15 seksuele geaardheden en 11 genderidentiteiten uitgelegd.Je hoort mensen wel eens zeggen: 'vroeger was het zo eenvoudig, je was of hetero, homo, lesbisch en klaar', van travestieten had men ondertussen ook al wel gehoord maar dit valt niet onder een seksuele geaardheid dan wel onder genderidentiteit. Nadien leerde men nog biseksuelen (geaardheid) en transgenders (genderidentiteit) kennen.

Daarna werden er steeds meer seksuele geaardheden bekend (al hebben die natuurlijk altijd al bestaan). En, omdat velen door de bomen het bos niet meer zien, hier onder een overzicht van seksuele geaardheden gevolgd door genderidentiteiten, uitgelegd. Concreet gaat het om 15 seksuele geaardheden en 11 genderidentiteiten. (Indien er bij één van beide groepen ééntje vergeten is, geef een seintje aan holebi info (contacteer ons - te vinden helemaal onderaan deze website)


SEKSUELE GEAARDHEDEN UITGELEGD

Aseksualiteit
Bij aseksualiteit is er sprake van een gebrek aan seksuele aantrekking. Aseksualiteit is vergelijkbaar met geaardheid omdat het grotendeels aangeboren is. Het is geen keuze of het gevolg van een trauma. Het wordt ook wel gezien als de vierde geaardheid. Slechts 1 procent van de bevolking zou aseksueel zijn.
Er zijn vier types aseksuelen:
Type 1 Hierbij is sprake wanneer je wel seksuele gevoelens hebt, maar je niet seksueel aangetrokken voelt tot andere personen. Er kan dus wel sprake zijn van zelfbevrediging en de seksuele gevoelens die hierbij komen kijken, maar er zal niet snel sprake zijn van seksueel contact met anderen.
Type 2 Hierbij is sprake als er wel aantrekkingskracht is richting andere mensen, maar er geen seksuele gevoelens worden ervaren. Er is dus wel een ‘houden van’ aanwezig, maar geen behoefte aan seksueel contact.
Type 3 Hierbij is sprake als er seksuele aantrekkingskracht is én seksuele gevoelens worden ervaren, maar er daarentegen toch geen behoefte is aan seksueel contact met de ander.
Type 4 Hierbij is sprake als er geen seksuele gevoelens worden ervaren en er ook geen sprake is van seksuele aantrekkingskracht. Iemand kan wel goede vriendschappen hebben, maar heeft weinig behoefte aan liefde.

Aromantisch
Eigenlijk is dit heel letterlijk: er is sprake van aromantiek als iemand geen romantische gevoelens richting anderen kan ervaren. De meeste mensen hebben een emotionele behoefte aan een romantische relatie, maar bij aromantische mensen is hier geen sprake van. Iemand houdt het liever bij een goede vriendschap. Als je aseksueel bent, ben je niet per definitie ook aromantisch. Er is wel degelijk een verschil tussen seksualiteit en romantiek. Je kunt bovendien ook aromantisch zijn als je bijvoorbeeld heteroseksueel of homoseksueel bent.

Autoseksualiteit
Autoseksualiteit, soms wat verwarrend ook egoseksualiteit genoemd, is een seksuele voorkeur voor het eigen lichaam boven dat van een sekspartner. Bij een sterke voorkeur zal een autoseksueel geen behoefte hebben aan seks met iemand anders, maar wel behoefte hebben aan zelfbevrediging.

Biseksualiteit
Is een term die kan refereren aan een seksuele identiteit, seksueel gedrag, en seksuele c.q. romantische aantrekkingskracht. Biseksualiteit kan een seksuele identiteit zijn voor mensen die zich seksueel en/of romantisch aangetrokken voelen tot personen van meer dan één geslachten of genders. Biseksualiteit kan ook refereren aan seksueel gedrag, namelijk het hebben van seks met mensen van meerdere geslachten of genders. Dit wordt vaak biseksueel gedrag genoemd. Biseksualiteit kan refereren aan seksuele c.q. romantische aantrekkingskracht waarbij het kan gaan om romantische en/of seksuele gevoelens voor en fantasieën over, mensen van verschillende geslachten of genders.

