Het verhaal van een Nederlandse trangender @ shemale. (term zelf gekozen door persoon uit verhaal).

Inleiding:
Transgender is een parapluterm die wordt gebruikt om verschillende soorten mensen te benoemen.
Onder de noemer transgender vallen ===> transseksuelen - transgenderisten - travestieten - shemales - drag queens - drag kings - tomboys - androgynes - crossdressers - enz...

Ook belangrijk om te weten is dat transgender zijn geen seksuele geaardheid is maar wel een gender identiteit.
Transgenders zoals we alle mensen die daaronder vallen noemen, kunnen zowel homo, lesbisch, biseksueel of heteroseksueel zijn.
Onderaan het verhaal vind je een uitleg over de verschillende types mensen die vallen onder de paraplu term transgender - gevolgd door nuttige links.

HET VERHAAL VAN PETER DIE CHANTAL WERD EN SHEMALE @ TRANSGENDER IS:
(de persoon uit dit verhaal heeft mij zelf gevraagd haar shemale te noemen en vind dit zelf geen beledigende term) anders zou ik zelf deze term nooit hebben gebruikt.

Jeugd:
Toen Peter 12 jaar was lakte hij voor het eerst zijn nagels. Dat begon toen zijn zus voor het eerst make-up spulletjes kreeg en zich opmaakte. Ze zaten samen aan tafel en Peter deed gewoon vrolijk mee. Zijn zus vond het best oké. Maar het feest duurde niet lang voor kleine Peter, want zijn ouders maakten hem heel snel duidelijk dat make-up verboden was voor hem. "Ik begreep dat niet, alleen maar omdat ik een jongen was mocht ik geen make-up, ik vroeg me af waarom andere jongens niet in opstand kwamen tegen dit onrecht?" Het gezin waar Peter in opgroeide was allesbehalve fijn. Zijn vader was een moeilijk man die door de stress van zijn werk begon te drinken. Iedere avond ging het mis; iedere avond was er ruzie; waarbij het altijd eindigde met de woorden tegen Peter: 'Jij bent het doodslaan niet waard.' Moeder koos soms zijn kant. Vader werd alleen maar meer boos als moeder zijn kant koos. Gewelddadig werd de vader nooit, maar woorden kunnen je ook diep raken en erg veel pijn doen. Als kind stotterde Peter wat nu op volwassen leeftijd soms terug komt als er wordt gesproken over de kindertijd.

Wonen in een ander land.
Na de studie, op de leeftijd van 23, trok Peter naar Saoedi Arabië, daarna volgden vele andere landen, zoals Egypte en Cyprus. "In de Arabische wereld is men niet zo verkrampt. De sjeik waar ik voor werkte, een man van 60, trok regelmatig met houtskool een lijntje onder zijn ogen. Mannen liepen hand in hand op straat. Goede vrienden kusten en omarmden elkaar. Als ik daar opgegroeid zou zijn, had ik me binnen een heel ander kader bewogen dan in Nederland; dan was ik een heel ander mens geworden. Terwijl ik in essentie toch precies dezelfde zou zijn. Ik besefte dat de mens in feite een ziel is die gevangen zit in een mannen- of vrouwenlichaam, en in een cultuur. Die geven de grenzen aan waarbinnen je mag bewegen."

Op Cyprus had Peter een one-night-stand met een vrouw. Een tijdje later belde ze hem, en vertelde dat ze zwanger was. "Ik kon haar niet in de steek laten en we zijn getrouwd. Met mijn zoon was ik meer dan blij. Dankzij hem kon ik een deel van mijn jeugd opnieuw goed maken. Ik speelde voetbal met hem, ging met hem op stap, kortom deed alles wat ik met mijn eigen vader niet had kunnen doen." Maar na 12 a 13 jaar huwelijk besefte Peter dat er iets ontbrak. "Ik was niet gelukkig, ik voelde me gevangen en er was geen liefde; ik besloot te scheiden. Maar naïef als ik kon zijn, onderschatte ik de woede van mijn vrouw. Liever nam ze mijn twee bedrijfjes en mijn huis af en zag ze daarbij af van goede financiële regeling dan dat ze mij de kans gaf een nieuw leven op te bouwen in Cyprus. Ik raakte alles kwijt. Noodgedwongen moest ik terug naar Nederland. "

Terug in Nederland:
"Het was laat in de herfst, grijs en koud. Ik huurde een zomerhuisje, dat was de goedkoopste optie, en ging door een diep dal van eenzaamheid, verdriet en depressiviteit. Maar op een bepaalde ochtend keek ik in de spiegel, in de ogen van een vrouw. Ze glimlachte voorzichtig. De vrouw die ik was, kreeg eindelijk de ruimte om zichzelf te laten zien. De naam "Chantal" borrelde direct boven.. Maar ik kende geen Chantal. Het voelde heel goed, kloppend. Ik begreep dat ik door een hel had moeten gaan om zover te komen. Om Peter los te laten en Chantal te kunnen aanvaarden." Peter besloot niet langer Chantal te verbergen, maar stuitte op een groot probleem. Want tijdens sollicitatie gesprekken ging het binnen twee minuten al mis. 'Die man klopt niet', zag hij de mensen denken, en iemand die niet klopt, die wordt niet aangenomen.

Tijdens de kerstvakantie kwam zijn zoon hem opzoeken. Peter vertelde enthousiast over Chantal, en zijn zoon knikte behoedzaam. Maar nadat zijn zoon vertrok, verbrak hij ieder contact. "Ongetwijfeld dat ik hem in mijn naïeve enthousiasme heb overdonderd; ik heb daarna niets meer van hem gehoord. Het is hard en het was de moeilijkste opdracht die ik in mijn leven kreeg, mijn zoon loslaten. Maar ik had geen andere keuze; ik moest zijn keuze respecteren." Radeloos, met een gebroken hart, begon Peter aan een brief voor zijn zoon. Hij wilde hem de waarheid vertellen. Peter voelde een sterke aandrang om 's nachts te schrijven, terwijl de rest van de wereld sliep. Uiteindelijk is toen 'De Nacht dat de Sterren Dansten' ontstaan. (al twee keer voorgesteld bij holebi info).

"Pas rond mijn 40ste heb ik mezelf aanvaard zoals ik ben. Ik ben transgender, maar ik ben geen transseksueel. Ik heb niet het gevoel dat ik in het verkeerde lichaam zit, maar mijn lichaam is wel VEEL te mannelijk naar mijn gevoel. Ik ben een vrouw, maar ik heb wel nog een penis, die ik wil behouden. Ik ben dus een shemale; een persoon tussen de twee genders in, maar eigenlijk ben ik gewoon een vrouw. Nog maar sinds kort durf ik openlijk te zeggen dat ik shemale ben. Volgens mij zijn shemales het minst aanvaard in de maatschappij; zelfs ruimdenkende mensen denken binnen hokjes van man en vrouw en iets tussenin? Transseksuelen krijgen veelal volop begrip, en vaak krijgen ze te horen, 'ach die stumperd, geboren in het verkeerde lichaam'. En travestieten, ach dat zijn mannen die soms een jurk aantrekken, wat men meestal als hilarisch beschouwt. Maar shemales dat is andere koek. Seksueel gezien ben ik zoals een ruimdenkende heterovrouw, die er graag leuk wil uitzien met aandacht voor haar uiterlijk. Met uiteraard wel een verschil. En dat is, wat mij betreft het toefje slagroom, of beter gezegd, de banaan, op het gebakje." Na een jarenlang traject van gesprekken met psychologen en psychiaters is Chantal sinds 1 mei van dit jaar met een hormonenkuur gestart. Inmiddels beginnen haar vrouwelijke contouren zich te vormen... "En iedere dag voel ik mijzelf een stukje gelukkiger. Ik heb het gevoel dat ik nu de hele wereld aan kan. Heerlijk"... Er volgt dus geen operatie.

Over het boek
Het boek won in 2010 de Gouden Meeuw Literatuurprijs van de publieksjury. En werd ook bejubeld in de pers.
Bijzonder aan het boek is ook het feit dat Chantal het in eigen beheer uitbrengt, dus zonder uitgever.
Ondertussen is het boek al verkrijgbaar in het Engels en als eBook.
En op 6 september verscheen het boek al in zijn vierde herdruk.
Een boek dat je wereld op zijn kop zet als je het hebt gelezen.
Chantal vertelt verder nog het volgende over het boek:
"Dat gaat voor een heel klein deel ook over mijn transgender zijn, over mijn reincarnatie van Peter naar Chantal. Maar het boek is veel meer, zowel door de ogen van een man als door de ogen van een vrouw gezien en verteld. Het verhaal is deels fictie, maar het gevoel is mijn gevoel. Ik ben de hoofdpersoon en neem je mee op een reis die gaat buiten de hokjes waarin je als mens gevangen zit." Verder over het boek: De Nacht dat de Sterren Dansten' is niet zomaar een boek zoals zovele anderen. Het is een bewustwordingsroman waarmee de auteur de lezer buiten de 'normale' kaders wil laten denken en je mee neemt naar een middeleeuwse samenleving waarin mensen geloofden in het licht en de waarheid, een wereld vol levensgenot, vrijheid, passie en respect, waar economische belangen niet bestonden en witte anarchie heerste. Over een volk waar de jeugd werd onderwezen in de gevaren van jaloezie. Een ontdekkingsreis door Occitanié het land van de Andersdenkenden dat tevens autobiografisch is. Een boek dat je wereld op je kop zet nadat je het hebt gelezen.

Alle info over het boek:
- Facebook de nacht dat de sterren dansten ===> KLIK HIER
- Website de nacht dat de sterren dansten ===> KLIK HIER
- Link naar eBook in het Nederlands ===> KLIK HIER

INFO OVER DE VERSCHILLENDE TYPES MENSEN DIE ONDER DE NOEMEN TRANSGENDER VALLEN EN MEER

Androgyne
Een voorkomende eigenschap is dat hun gezicht eigenschappen van beide geslachten vertoont of afwijkt naar het andere geslacht. Dit wordt meestal bedoeld met "er androgyn uitzien". Het kan echter ook betrekking hebben op het dragen van geslachtsneutrale kledij. Androgynie kan men op drie verschillende manieren omschrijven:
- Zich androgyn voelen. Een persoon die zich niet mannelijk en niet vrouwelijk voelt, zich juist mannelijk en vrouwelijk voelt of iemand die gevoelsmatig tussen beide seksen staat.
- Androgyn zijn uit vrije wil. Een persoon die zich niet wenst te conformeren aan de tweedeling man-vrouw. Dit kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld een spirituele, wat tot ver in de oudheid teruggaat. Belangrijk hierbij is dat God namelijk als mannelijk en vrouwelijk gezien wordt en de complete mens kan dan ook alleen maar mannelijk en vrouwelijk zijn, androgyn dus. Androgynie kan hierdoor ook als een alternatieve levenswijze gezien worden.
- Zich androgyn uiten. Een persoon die uiterlijke kenmerken vertoont van het andere geslacht, zonder daarbij volledig door het leven te gaan als iemand van het andere geslacht. Dit kan geuit worden door middel van zijn/haar kleding, make-up en/of gedrag. Soms komt het voor dat iemand een androgyn uiterlijk heeft, alleen als reactie op het heersende modebeeld of als rebelse houding. Ook veel muzikanten bedienen zich, in meer of mindere mate, van een androgyn uiterlijk, enkele voorbeelden: Brian Molko - David Bowie - Boy George - Michael Jackson. Vaak hebben mensen kenmerken van al deze drie omschrijvingen.

Cisgender
Een term om mensen te beschrijven die niet transgender zijn. Dus iedereen bij wie het geslacht dat bij geboorte is genoteerd overeenkomt met hun genderidentiteit.

Drag Queen
Een genderexpressie van een man die door middel van het uitvergroten van bepaalde geslachts- en gedragskenmerken van een vrouw een vrouwelijke persona neerzet, dit doet hij als uiting van zijn genderidentiteit en/of als vorm van entertainment.

Drag King
Een genderexpressie van een vrouw die door middel van het uitvergroten van bepaalde geslachts- en gedragskenmerken van een man een mannelijke persona neerzet, dit doet zij als uiting van haar genderidentiteit en/of als vorm van entertainment.

Genderidentiteit
Dit is de diepgevoelde persoonlijke overtuiging van het behoren tot een bepaald geslacht, zijnde man of vrouw, beide of geen van beide. Bij transgender personen komt de genderidentiteit niet overeen met het bij de geboorte vastgestelde geslacht.

