Lessen ter bevordering holebi & transgender aanvaarding op beroepsscholen.Sinds maandag (09/09) is het verplicht om holebi en transgender+ acceptatie te bevorderen, via lessen en andere, op alle scholen van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in Nederland. De Nederlandse holebi & transgender federatie het COC zette zich daar jarenlang voor in en is blij met het resultaat

De verplichte bevordering van holebi (homo lesbisch biseksueel) en transgender+ aanvaarding op middelbare beroepsscholen is goed nieuws. Want uit eerder onderzoek bleek al dat holebi en transgender jongeren uit het mbo vaker te maken krijgen met pesterijen. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau krijgen zes op de tien Nederlandse holebi en transgender studenten negatieve reacties op hun geaardheid of genderidentiteit in het mbo, dat is vaker dan op andere schooltypen. Bijna de helft van de mbo scholen deed tot voor de verplichting niets om holebi & transgender acceptatie te bevorderen, concludeerde de Onderwijsinspectie in 2016.

Het COC pleitte al langeer voor verplichte aandacht voor holebi & transgender acceptatie in het mbo. Het maakt onderdeel uit van het Regenboog Stembusakkoord dat het COC in 2017 sloot met acht politieke partijen. SP-Kamerlid Jasper van Dijk drong in april 2017 met een motie aan op uitvoering van de belofte uit het Regenboogakkoord. Minister Van Engelshoven (Onderwijs, Emancipatie) stelde de regeling op die nu in werking treedt. De minister opent het mbo-studiejaar 2019-2020 officieel op 9 september.

Bevorderen van holebi & transgender acceptatie is al verplicht op alle lagere- en middelbare scholen in Nederland. Dat gebeurde in 2012 als gevolg van COC’s Roze Stembusakkoord. Hopelijk draagt het allemaal bij tot meer aanvaarding van holebi's en transgenders op Nederlandse scholen.
LEES OOK
KIDS VAN HOLEBI OUDERS DOEN HET BETER OP SCHOOL ALDUS BELG NDL ONDERZOEK - 2019
BIJNA 2% VAN AMERIKAANSE STUDENTEN NOEMT ZICHZELF HOLEBI OF TRANSGENDER - 2019
KINDERBOEKJES MET HOLEBI OF TRANS THEMA ZIJN BELANGRIJK (Britse scholen) - 2019
VLAAMSE LAGERE SCHOOL KINDEREN KRIJGEN BOEKJE OVER HOLEBI & TRANS - 2018
POSITIEF SCHOOL KLIMAAT BETER VOOR HOLEBI EN TRANSGENDERS ALDUS VLAAMS ONDERZOEK - 2018
SCHOLEN MET GSA BETER VOOR HOLEBI & TRANS ALDUS NEDERLANDS ONDERZOEK - 2018
40% VLAAMSE HOLEBI'S & TRANS VOELEN ZICH NIET VEILIG OP SCHOOL - POLITICI GESCHROKKEN - 2018

Bron: coc.nl

Dit bericht is gepost op 10 September, 2019 en 2250 keer gelezen.Reageer op dit bericht: