermen ook kennis, vaardigheden en attitudes omtrent seksuele oriëntatie en genderidentiteit zullen opgenomen worden. Daarnaast zullen schoolteams ook gratis gebruik kunnen maken van coachings en nascholingen door çavaria om het welbevinden van holebi+, transgender+ en intersekse leerlingen op school te verbeteren.

Korte verklaring
Holebi staat voor homo, lesbisch, biseksueel.
Holebi+ de plus staat voor onder andere panseksuelen, aseksuelen, polyseksuelen...
Transgender+ de plus staat voor onder andere genderfluid, genderqueer, niet-binair, travestie, queer...
Transgender daaronder vallen ook alle boven staande + inclusief transseksuelen en trans personen.
NUTTIGE LINKS
- Website KliQ => Klik hier
- Website school uit de kast => Klik hier
- Website Klasse (voor leerkrachten) thema holebi & trans => Klik hier
- Website Sensoa - thema lesgeven over homoseksualiteit (holebi) => Klik hier
- Links naar holebi & trans+ organisaties (inclusief regenbooghuizen) => Klik hier
LEES OOK
VLAAMSE MILAN WERD ZO HARD GEPEST DAT HIJ VAN SCHOOL AF GING - 2020
ANTWERPSE GEMEENTE BETAALD KOSTEN SCHOOL CAMPAGNE ROND HOLEBI & TRANSGENDE - 2020
KIDS VAN HOLEBI OUDERS DOEN BETER OP SCHOOL - BELGISCH/NEDERLANDS ONDERZOEK - 2019
POSITIEF KLIMAAT BETER VOOR HOLEBI LEERLINGEN ALDUS VLAAMS ONDERZOEK - 2018
40% VLAAMSE HOLEBI'S VOELEN ZICH NIET VEILIG OP SCHOOL - 2018

Bron: Jean-Jacques De Gucht.be & holebi info - Juni 2020.

Dit bericht is gepost op 13 June, 2020 en 3741 keer gelezen.