Amper verschil tussen transgender en niet transgender kinderen.Transgender kinderen kunnen zich vanaf zeer jonge leeftijd identificeren met speelgoed en kleding die typerend zijn voor hun genderidentiteit, suggereert een recente studie. En hun vertrouwen in hun genderidentiteit is over het algemeen zo sterk als dat van niet transgender kinderen, wiens identiteit overeenkomt met hun geslacht toegewezen bij de geboorte.

"Transkinderen tonen sterke identiteiten en voorkeuren die verschillen van hun toegewezen geslacht," zegt hoofdauteur Selin Gulgoz in een persverklaring aan Reuters. "Er is bijna geen verschil tussen ransgender en niet transgender kinderen met dezelfde geslachtsidentiteit, zowel in hoe en in welke mate ze zich identificeren met hun geslacht of dat geslacht uitdrukken."

Voor de studie interviewden onderzoekers 317 transgender kinderen in de leeftijd van 3 tot 12 en daarnaast ook nog 189 van de broers en zussen van de transgender kinderen. Ze interviewen ook 316 niet transgender kinderen. Onderzoekers vroegen de kinderen hoeveel ze zich voelden als een jongen of een meisje of iets anders. Ze vroegen ook naar voorkeuren voor speelgoed en kleding die stereotype worden geassocieerd met één geslacht.

De transgender kinderen toonden sterke voorkeuren voor speelgoed en kleding die meestal geassocieerd worden met hun geslachtsidentiteit, niet hun toegewezen geslacht, zo bleek uit het onderzoek. Hun voorkeuren leken niet te verschillen op basis van hoe lang ze als hun huidige geslacht hadden geleefd. Transgender-kinderen leken ook geen voorkeuren te hebben die veel verschillen van niet transgender kinderen met dezelfde geslachtsidentiteit, volgens het rapport in de Proceedings van de National Academy of Sciences.

De overeenkomsten tussen transgender niet transgender kinderen waren verrassend, zeiden onderzoekers, omdat de transgenderkinderen al vroeg in het leven werden behandeld als een ander geslacht dan degene die ze momenteel identificeren.

"Deze bevindingen suggereren dat kinderen misschien niet alleen leren over geslacht op basis van wat hun ouders hen vertellen over hun eigen geslacht of hoe ze hen vroeg behandelen (wat zou gaan over het geslacht dat verband houdt met hun toegewezen geslacht)," vertelde Gulgoz aan Reuters Health per email. "In plaats daarvan suggereren de bevindingen dat kinderen selectief aanwezig kunnen zijn bij bredere sociale berichten over het geslacht dat ze voelen, vanaf jonge leeftijd," zei Gulgoz.

De onderzoekers reisden door de VS en Canada om transgender kinderen en hun ouders thuis of in hun gemeenschap te ontmoeten. Ze ontmoetten elk gezin ongeveer een uur. Kinderen in de controlegroep niet transgender kinderen en hun families woonden in de omgeving van Seattle en beantwoordden allemaal dezelfde vragen als de families van transgenderkinderen.

Een beperking van de studie is dat alle transgender kinderen in gezinnen woonden die hun huidige genderidentiteit bevestigden, merkt het onderzoeksteam op. Hun ervaringen weerspiegelen misschien niet wat er zou gebeuren voor transgenderjongeren die in minder ondersteunende omgevingen leefden. Onderzoekers hebben ook maar op één punt naar kinderen gekeken. Sekse-expressie of identiteit voor sommigen van hen kan in de toekomst veranderen, of hun niveau van ondersteuning en bevestiging kan veranderen.

In eerdere studies van niet transgender kinderen was het altijd moeilijk om uit te maken of patronen te wijten waren aan geslachtsidentiteit, of het toegewezen geslacht bij geboorte of socialisatie ervaringen te maken had. Zei Dr. Stuart Chipkin van de Universiteit van Massachusetts Amherst, die niet betrokken was bij de studie .

De huidige studie, zei Chipkin per e-mail, "helpt bij het bevestigen van de unieke en afzonderlijke realiteit van geslacht en hoe het verschilt van biologische seks en socialisatie. Het ondersteunt het idee dat geslacht inherent is aan en los staat van biologische seks, die dan aan de kant van de natuur lijkt te komen in plaats van koesteren."
Meer info over dit bovenstaande onderzoek ==> Klik hier

holebi info - eigen berichtgeving - copyright @ holebi.info - 2019

Dit bericht is gepost op 27 December, 2019 en 3087 keer gelezen.