Het Vlaams Belang en holebi's, verleden en heden smelten samen.In de kranten de Morgen en het Laatste nieuws verschenen dinsdag artikels over het feit dat er minstens zeven parlementsleden van het Vlaams Belang zijn die anno 2019 nog steeds zeer anti holebi zijn. Anderzijds is er de voorzitter van de partij die wat betreft de houding ten opzichte van holebi's een nieuwe koers vaart.

Verleden haalt het heden in
Na de grote overwinning van het Vlaams Belang na de laatste verkiezingen, begon alles recent met de voor het Vlaams Belang pas voor de Kamer verkozen Dominiek Sneppe, die verklaarde dat ze het homohuwelijk en het recht op adoptie door homo en lesbische koppels een brug te ver vindt. Sneppe werd meteen terug gefloten door Vlaams Belang voorzitter Van Grieken die al geruime tijd binnen het Belang een nieuwe koers probeert te varen, en dan wel in het bijzonder ten opzichte van de vroegere standpunten tegenover holebi's en transgenders. Van Grieken liet meermaals weten dat de gelijke rechten van holebi's nu eenmaal verworven zijn en dat de partij zich daar bij neer legt.

Oude standpunten
Maar ondertussen blijkt dat er toch nog best heel wat Vlaams Belang politici én kiezers zijn die de oude standpunten ten opzichte van holebi's nog aanhangen. Nog niet zo heel lang geleden werden homo's "een stinkend zootje linkse reetkevers' genoemd in het VB partijblad. Toen het Vlaams Belang nog Vlaams Blok heette stemde men tegen alle gelijke rechten wetten, inclusief het homohuwelijk. "Daardoor werd de partij de enige Vlaamse partij bij wie ethisch-conservatieven nog onderdak vonden, ook in hun verzet tegen abortus en euthanasie. Dat werkt nog altijd door. De traditionalistische vleugel was nooit de luidruchtigste in de partij, maar weegt des te meer op de ideologie," klinkt het op de website van de krant de Morgen.

Voorzitter
Tom Van Grieken vaart nog maar een jaartje of vijf zes een nieuwe koers wat betreft de houding tegenover holebi's. In 2011 was hij zelf zoals alle anderen binnen zijn partij en schreef hij in een Twitter bericht waarom hij Elio Di Rupo niet aanvaardde als premier. "Hij is gay, socialist, immigrant en spreekt geen Nederlands." Nu, we kunnen hem dat vergeven, mensen kunnen veranderen, en het lijkt erop dat Van Grieken het wel duidelijk meent wanneer hij zegt dat zijn partij niet aan de gelijke verworven rechten zal raken. Maar daar denkt jammer genoeg niet iedereen binnen zijn partij zo over, en eigenlijk is dat niet vreemd.

Oude vijand VS nieuwe vijand
Nog niet zo lang geleden was de 'vijand' van het Vlaams Belang niet de 'vijand' van vandaag (allochtonen en migranten). Destijds werden de vijandige pijlen van het VB voornamelijk gericht op homo's, waarbij er nog niet zo lang geleden, regelmatig homo's in stadsparken in elkaar werden geslagen door groepjes VB sympathisanten inclusief heren die ondertussen VB politici zijn. Het tij begon te keren toen bleek dat er af en toe homo's waren die werden in elkaar geslagen door allochtonen. Dat gebeurde net op het moment dat het VB zich meer profileerde als partij tegen allochtonen, waarna men regelmatig riep dat het toch ongehoord is dat homo's in elkaar werden geslagen door allochtonen. Dat resulteerde uiteindelijk in steeds meer homo's die sympathie kregen voor de partij. Na enkele jaren was daar ene Tom Van Grieken, die voorzitter werd van de partij, en hij had het meteen begrepen. Holebi's kunnen een bondgenoot zijn van de partij in de strijd tegen niet Vlamingen of te wel allochtonen en migranten.

Het verleden en het heden smelten samen
Maar net omdat het allemaal nog niet zo lang geleden is, dat de partij zijn pijlen richtte tegen holebi's, blijkt dat er op de dag van vandaag nog heel wat mensen binnen het Vlaams Belang er niet hetzelfde over denken wat betreft holebi's. In de krant de Morgen stond dinsdag te lezen: 'Van de pas verkozenen zijn er drie die op sociale media steun betuigen aan Pro Familia. Een organisatie die homoseksualiteit als 'perversiteit' bestempelt. De al eerder genoemde Dominiek Sneppe, en de nieuwe Vlaams Parlementsleden Wim Verheyden en Filip Brusselmans'.

