Je leest:

Wat zegt het nieuwe Vlaamse regeeerakkoord over holebi's, transgenders en gender.

Deze ochtend heeft Geert Bourgeois bij de koning de eed afgelegd als Vlaams minister-president. Het was de eerste keer dat een Belgisch staatshoofd een Vlaams-nationalistische regeringsleider over de vloer kreeg. Nadien legden de 8 andere politici de eed af in het Vlaams Parlement.

Nu we alvast een Vlaamse regering hebben kijken we even naar de postjes verdeling van de acht politici naast Vlaams minister-president Geert Bourgeois.

- Annemie Turtelboom (Open Vld): gaat over: Begroting - FinanciŽn en Energie en vice-minister-president.
- Ben Weyts (N-VA) => Dierenwelzijn - Mobiliteit - Openbare Werken en Vlaamse Rand.
- Hilde Crevits (Cd&V) => Onderwijs en vice-minister-president.
- Jo Vandeurzen (CD&V) => Welzijn.
- Joke Schauvliege (CD&V) => Ruimtelijke Ordening - Landbouw en Leefmilieu.
- Liesbeth Homans (N-VA) => Gelijke Kansen - Binnenlands Bestuur - Inburgering - Sociale Econonie - Wonen en Armoedebestrijding.
- Philippe Muyters (N-VA) => Werk, Economie, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Sport
-Sven Gatz (Open Vld) => Brussel, Cultuur - Media en Jeugd.

HOLEBI'S - TRANSGENDERS EN GENDER

Uit het Vlaams Regereerakkoord 2014-2019 - secctie - Gelijke Kansen:
en daaruit enkel wat belangrijk is voor holebi's, transgenders en gender.)


Gelijke kansen garanderen en discriminatie bestrijden zijn een opdracht van elke dag en voor eenieder. De Vlaamse Overheid heeft hierbij een voorbeeldfunctie, zowel als werkgever als in de uitvoering van het beleid.

De Vlaamse Regering maakt werk van een sterk, gecoŲrdineerd en gedifferentieerd gelijke-kansenbeleid. Elke groep (vrouwen en mannen, holebiís en transgenders, personen met een beperking, mensen met een migratieachtergrond, Ö) verdient daarbij specifieke aandacht. Tegelijk verbeteren we de afstemming tussen het horizontaal gelijke-kansenbeleid, het integratiebeleid en het intern diversiteitsbeleid van de Vlaamse overheid.

Aan de beslissing over het al dan niet verlengen van het samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 met betrekking tot het interfederaal centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme, gaat een evaluatie vooraf waarover het Vlaams Parlement zich uitspreekt. Intussen wordt de behandeling van klachten op basis van gender toegevoegd aan de diensten van de Vlaamse Ombudsman.

In het horizontale gelijke-kansenbeleid worden de volgende drie klemtonen gelegd. Ten eerste streeft de Vlaamse Regering, naast de verdere uitvoering van het decreet houdende bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in de advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid, naar een gelijke deelname van vrouwen en mannen en naar meer diversiteit bij besluitvorming, adviesverlening en vertegenwoordigende functies. Ten tweede werkt de Vlaamse Regering verder aan een geweldloze samenleving. Dit houdt onder meer in dat we een beleid voeren in overleg met andere beleidsniveaus gericht op preventie en bestrijding van alle vormen van geweld en op gepaste nazorg voor slachtoffers van geweld, waaronder intra-familiaal geweld, genitale verminking, seksueel geweld, kinder- en ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld, homofoob en transfoob geweld, stalking en mensenhandel.

Tot slot staat de Vlaamse Regering ook in voor de opmaak van een Vlaams actieplan voor de aanpak van de loopbaan- en loonkloof tussen vrouwen en mannen en voor de sensibilisering en trajectbegeleiding voor vrouwelijke startende ondernemers. Tevens wordt een beleid uitgebouwd ter ondersteuning en gelijke verdeling van gezin, zorg, huishouden, betaalde arbeid en vrije tijd. Specifieke aandacht gaat uit naar kwetsbare groepen zoals alleenstaande ouders,herintreders/herintreedsters, vrouwen in armoede en vrouwen met een migratieachtergrond. De strategische en operationele doelstellingen van het te voeren horizontaal gelijke-kansenbeleid nemen we op in de beleidsnotaís en beleidsbrieven.

De Vlaamse Overheid zet in op het doorbreken van stereotiepe beeldvorming rond gender, seksuele identiteit, handicap, leeftijd en herkomst en rolverdeling via sensibiliserings- en informatiecampagnes.

De Vlaamse Regering waakt over de naleving van de 29 Yogyakarta-beginselen (die gaan over holebi's en transgenders). Een verbeterde afstemming tussen de verschillende relevante beleidsdomeinen zorgt voor een beleid dat inspeelt op de specifieke behoeften van de holebiís en transgenders. Dit gebeurt in samenwerking met de andere overheden, lokale besturen, sociale partners, media, onderwijskoepels en het middenveld.

Verder staat er verderop in het regeerakkoord nog:
Diversiteit
We streven naar een volwaardige participatie van alle groepen in de samenleving aan het zorg- en welzijnsaabod. We hebben aandacht voor de mensen van allochtone afkomst en holebi's. We bestrijden genderstereotypen in de zorg- en welzijnssector. We werken met alle betrokken beleidsdomeinen en bevoegde overheden aan een integraal beleid.

