Je leest:

Informatie, landelijke groepen, hulpverlening.

Update Juni 2020

Op deze pagina links naar
* informatieve websites voor holebi & transgender+ (vakantie, boekwinkel, politiek, ...)
* links naar websites van landelijke holebi & trans+ organisaties
* websites naar hulpverlening voor holebi & transgender+ (sommige hetero maar dan open voor holebi & trans)

- Op zoek naar organisaties, café, bar, dancing? (per provincie) => Klik hier
- Op zoek naar holebi vriendelijke - therapeuten, notarissen advocaten => Klik hier

WEBSITE LINKSALLES OVER SEKS website van Sensoa
met aparte sectie voor holebi's (onderaan op de pagina)
Informatieve site met hoofdthema's: seks in de praktijk, soa en hiv, seks en grenzen, lichaam, liefde relaties, seks en internet enz...
Website ==> Klik hierASEXUAL vzw
Heeft tot doel het behartigen van belangen en het welzijn van aseksuelen in België, het ijveren van gelijke rechten en kansen voor aseksuelen & het verzamelen en verspreiden van informatie over aseksualiteit.
Website => Klik hierAWEL (vroegere kindertelefoon)
Awel luistert naar kinderen & jongeren. Bel, chat, mail, lees, forum...
Website ==> Klik hierBELGIAN DEFENCE RAINBOW COMMUNITY (BELDEFRAC)
Holebi & transgender personeelsleden van Belgisch Defensie
Website => Klik hierBELGIUM BEARS
Organisatie van Homo Beren, dat zijn stevig gebouwde en behaarde mannen, vaak getooid met een snor en/of baard. Bears vormen binnen de homogemeenschap een eigen subcultuur.
Website => Klik hierCentra voor geestelijke gezondheidszorg:
- Een centrum voor geestelijke gezondheidszorg (CGG) biedt medisch-psychiatrische en psychotherapeutische hulpverlening aan mensen met ernstige psychische problemen. Elk CGG heeft een aparte werking voor kinderen en jongeren, volwassenen, en ouderen. Ook specifieke hulp inzake alcohol, drugs en suïcidepreventie, forensische hulpverlening, hulpverlening aan personen met handicap en bijkomende psychische problemen. Buddywerking, projecten rond familiaal geweld, kindermishandeling, bijzondere jeugdzorg, enz...
Adressen lijst heel Belgie (pdf-format) ==> Klik hierCD&V REGENBOOGNETWERK
Holebi & transgender groep binnen de politieke partij groep CD&V
Email info => joris.poschet@vlaamsparlement.beCHILD FOCUS (ook meldingen kinderporno)
Child Focus, de Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite kinderen, is een erkende privé-organisatie van openbaar nut operationeel sinds 31 maart 1998. Child Focus heeft de taak om enerzijds zowel op nationaal als op internationaal vlak, actieve steun te verlenen aan de opsporing van verdwenen, ontvoerde of seksueel uitgebuite kinderen en anderzijds mee te werken aan de preventie en de bestrijding van deze fenomenen. Child Focus werkt altijd en uitsluitend in het belang van de kinderen. Om de seksuele uitbuiting van kinderen te helpen bestrijden, wijdt de Stichting zich onder andere aan de strijd tegen seksuele misbruikbeelden van kinderen (kinderpornografie) op internet. Via het meldpunt van Child Focus kunnen de melders anoniem blijven en de medewerkers zijn gebonden door het beroepsgeheim
Website ==> Klik hierDEPRESSIE HULP
- Website voor mensen die kampen met een depressie of mensen die informatie wensen over depressies.
- Info, online hulp, zelf hulp ..
Website ==> Klik hierDOOF EN HOLEBI EN TRANSGENDER
Is een vereniging voor homo's lesbiennes biseksuelen en transgender+ personen die doof zijn. Met bijeenkomsten in Gent en Antwerpen.
Facebooksite : KLIK HIERDRUGLIJN.BE
Alle vragen over: drugs, gokken, pillen, drank, gamen.
Bel, chat, mail, skype, online zelf hulp, testen, tips, info rond schoolopdrachten, ken je iemand, ...
Website ==> Klik hierFORD GLOBE HOLEBI
Holebi groep binnen auto merk Ford
Website: Klik hierGELOOF EN HOLEBI - Christelijk - SPIRIT
Christelijk dating groep Spirit: hetero en holebi en Transgender vriendelijk
Website: Klik hierGENDERVONK
Preventie zelfmoord transgenders, hulpverlening, informatie, ook voor ouders en bondgenoten.
Website ==> Klik hierGROEN HOLEBI EN TRANSGENDER NETWERK
Holebi & Transgender groep binnen de politieke partij Groen.
Info: Email info => stefan.colaes@groen.beHOLEBI NETWERK N-VA
Holebi & Trans groep binnen de politiek partij N-VA
Info via email => holebi@n-va.beHOLIDAYPRIDE.BE
Belgisch hetero vriendelijk reisbureau
Website => Klik hierHOLEBI PIONIERS
Website rond de Belgische holebi geschiedenis, met onder andere video verhalen, educatief materiaal (ook voor scholen e.a)
Website: Klik hierHOMMELES.
Groep van Holebi leerkrachten en holebi studenten in leerkrachten opleiding.