Demiseksualiteit
Bij demiseksualiteit is er enkel sprake van seksuele gevoelens als er een sterke emotionele band aanwezig is met de andere persoon. Er is in eerste instantie dus weinig seksuele aantrekkingskracht. Pas als er een hechte band ontstaat kan deze zich ontwikkelen. Het innerlijk speelt hierbij dus een grotere rol dan het uiterlijk. Demiseksueel wordt ook wel ‘Gray-A’ of ‘Grijs-aseksueel’ genoemd. Dit zit ergens tussen seksueel en a-seksueel.

Demiromantisch
Bij demisramontiek is er enkel sprake van romantische gevoelens als er een sterke emotionele band aanwezig is met de andere persoon. Er is in eerste instantie dus weinig romantische aantrekkingskracht. Pas als er een hechte band ontstaat kan deze zich ontwikkelen. Het innerlijk speelt hierbij dus een grotere rol dan het uiterlijk.

Heteroseksueel
Is een seksualiteit die wordt gekenmerkt door een exclusieve voorkeur voor personen van de andere sekse. Enerzijds verwijst de term naar seksuele handelingen en/of verlangens tussen mensen van verschillend geslacht, anderzijds naar een seksuele identiteit, geaardheid of oriëntatie gekenmerkt door een romantisch of seksueel verlangen naar mensen van de andere sekse.

Homoseksualiteit
Is seksualiteit tussen mensen van hetzelfde geslacht. Deze term verwijst dus enerzijds naar seksuele verlangens naar mensen van hetzelfde geslacht, alsook anderzijds naar een seksuele identiteit, geaardheid of oriëntatie gekenmerkt door een romantisch of seksueel verlangen naar mensen van de eigen sekse. De term homoseksualiteit is vaak synoniem voor de mannelijke homoseksualiteit, omdat vanuit de geschiedschrijving de nadruk op homoseksualiteit tussen mannen ligt. Vrouwen die vallen op vrouwen brengt men onder bij lesbianisme @ lesbiennes.

Lesbianisme @ Lesbiennes
Lesbianisme of vrouwelijke homoseksualiteit is de seksuele en/of emotionele voorkeur van vrouwen, die ook wel lesbiennes genoemd worden, voor andere vrouwen.

Panromantisch
Hiervan is sprake als je je romantisch aangetrokken voelt tot alle genderidentiteiten en geslachten, maar geen seksuele aantrekking voelt.

Panseksualiteit
Panseksualiteit wordt ook wel omniseksualiteit genoemd. Bij panseksualiteit is er sprake van seksuele, romantische of emotionele aantrekking tot alle geslachten en genderidentiteiten (psychologisch geslacht, of je je een man of vrouw voelt). Is dit dan niet hetzelfde als biseksualiteit? Nee, want bij biseksualiteit wordt de scheiding man/vrouw nog gemaakt, terwijl dit bij panseksualiteit volledig genegeerd wordt. Ze zijn ook aangetrokken tot interseksuelen, trans personen, enz...

Polyseksualiteit
Als je polyseksueel bent, heb je behoefte om met meerdere personen intiem te zijn. Je voelt je op zowel seksueel, romantische als emotioneel vlak aangetrokken tot meerdere mensen tegelijkertijd. De voorkeur naar welke geslacht of genderidentiteit is daarbij persoonlijk. Het wordt vaak verward met polyamorie, de aantrekking tot meerdere personen tegelijk.

Poliromantisch
Bij poliromantiek is er sprake van romantische aantrekking naar personen van meerdere (dus niet álle, zoals bij panromantisch) genderidentiteiten en biologische geslachten.

Sapioseksueel
Sapioseksueel betekent dat je je (in eerste instantie) aangetrokken voelt tot intelligentie en niet tot uiterlijk.

Queer
De term Queer beschouwt men zowel als seksuele geaardheid als genderidentiteit. Verder is Queer een parapluterm voor onder andere homoseksualiteit en/of travestie, maar ook mensen uit de punkscene identificeren zich soms als queer. De term is meestal bedoeld om zich af te zetten tegen de standaard heteronorm en trekt tegelijkertijd elk mogelijk hokje in twijfel.

GENDERIDENTITEITEN - Inleiding
- Genderidentiteit: hoe iemand zichzelf ziet, als vrouw of als man of als iets ertussen in
- Genderdysforie: het gevoel en de wens hebben om van een ander geslacht te willen zijn
- Genderrol: je gedragen op de manier hoe je je voelt, als vrouw of als man of als iets ertussen in

Genderidentiteit
Gender staat voor man of vrouw zijn. Gender identiteit is de diepgevoelde persoonlijke overtuiging van het behoren tot een bepaald geslacht, zijnde man of vrouw, beide of geen van beide.

Genderexpressie
De uiterlijke manifestatie van iemands genderidentiteit, wat zichtbaar is in gedrag, kleding, spraak, haardracht en lichaamskenmerken. Bepaalde kenmerken van genderexpressie worden doorgaans als mannelijk betiteld en andere als vrouwelijk. Hierin bestaan echter culturele verschillen.

VERSCHILLENDE GENDERIDENTITEITEN

Androgynie
Androgynie kan men op drie verschillende manieren omschrijven:
(Vaak hebben mensen kenmerken van al deze drie omschrijvingen).
- Zich androgyn voelen. Een persoon die zich niet mannelijk en niet vrouwelijk voelt, zich juist mannelijk én vrouwelijk voelt of iemand die gevoelsmatig tussen beide seksen staat.
- Androgyn zijn uit vrije wil. Een persoon die zich niet wenst te conformeren aan de tweedeling man-vrouw. Dit kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld een spirituele, wat tot ver in de oudheid teruggaat. Belangrijk hierbij is dat God namelijk als mannelijk en vrouwelijk gezien wordt en de complete mens kan dan ook alleen maar mannelijk en vrouwelijk zijn, androgyn dus. Androgynie kan hierdoor ook als een alternatieve levenswijze gezien worden.
- Zich androgyn uiten. Een persoon die uiterlijke kenmerken vertoont van het andere geslacht, zonder daarbij volledig door het leven te gaan als iemand van het andere geslacht (zie hiervoor transgender). Dit kan geuit worden door middel van zijn/haar kleding, make-up en/of gedrag. Soms komt het voor dat iemand een androgyn uiterlijk heeft, alleen als reactie op het heersende modebeeld of als rebelse houding.

Cisgender
Cisgender (of cisseksualiteit) is een Engelstalige term waarmee mensen worden aangeduid van wie de seksuele identiteit overeenkomt met het biologische geslacht waarmee zij geboren zijn. De term wordt doorgaans gebruikt als de tegenhanger van transgender, waarbij het biologische geslacht en identiteit niet overeenkomen. Verreweg de meeste mensen zijn cisgender. Het voorvoegsel cis komt uit het Latijn en betekent "aan deze kant", zoals trans staat voor "aan de andere kant". Het woord cisgender wordt ook wel afgekort tot cis, en er kan worden gesproken van cis-mannen en cis-vrouwen.

Dragking en Dragqueen (travestieten)
Een DragQueen is een man die zich af en toe verkleed als vrouw, gewoon omdat hij zich daar goed bij voelt. Sommige mannen doen dit alleen binnenshuis, soms ook met medeweten van hun partner. Sommige mannen gaan ook soms zo de straat op, en nog andere mannen begeven zich in de entertainment wereld en treden vaak op in shows. Een mannelijke travestiet zoals men ze in de volksmond noemt heeft nooit de behoefte om echt helemaal een vrouw te worden en zal dus ook nooit over gaan tot een transitie.
Een DragKing is een vrouw die zich af en toe verkleed als man, gewoon omdat ze zich daar goed bij voelt.
Vrouwelijke travestieten komen minder voor dan mannelijke travestieten, waarom is niet bekend. Deze vrouwen hebben nooit de behoefte om helemaal man te worden en er zal dus ook nooit worden overgegaan tot een transitie.