Genderexpressie
De uiterlijke manifestatie van iemands genderidentiteit, wat zichtbaar is in gedrag, kleding, spraak, haardracht en lichaamskenmerken. Bepaalde kenmerken van genderexpressie worden doorgaans als mannelijk betiteld en andere als vrouwelijk. Hierin bestaan echter culturele verschillen. Transgender personen willen hun genderexpressie overeen laten komen met hun genderidentiteit.

Genderdyforie
Een verouderde medische term voor de psychische aandoening waar psychiaters en psychologen van achten dat transgender personen aan lijden. Deze term vat de zelfbeleving van transgender persoon enkel als psychisch fenomeen en voldoet daardoor niet.

Shemale.
Dit zijn mannen met transseksuele gevoelens die wel een borst implantatie hebben ondergaan en/ of hormonen gebruiken die tot borstontwikkeling heeft geleid, maar ook de lichaamsvormen, stem en haargroei vrouwelijk heeft doen worden. Zij hebben geen of nog geen operatie ondergaan om hun penis te verwijderen en een vagina te laten maken. De meesten behouden hun penis die wel kleiner wordt door inname van de vrouwelijke hormonen, maar ze kunnen nog wel een erectie krijgen en dus gewoon seks hebben.

Transgender
Een parapluterm voor mensen wiens genderidentiteit en/of expressie afwijkt van het geslacht dat hen bij de geboorte is toegewezen. Deze term omvat een spectrum aan gender diverse mensen, waaronder transmannen, transvrouwen, cross dressers en vele anderen die zich niet (enkel) identificeren als man of vrouw.
Tevens is het voor een deel van de groep een term waarmee men zich identificeert naast of als een vorm van genderidentiteit.

Transseksueel.
Is een persoon die zichzelf beschouwt als behorende tot de andere sekse, en ook de behoefte heeft dit gevoel te vertalen naar de realiteit. Transseksuelen voelen zich als het ware geboren in het verkeerde lichaam. De meesten van hen ondergaan op een bepaald moment in hun leven een volledige transitie gaande van het nemen van hormonen tot geslachtsveranderende operaties. In de meeste landen moeten transseksuelen zichzelf verplicht laten steriliseren iets wat al sinds enkele jaren voor veel ophef zorgt en waarbij steeds meer stemmen opgaan om deze verplichting af te schaffen.

Transgenderist.
De term transgenderisme slaat op personen die mannelijke en vrouwelijke identiteitskenmerken combineren. Bij een transgenderist zijn zowel de vrouwelijke als de mannelijke genderidentiteit sterk aanwezig. Ook kan het voorkomen dat men zich soms man en soms vrouw voelt. Een lichamelijke aanpassing is soms (gedeeltelijk) gewenst om sekse-identiteit en genderidentiteit in overeenstemming te laten komen. Qua gender rol kunnen transgenderisten een heel eigen mix van mannelijke en vrouwelijke elementen verenigen.

Travestiet.
In onze maatschappij doorgaans een persoon die bij geboorte van het mannelijk geslacht is en uiting geeft aan zijn genderidentiteit door zich deels of volledig en soms tot regelmatig te kleden als persoon van het andere geslacht en zich daar goed bij voelt. Op dat moment uiten zij zich dus als vrouw, in hoeverre men zich ook als vrouw identificeert verschilt. Deze mannen kunnen zowel hetero als homo zijn. In het Engels noemt travestieten crossdressers.

Transitie
Het persoonlijke en sociale proces dat een transgender persoon doorgaat om te kunnen leven in het gewenste geslacht dat overeenkomt met de genderidentiteit. Dit proces kan langdurig zijn, en omvat onder andere, maar niet in alle gevallen, medische en wettelijke aanpassingen. Bijvoorbeeld voornaamswijziging en geslachtsoperaties.

Tomboy
Een tomboy is een vrouwelijk persoon die zich gedraagt volgens de geslachtsrol die aan mannen wordt toegeschreven. Kenmerkend voor zulk gedrag is het dragen van jongenskleding en interesse in traditioneel mannelijke zaken zoals lichamelijke activiteiten, exacte wetenschappen en sport.

holebi info 2014

Dit bericht is gepost op 15 September, 2014 en 9085 keer gelezen.