Hommeles is een pluralistische, Vlaamse werkgroep voor en door holebi-leerkrachten. Wij richten ons echter niet alleen tot homoseksuele, lesbische en biseksuele leerkrachten. We proberen ook holebi-studenten in de departementen lerarenopleiding en al wie beroepshalve met onderwijs en opvoeding in aanraking komt, te bereiken (holebi-directies, universitairen, CLB-medewerkers, opvoeders, pedagogen (mentoren), inspectie, vakbonden...). Daarbij maken we geen onderscheid tussen leerkrachten uit het basis- middelbaar- of hoger onderwijs. Bovendien maakt het niet uit in welk net je les geeft of volgt. Hommeles is lid van de Holebifederatie en Het Roze Huis (Antwerpen). Binnen de Holebifederatie draagt Hommeles haar steentje bij in de cel Onderwijs. Deze cel groepeert de verenigingen binnen de federatie, die met onderwijs in aanraking komen. Samen staan we sterk en ijveren we voor de emancipatie van holebi-leerkrachten en studenten, voor de aanvaarding van homoseksualiteit in het algemeen, maar vooral voor gelijke rechten!
Website: Klik hierINTERSEKSE VLAANDEREN
Als vereniging willen ze een stem zijn die accurate informatie levert vanuit de realiteit van het mens-zijn. Om zo ouders van kinderen die intersekse geboren zijn, te kunnen ondersteunen in het maken van de juiste keuzes voor hun kind. En dit vertrekkend vanuit de ervaring van het individu. Al te vaak wordt het kind vergeten en al te vaak eindigen kinderen op een operatietafel zonder echt gehoord te zijn. Daarom zijn ze hier. Om die kinderen een stem te geven. Ze waren immers alles kinderen die of de dans ontsprongen zijn, of geëindigd zijn op de operatietafel omdat ouders niet voldoende of accuraat geïnformeerd waren.
KLIK HIERJAC - Jongeren Advies Centrum
Informatie plaats voor jongeren. Bijna elke stad heeft een JAC, via de website kan je er een vinden in jou woonplaats/omgeving.
Praten in vertrouwen en anoniem, informatie advies en korte hulp, preventie, begeleiding, onderdank minderjarigen in crisis situatie, enkele thema's: seks & relaties, gezondheid, op eigen benen, vrienden & familie, je goed voelen, school & vrije tijd, administratie, alleen gaan wonen, geld, migratie, enz...
Website ==> Klik hierKARTONNEN DOZEN
Holebi - Trans+ boekhandel Antwerpen
Website => Klik hierLEVEN MET HIV Neven website van Sensoa
Voor mensen met HIV en voor wie informatie zoekt over Hiv / Aids
Website => Klik hierLGBT STEUN
Via de website lgbtsteun.be geeft counsellor/coach Dries ondersteuning aan holebi's & transgenders, in je zoektocht naar je eigen identiteit, geaardheid, vragen rond coming-out, werk, transitie school, ouders, het zoeken van rust, kortom alles waar je als holebi of transgender mee zit, ook over hoe omgaan met de coronavirus epidemie, ook niet holebi & transgender gerelateerde zaken. Dries werkt met drie basisprincipes: altijd en overal beschikbaar door online sessies, wetenschappelijk onderbouwd op basis van LGBT-expertise en zo goedkoop mogelijk. Dries vraag 19 Euro per sessie en probeert zo een laagdrempelige steun te zijn op het moment dat andere steun soms wegvalt of gewoon bij vragen, problemen enz...
Info & contact opnemen via website => Klik hier
Info & contact opnemen via Facebook => Klik hierLUMI (voorheen holebifoon)
Voor al je vragen over gender (+ transgender) en seksuele voorkeur / geaardheid.
Bel, chat, mail, getuigenissen, info...
Website ==> Klik hierMANNENSEKS Neven website van Sensoa
gericht op mannen die seks hebben met mannen
Website ==> Klik hierMIX PVDA
holebi & trans groep binnen de politieke partij PVDA
Website => Klik hierMSC Belgium
Is een vereniging door en voor de Belgische holebi en transgender+ fetish community. Velen ervaren het plaats geven van fetish in hun leven als een aanvaardingsproces, vaak ook beschreven als een tweede coming out, en MSC Belgium stelt zich tot doel dit proces te vergemakkelijken door een ontmoetingsplaats te bieden voor "gelijkgezinden". Dit voornamelijk door het organiseren van tal van activiteiten en evenementen.Tevens organiseert MSC Belgium jaarlijks de verkiezing van Mister Leather Belgium tijdens Darklands in Antwerpen. Wij richten ons op eender welke fetish lover en dit gaat zeer breed van leerfetish tot rubber, uniformen en sportswear. MSC Belgium is een van de oudste LGBTIQ+ verenigingen in België. In 2021 vieren wij trots ons 50-jarig bestaan!
Facebookpagina => Klik hier
NOKNOK Jongerensite
Je bent jong en je kan heel wat aan. Hier vind je informatie en opdrachten om je goed in je vel te voelen. Ga zelf aan de slag en zoek de tips die je het meest aanspreken. Ook voor een dipje of een tegenslag kan je hier terecht. Met onderwerpen: gezondheid, familie, jij en jezelf, liefde & vrienden, school, vrije tijd, angsten, depressies, zelfdoding, jezelf pijn doen, eetproblemen, slaapproblemen, adhd, autisme, ken jezelf, mijn grenzen, reken op anderen, tijd voor jezelf...
Website ==> Klik hierOUT OF THE BLUE
Holebi & Transgender groep binnen de politieke partij Open-Vld
Website => Klik hierOVER KOP HUIZEN
In een OverKop-huis kan je als jongere tot 25 jaar gewoon binnen en buiten lopen en allerlei leuke activiteiten doen. Het is een veilige plek waar je ook een luisterend oor vindt en beroep kan doen op professionele therapeutische hulp, zonder een label opgeplakt te krijgen. Op de website kan je chatten met Awel en je laten inspireren door filmpjes en verhalen. Als je zelf fijne filmpjes of teksten wil delen, dat kan ook! Wat jou helpt of raakt, helpt of raakt een ander misschien ook.
Er zijn over kop huizen in: Genk - Gent - Mechelen - Tienen - Oostende.
Website ==> Klik hierOVERUIT
Is het regenboog-personeelsnetwerk binnen de Vlaamse overheid. Overuit bouwt mee aan deopenheid over seksuele oriëntatie, genderidentiteit en -expressie op het werk. Het netwerk informeert over en maakt SOGIE zichtbaar en bespreekbaar. Zo zet ze zicht actief in om clichés, vooroordelen, discriminatie en uitsluiting te signaleren en tegen te gaan. In een informele sfeer ontmoeten holebi en transgender collega’s en bondgenoten elkaar, wisselen ervaringen uit en leren als groep vertrouwen in hun eigen kracht. Het regenboognetwerk is een initiatief van de dienst Diversiteitsbeleid. Vanuit Overuit werken de leden mee aan beleidsveranderingen, promoten een inclusieve werkomgeving en zetten zich mee in voor andere doelgroepen.
Website => Klik hierRAINBOW COPS BELGIUM
Organisatie van holebi & transgender politie mensen en medewerkers (niet voor aangiftes van misdrijven, discriminatie e.a)
Website => Klik hierREGENBOOG AMBASSADEURS
Geven holebi en transgender ouderen (senioren) een stem.
Groep ervaringsdeskundige vrijwilligers die zich inzetten om een holebi- en transgendervriendelijk beleid in de professionele ouderenzorg en mantelzorg te bevorderen. Wij ondersteunen zorgorganisaties, zorgteams, en senioren die opkomen voor een holebi- en transgendervriendelijk beleid in de ouderenzorg om te zorgen voor een veilige woonplek voor hen. Wij organiseren infosessies voor studenten die morgen het kader zullen uitmaken in deze centra. Zorgen voor een goede toekomst van holebi- en transgender-ouderen. Deze vormen een vergeten groep, en dus willen we de samenleving attent maken op hun bestaan. We willen hun welzijn vergroten, de ouderensector sensibiliseren omtrent hun specifieke noden en een openheid naar een brede diversiteit creëren. Wij zoeken zoveel mogelijk vrijwilligers die ons met deze taak willen helpen en een steentje bijdragen. We moeten immers over veel meer ambassadeurs kunnen beschikken die jaarlijks elk een paar ouderencentra in hun gemeente, hun buurt contacteren en daar ons vernieuwd aanbod binnenbrengen.
Website ==> Klik hierSEKSUEEL GEWELD.BE
Informatie, chat mogelijkheid, zorgcentra, hoe aangifte doen, mythes over seksueel geweld,
Ook info voor familie, vrienden ..
Website ==> Klik hierSENSOA
Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid
Website Sensoa (info, cijfers, info voor leerkrachten, professionals, opleidingen enz...
Website ==> Klik hierSCHOOL UIT DE KAST
Onderwijs website voor leerkrachten en vormingsvrijwilligers.
Met alle info om op school of elders aan de slag te gaan met het thema holebi's en/of transgenders
Website => Klik hierTELE ONTHAAL - tel nr 106
Dringend nood aan een gesprek? Donkere gedachten? Bel, chat, mail, dag en nacht.
Soms moet je al je moed bijeen rapen voor een gesprek. Of vraag je je af of zo’n gesprek wel veilig is. Om het voor jou zo makkelijk mogelijk te maken om te praten, houden we de drempel zo laag mogelijk. Op de website ook getuigenissen en info.
Website ==> Klik hierTRANSGENDER INFO PUNT
Specifiek gericht op transgender+ personen, maar ook nuttig voor ouders, opvoeders, hulpverleners, leerkrachten...
Alle informatie die een Belgische transgender nodig heeft is te vinden op transgenderinfopunt
Website ==> Klik hierTRAINBOW BELGIUM
Holebi & Transgender medewerkers van de Belgische Spoorwegen
Facebook => Klik hierTOURISTICOGAY
Gay Travel
Website => Klik hierUNIA Interfederaal Gelijkekansencentrum
Melden discriminatie van onder andere homofobie, transfobie, dicriminatie, racisme ....
Informatie, preventie, wetgeving, getuigenissen enz...
Website ==> Klik hierVAD Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs.
Alle informatie rond alcohol & drugs, preventie, hulpverlening, onderzoek, opleidingen....
Website ==> Klik hierVLESP Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie
Je kan bij VLESP terecht voor informatie en advies omtrent de preventie en postventie van zelfdoding, Informatie, documentatie, advies.
Wie kan bij VLESP terecht?
Iedereen die op zoek is naar informatie of advies over suïcidepreventie en -postventie, bijvoorbeeld: overheidsdiensten, organisaties en verenigingen, journalisten en programmamakers, professionelen uit de zorg- en welzijnssector, studenten...
Website ==> Klik hierWATWAT
Voornamelijk voor jongeren. Leeftijd selecteren voor juiste informatie van min 13 tot plus 26 jaar.
Informatieve pagina, ook holebi & identiteit, verhalen ...
Thema's: verliefd, seks, je lijf, je uiterlijk, privacy, sexting, drugs, problemen thuis, op kot, rechten op school, praten met je ouders, identiteit, geloof, pesten, politiek, cannabis, muziek, klimaat, metoo, rijbewijs, studentenjob, zelfvertrouwen, vrijwilligerswerk, huren, ....
Website ==> Klik hierZELFMOORD LIJN - tel nr 1813
Donkere gedachten? bel, chat, mail, anoniem
Informatie, zelfhulp, verhalen, nabestaanden...
Website ==> Klik hierZELFHULP BE
Trefpunt zelfhulp - links naar zelfhulpgroepen, info
Website ==> Klik hier

Dit bericht is gepost op 21 November, 2019 en 806 keer gelezen.
Holebi GidsUitgaan

17 oktober 2020 - Mister Gay Belgium

activiteiten kalender  -   zelf iets toevoegen


Adverteren op holebi.info ?

Binnenlands nieuws

Nieuw Vlaams dating programma op komst met Jani Kazaltzis.

 

Aandacht voor geweld tegen holebi's & transgenders met viooltjes in Antwerpen.

 

Minderjarige riskeert celstraf voor homofobe aanvallen in Brugge

 

Antwerp Pride (5-9 augustus), wat gaat nog door en wat niet - en toch nog veel fun online.

 

Antwerpen: holebi & trans+ gerelateerde info n.a.v coronavirus + nuttige links

 

Queer Arts Festival Antwerp past programma aan vanwege coronavirus.

 


Buitenlands nieuws

Lesbische asielzoekster overgoten met kokend water in Nederland.

 

Voor het eerst twee superhelden gehuwd in Marvel strip.

 

Al 26 transgender personen vermoord in de Verenigde Staten dit jaar.

 

Homo en biseksuele mannen hebben minder seks in het coronavirus tijdperk.

 

Elite jongensschool onder vuur om wat men vertelt over holebi's & transgenders.

 

Nederlandse holebi intersekse en trans+ federatie roept overheid op iets te doen aan toenemend geweld.

 

Noord-Ieren kregen zwaar homofobe pamfletten in hun bus.

 


Showbizz & Sport

Disney Plus viert homo songwriting-genie en toneelregisseur in docu + trailer.

 

BBC kreeg klachten om lesbische tienerkus + video.

 

Meer dan 700 Britse artiesten strijden tegen racisme en holebi- en transfobie.

 

Presentator Andy Cohen mag geen coronavirus patienten redden omdat hij homo is.

 

Vijfvoudig kampioen sporter en wereld & Europees medaillewinnaar komt als biseksueel uit de kast.