Gender Fluïde
Met een vloeibaar geslacht voel je je afwisselend meer mannelijk dan vrouwelijk en op andere dagen precies omgekeerd. Met welk geslacht je je identificeert varieert per dag of tijd.

Genderqueer of non-binair
Is een overkoepelende term voor genderidentiteiten die niet exclusief mannelijk of vrouwelijk zijn. Andere termen hiervoor zijn non-binair en genderexpansief. Een dergelijke identiteit staat los van iemands seksuele voorkeur, wat betekend dat genderqueer mensen alle mogelijke seksuele oriëntaties kunnen hebben. Genderqueer moet ook niet verward worden met queer, waar alle genders onder vallen die niet cisgender zijn en seksuele identiteiten die niet heteroseksueel zijn. Enkele identiteiten die onder genderqueer of non-binair vallen zijn: bigender, trigender (is genderqueer), polygender, pangender, genderfluïde en het hebben van het derde geslacht.

Interseksualiteit
Bij mensen met een interseksuele identiteit (soms noemt men dit ook een geaardheid maar dat is eigenlijk niet juist) zijn beide geslachten in de persoon vertegenwoordigd. Een kind wordt geboren met beide geslachtskenmerkende organen, waardoor de persoon als zowel man als vrouw door het leven kan gaan. Men noemt zulke kinderen of volwassenen ook wel interseksueel of hermafrodiet. Maar zowel vroeger als tegenwoordig kiezen de meeste ouders er voor om vanaf de geboorte over te gaan tot een keuze van één van de twee genders. Men kiest dan vooral de gender die het meest uitgesproken is. De baby krijgt dan hormonen toegediend die de voorkeur van de bepaalde gender stimuleren en vaak volgen er ook operaties. Discussies trekken in twijfel of dit wel de juiste benadering is en of interseksualiteit niet meer acceptatie verdient binnen de maatschappij. Een persoon kan op latere leeftijd altijd zelf bepalen of er een bepaalde voorkeur is om als man of juist als vrouw door het leven te gaan. Beiden blijft uiteraard ook een optie. Daarom zijn er steeds meer ouders die niet overgaan tot behandelingen zodat het kind later zelf kan bepalen hoe het zit.

Shemale
Een Shemale man is een man die zich half vrouw half man voelt en meestal zijn mannelijk geslachtsorgaan behoudt maar wel hormonen neemt om borsten te krijgen of kiest voor borst implantaten omdat men borsten wil om zich meer vrouwelijk te voelen. Wanneer een man hormonen neemt en zijn penis behoudt wordt de penis wel omgevormd tot iets wat meer op een vrouwelijk geslachtsorgaan lijkt, waar de meeste toch nog genot kunnen uithalen.
- Een vrouw die kiest voor een halve transitie blijft gewoon transgenderiste (zie verder bij transgenderist). Sommige vrouwen kiezen enkel voor het nemen van hormonen om een meer mannelijk lichaam, inclusief haargroei in het aangezicht en elders op het lichaam te krijgen, en laten hun borsten verwijderen, maar blijven hun vrouwelijke geslachtsorganen behouden en laten zich dus geen penis aanmeten omdat ze dat niet nodig vinden om zichzelf helemaal man te voelen.