Homofoben
In 2015 organiseerde Pro Familia, (waarover je toen ook bij holebi info kon lezen) een 'Mars voor het Gezin', die zich toen uitdrukkelijk richtte tegen adoptie door homo en lesbische koppels, met de slogan: 'leveren wij onze kinderen uit aan pedofielen?' Onder de deelnemers onder andere toenmalig kopstuk Filip Dewinter, en Rien Vandenberghe (partijbestuur VB in Brugge). Die samen met tweelingbroer Robin een brug slaat naar tal van extremistische stromingen waarmee de partij niet openlijk geassocieerd wil worden, gaande van homohaters tot neofascisten. De Vandenberghes zijn ook al jaren close met Dries Van Langenhove en diens Schild & Vrienden.

Homofoben 2
Volgens de krant de Morgen is er dan ook nog de groep 'Pro Christianis', die homoseksualiteit verwerpt en het een 'verschrikking voor Gods ogen' noemt. Die pagina staat bij de favorieten van Dominiek Sneppe en ook van Wim Van Osselaer, fractiesecretaris in het Vlaams Parlement. Oudgediende Filip De Man, nu verkozen voor het Europees Parlement, betuigt zijn steun aan ‘Terre et Peuple’. Daar staat de rockgroep Within Temptation in de galerij van ‘vijanden, verraders en collaborateurs’, omdat die met een regenboogvlag op het podium verscheen. En nieuwbakken Kamerlid Wouter Vermeersch likete een foto van de FB-groep ‘Bonny is niet mijn bisschop’, waarop de Antwerpse kerkleider voor ketter uitgescholden wordt omdat hij meer respect voor holebi's bepleitte in een brief aan het Vaticaan.

Holebi Vlaams Belangers
Ondertussen weet men dat er best 'veel' holebi's ook op het Vlaams Belang hebben gestemd. Een meerderheid daarvan weet niets over het verleden van de partij betreffende holebi's, voornamelijk omdat ze nog te jong waren toen de meeste gewelddadige incidenten tegenover homo's plaats vonden, maar ook en vooral omdat de partij sinds de laatste jaren zijn verleden angstvallig verzwijgt en doet alsof het nooit is gebeurd door zo vaak mogelijk te roepen dat het toch niet kan dat allochtonen regelmatig homo's in elkaar slaan. Terwijl in werkelijkheid er ook niet allochtonen zijn die holebi's in elkaar slaan, maar daar kraait geen haan van het VB naar. Andere holebi's die op de partij stemden weten wel van het verleden maar werden sympathisant omdat ze of zelf ooit slachtoffer werden van een allochtone homofoob of iemand kennen die daar slachtoffer van werd, of gewoon, zoals de meeste, van mening zijn dat er dringend, opgehitst door de partij, iets moet worden gedaan aan problemen en geweld afkomstig uit de allochtonen migranten en illegalen gemeenschappen. Andere meningen om op de partij te stemmen zijn er natuurlijk ook.

Vrije meningsuiting onder voorwaarden
De Morgen publiceerde onderstaande foto reeks van VB politici die anno 2019 nog steeds anti holebi zijn, maar dat lijstje is verre van compleet en betreft enkel recent verkozen VB politici.
(lees verder onder de foto)

Ondertussen vragen sommigen zich af, is die anti holebi houding van sommigen zo'n probleem? Gaat het niet enkel om vrije meningsuiting? Het antwoord daarop is tweedelig. In eerste instantie Ja, het is vrije meningsuiting, iedereen is vrij te denken wat hij of zij wil. Maar.. het is een vette neen, wanneer die mening wordt uitgedragen met als doel haat te zaaien en aan te zetten tot geweld, en het is een neen wanneer men zijn of haar houding gebruikt om mensen in elkaar te slaan.

Maar mensen kunnen veranderen. Dus laat ons hopen dat op termijn de anti's beseffen dat homo's lesbiennes en biseksuelen ook maar gewoon mens zijn, die net als iedereen gewoon gelukkig willen zijn, en geen geheim agenda hebben om anderen te 'bekeren'. En laat hen alsjeblief ook afstappen van de idee dat homoseksualiteit en pedofilie hetzelfde zijn, want dat is hetzelfde als het vergelijken van appelen met peren.

Bron: holebi info eigen berichtgeving én demorgen.be

Dit bericht is gepost op 12 June, 2019 en 7706 keer gelezen.