Ter info: wat zijn de Jogjakarta-beginselen
De Jogjakarta-beginselen, formeel de Jogjakarta-beginselen voor de toepassing van Mensenrechten met betrekking tot Seksuele Geaardheid en Geslachtsidentiteit, is een verzameling beginselen met betrekking tot homoseksualiteit, genderidentiteit, transseksualiteit, transgenderisme, en interseksualiteit, vaak aangeduid met het acroniem LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) of LGBTI. (Lesbian, Gay, Biseksuxaul, Trangender, Interseksual). Ze werden opgesteld in de periode 6-9 november 2006 aan de Universitas Gadjah Mada in Jogjakarta door het Internationale Commissie van Juristen, op verzoek van Louise Arbour. Het document bevat 29 principes, samen met richtlijnen en adviezen over de toepassing ervan en is bedoeld om de discriminatie van deze bevolkingsgroepen tegen te gaan. De principes zijn opgesteld naar aanleiding van een patroon van misbruik dat zich wereldwijd voordoet. Voorbeelden hiervan zijn verkrachting, marteling, buitengerechtelijke executies, eerwraak, medisch misbruik, beperkingen of ontzegging van de vrijheid van meningsuiting en een ruim scala aan discriminatoire maatregelen betreffende werk, huisvesting, opleiding en immigratie en een beperkte toegang tot onafhankelijke rechtspraak. Deze maatregelen betreffen enige miljoenen mensen. De Raad van Europa heeft de beginselen expliciet onderschreven en heeft een aantal aanbevelingen aan lidstaten opgesteld om de Jogjakarta-beginselen in de praktijk te brengen. Meer info ==> KLIK HIER

- Wie het gehele regeerakkoord 2014-2019 wil raadplegen (pdf-format) KLIK HIER

EEN GREEP UIT HET OVERIGE HOLEBI.INFO NIEUWS:

ONDERZOEK OVER HOLEBI & TRANSFOBIE IN BELGIE MET 2500 DEELNEMERS GROOTSTE POLL OOIT?

HOLEBI ASIELZOEKERS OP WOORD GELOVEN

SOCIALE MEDIA CAMPAGNE OOK JONGENS MOETEN ROZE KUNNEN DRAGEN

RECHTER ZEGT DAT HOLEBI & TRANS ORGANISATIE SPIONNEN ZIJN

NOH8 CAMPAGNE (holebi) KOMT NAAR BELGIE

BRITSE OVERHEID WEIGERT 59.000 HOMO'S GRATIE TE VERLENEN

ATARI KOMT MET HOLEBI GAME VOOR IPAD EN IPHONE

LEVENSLANGE UITSLUITING HOMO'S GEVEN VAN BLOED NIET TE RECHTVAARDIGEN ALDUS EUROPEES HOF


MEER NIEUWS: KLIK HIER

Bron: volledige overname uit het vlaamse regeerakkoord + metro.be + eigen berichttgeving holebi.info

Dit bericht is gepost op 25 July, 2014 en 3906 keer gelezen.
Holebi GidsUitgaan

19 oktober 2019 - Soiree Feminee
19 oktober 2019 - Revelation
19 oktober 2019 - 22 Years Red&Blue
19 oktober 2019 - Driekant 50 jaar
26 oktober 2019 - Playground
26 oktober 2019 - Los Ninos
26 oktober 2019 - Playground
26 oktober 2019 - Woodpop
31 oktober 2019 - 30Years La Demence
31 oktober 2019 - Beloved Halloween

activiteiten kalender  -   zelf iets toevoegen


Adverteren op holebi.info ?

Binnenlands nieuws

Hoe de coming out ging van zes bekende Vlaamse holebi's en een transgender.

 

Vlaams actrice Joke Devynck over haar relatie met een vrouw.

 

Winnaar Vlaamse Inclusive werkgever (holebi & trans+ vriendelijk enz..) bekend gemaakt.

 

Drie Vlaamse ouders over hoe het was toen hun kind uit de (homo/lesbische) kast kwam.

 

Maak kennis met Alexander, de dove man achter Lola McQueen uit Belgium’s Got Talent.

 

Vlaamse tienerreeks wtFOCK krijgt derde seizoen mét homo personage.

 

Vlaamse holebi & transgender+ federatie heeft gemengde gevoelens over Vlaams regeerakkoord.

 

Zalando speelt met gender met Gentse Joppe + video.

 

Jonas Roelens wint PhD Cup met onderzoek naar vervolging holebi's in Vlaamse Middeleeuwen.

 

Op komst, 19de editie van het Vlaamse holebifilmfestival (ook met trans films).

 


Buitenlands nieuws

Haatmisdaden tegen holebi's en transgenders blijven stijgen in Engeland & Wales.

 

Oeganda legt vijf jaar oude wet die holebi zijn straft met de dood opnieuw op tafel.

 

Flashmob huwelijksvideo van homo koppel gaat viraal.

 

11 Oktober is Coming-Outdag, vier acties in de aandacht.

 

Al twintig transgender vrouwen vermoord in de VS.

 

Anti holebi & transgender organisatie boycot Mattel om genderneutrale Barbie lijn.

 


Showbizz nieuws

Zanger Stromae boos op tegenstanders van wet die lesbische koppels e.a meer rechten geeft.

 

Wereldkampioen en Olympisch goud winnende top sporter komt uit de kast.

 

Britse cricket speelsters ondanks afkeuren van ouders verloofd.

 

Opschudding op sociale media omdat Ellen DeGeneres grapjes maakte met George Bush.

 

Zanger Elton John zag de dood voor ogen.