Transgenderist.
De term transgenderisme slaat op personen die mannelijke en vrouwelijke identiteitskenmerken combineren. Bij een transgenderist zijn zowel de vrouwelijke als de mannelijke genderidentiteit sterk aanwezig. Ook kan het voorkomen dat men zich soms man en soms vrouw voelt. Er volgt zelden een lichamelijke aanpassing en soms gaat men maar een gedeeltelijke transitie aan. Qua genderrol kunnen transgenderisten een heel eigen mix van mannelijke en vrouwelijke elementen verenigen. - Maar men mag transgenderisten niet verwarren met transseksuelen. Wanneer een transgenderistisch persoon een gedeeltelijke transitie aangaat, in het geval van mannen die zich deels vrouw voelen, noemt men hen vaak shemales. Maar sommige mensen vinden dit een zeer beledigende term, terwijl anderen de term zelf gebruiken om zichzelf te omschrijven.

Transgender
Een transgender is iemand die een genderidentiteit of -expressie heeft die niet overeenkomt met zijn of haar biologische geslacht. Transgender-zijn kan in verschillende gradaties tot uitdrukking komen, uiteenlopend van cross-dressing, travestie of androgynie, waarbij slechts deels of alleen bij bepaalde gelegenheden de kenmerken die geassocieerd worden met het andere geslacht worden overgenomen, tot het volledig en definitief van geslacht veranderen door middel van een medische behandeling. In het laatste geval spreekt men ook wel van transseksuelen. Daarnaast kan ook de innerlijk beleefde identiteit sterk variëren. Zo kan de term transgender mensen omvatten die zich non-binair, bigender, pangender, genderfluïde, agender of van het derde geslacht noemen, wat voorheen wel werd samengevat onder de term transgenderisme en tegenwoordig voornamelijk als genderqueer wordt aangeduid. Wanneer iemand het als een psychisch probleem ervaart dat de eigen genderidentiteit en geboortegeslacht niet overeenkomen, kan dit tot de diagnose genderdysforie leiden.

Transseksualiteit
Transseksualiteit is het fenomeen waarbij een persoon zichzelf beschouwt als behorende tot de andere sekse, en ook de behoefte heeft dit gevoel te vertalen naar de realiteit. De term 'transseksualiteit' kan ook duiden op het proces van een persoon die in een lichamelijke verandering van de ene naar de andere gender zit. Dit begint met de zogenaamde real-life test en eindigt, echter niet in alle gevallen, met de werkelijke operatieve geslachtsverandering. Transseksualiteit gaat gepaard met de psychische diagnose genderdysforie, waarbij er bij de persoon in kwestie een verschil bestaat tussen de beleefde genderidentiteit en de biologische sekse. Hieruit kan de wens volgen om in transitie te gaan naar het andere geslacht. Omdat genderdysforie in verschillende gradaties voorkomt zal niet iedere genderdysfore persoon de volledige transitie willen doorlopen.

Queer
De term Queer beschouwt men zowel als seksuele geaardheid als genderidentiteit. Verder is Queer een parapluterm voor onder andere homoseksualiteit en/of travestie, maar ook mensen uit de punkscene identificeren zich soms als queer. De term is meestal bedoeld om zich af te zetten tegen de standaard heteronorm en trekt tegelijkertijd elk mogelijk hokje in twijfel.

Gender Questioning - in het Nederlands aangeduid met de Q van Queer
Het bevragen van iemands geslacht , seksuele identiteit , seksuele geaardheid of alle drie. Het is een proces van exploratie door mensen die onzeker zijn, nog steeds verkennen en bezorgd zijn over het aanbrengen van een sociaal label op zichzelf om verschillende redenen. De letter "Q" wordt soms toegevoegd aan het einde van het acroniem LGBT (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender); de "Q" kan zowel verwijzen naar queer of vragen (twijfelen).

Afkortingen die men sinds de laatste jaren gebruikt.
(deze komen uit de Engelse taal)
- FTM staat voor transseksuelen van vrouw naar man (Female to Male)
- MTF staat voor transseksuelen van man naar vrouw (Male to Female)

holebi info - eigen berichtgeving - copyright @ holebi.info

Dit bericht is gepost op 21 September, 2019 en 71666 keer gelezen.