Iraakse holebi's en transgenders zitten in noodsituatie.De situatie van holebi's en transgenders is nooit goed geweest in Irak, en dit ondanks het feit dat wettelijk gezien homoseksualiteit niet strafbaar is in het land, maar door de invloed van de islam zijn er wel vervolgingen en bestraffingen. Maar nu blijkt uit twee recent verschenen rapporten dat de situatie van Iraakse holebi's en transgenders er nog slechter aan toe is, sterker nog ze zitten in een noodsituatie. De twee rapporten illustreren het leed en geweld tegen Iraakse holebi's en transgenders.

In het rapport dat de titel kreeg: 'We're Here: Iraqi LGBT People's Accounts of Violence and Rights Abuses', vertellen vijf Iraakse holebi's en transgenders hun eigen verhaal, over opgroeien in een door (burger)oorlog verscheurd land in een homo/transfobe omgeving. Voor alle vijf geldt dat ze te maken kregen met geweld en discriminatie vanwege hun seksuele geaardheid of genderidentiteit. In het rapport dat de titel kreeg: 'When Coming Out is a Death Sentence', worden de persoonlijke verhalen in een context geplaatst als mensenrechtenschendingen waar de internationale gemeenschap op moet reageren, door acties te ondernemen om de situatie van Iraakse holebi's en transgenders te verbeteren.

Holebi's en transgenders nemen van oudsher een marginale positie in de Iraakse samenleving in, met als gevolg geweld en discriminatie vanwege godsdienstige opvattingen over seksualiteit en gender, hetgeen dan weer leidt tot verstoting of zelfs moord om de eer van de familie te redden. Door de grote instabiliteit in Irak is de positie van holebi's en transgenders erg verslechterd door het ontbreken van een functionerende rechtsstaat of een maatschappelijk middenveld dat opvang en veiligheid kan bieden.

Wat er op neer komt dat holebi's en transgenders vogelvrij zijn zodra ze uit de kast komen omdat de Iraakse overheid niet optreedt tegen geweld en discriminatie van familieleden of islamitische milities. De enige hoop, vooral voor lesbische, biseksuele en transgender vrouwen, is onderdak vinden in een opvanghuis of vluchten naar een veiliger deel van het land of het buitenland. Maar sinds de opkomst van IS (islamitische Staat) is de vluchtweg via Iraaks Koerdistan geblokkeerd. De IGLHRC roept de Iraakse overheid en de internationale gemeenschap daarom op om voor Iraakse holebi's en transgenders veilige havens in hun eigen land in te richten en het voor hen mogelijk te maken om hun land veilig te kunnen verlaten.

De rapporten zijn opgesteld door de International Gay & Lesbian Human Rights Commission (IGLHRC), MADRE en de Organizations of Women's Freedom in Iraq (OWFI).

Extra info:
Het IGLHRC is een internationale organisatie die schending van holebi, transgender rechten en mensen met hiv en/of aids en gewelddadigheden documenteert en publiekelijk aankaart. De IGLHRC werd door Russische en Amerikaanse activisten in 1990 opgericht en in een non-profitorganisatie omgezet in 1991. In eerste instantie richtte de IGLHRC zich enkel op de mensenrechtenschendingen jegens holebi's en transgenders in Rusland, nu richt ze zich op de gehele wereld. Aandachtsgebieden zijn de Verenigde Staten, Afrika, het Midden-Oosten, het voormalige Oostblok en Aziƫ. De IGLHRC ondersteunt ook de inzet van anderen die zich inzetten voor mensenrechten met betrekking tot seksuele geaardheid door publiciteit en door het uitreiken van verschillende prijzen, waaronder de Outspoken Award en de Felipe de Souza Award, genoemd naar een in de 16e eeuw in Braziliƫ door de inquisitie gemartelde en vermoorde lesbienne. De IGLHRC is gevestigd in New York, San Francisco en Buenos Aires.Bron: coc.nl 2014

Dit bericht is gepost op 24 November, 2014 en 2184 keer gelezen.