Vlaamse regering erkent masteropleiding Gender & Diversiteit.

Nog net op de valreep heeft de Vlaamse regering op voorstel van minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) de 'master in gender en diversiteit' erkend. Deze nieuwe masteropleiding van 60 studiepunten zal gezamenlijk georganiseerd worden door de Vlaamse universiteiten. De opleiding volgen kan in principe reeds vanaf volgend academiejaar. Eerder keurde onze politici op de valreep een wet rond lesbisch meemoederschap goed en de genderwet.

'Gender en diversiteit zijn twee thema's die steeds hoger op de maatschappelijke agenda staan en steeds beter ingeburgerd raken in de hoofden van de mensen en het beleid', dixit minister Pascal Smet. 'Bij veel bedrijven en organisaties is er behoefte aan medewerkers met een specifieke expertise op het gebied van gender en diversiteit. Zij kunnen vooral een rol spelen in situaties waar gestreefd wordt naar gelijkheid voor diverse maatschappelijke groepen.' De discussie om een master in 'Gender en diversiteit' in te richten bestaat sinds jaren. Nu zijn alle obstakels van de baan. De interuniversitaire Gender en Diversiteit-opleiding zal aangeboden worden als een voltijds programma van 60 studiepunten. De vijf Vlaamse universiteiten staan in voor het verstrekken van de opleiding.

'Gender en diversiteit' zal ondergebracht worden in de studiegebieden Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen, Taal- en letterkunde, Geschiedenis, Economische en toegepaste economische wetenschappen & Politieke en Sociale wetenschappen. Bedoeling van de opleiding is gender- en diversiteitsexperts opleiden die vanuit een solide theoretische basis, veranderingsprocessen kunnen onderkennen en deze ondersteunen. De Vlaamse universiteiten zullen hun kennis en bevindingen bundelen om theoretische diepgang en thematische breedte te kunnen garanderen. Verplichte vakken en een aantal keuzevakken zullen zorgen voor de theoretische verankering van de opleiding. Een stage en een masterproef zullen fungeren als sluitsteen van de opleiding.

De voorbeelden waarin masters van de opleiding 'Gender en diversiteit' ingeschakeld kunnen worden, zijn legio: 'Afgestudeerden zouden kunnen werken bij overheidsinstellingen (lokaal, regionaal, nationaal, internationaal), bij de politie, de krijgsmacht, culturele instellingen, politieke partijen, vakbonden, onderzoeksinstituten en bij personeelsdiensten van (grote) bedrijven', besluit minister Smet.

De nieuwe interuniversitaire masteropleiding is een gemeenschappelijk initiatief van de vijf Vlaamse Universiteiten: KU Leuven, UAntwerpen, UGent, UHasselt en Vrije Universiteit Brussel. cavaria heeft de komst van de opleiding mee ondersteund. De opleiding wil inspelen op de bestaande vraag naar gender- en diversiteitsexperten. Beleidsmakers, de onderwijswereld, de bedrijfswereld, verenigingen en ngo's zijn op zoek naar dergelijke experten.

Inschrijven voor de opleiding kan via de UGent die optreedt als administratief coördinerende instelling voor de masteropleiding.
KLIK HIER om in te schrijven.

EERDER KON JE BIJ HOLEBI.INFO LEZEN:
BELGISCHE GENDERWET DIE BESCHERMT TEGEN DISCRIMINATIE WETTELIJK ROND
BELG LESBISCH MEEMOEDERSCHAP WETTELIJK ROND
AL 759 BELG POLITICI TEKENDEN HOLEBI & TRANS EISEN PAKKET
PASCAL SMET KRIJGT GOED RAPPORT BETREFFENDE HOLEBI'S & TRANSGENDERS


holebi info 2014

Dit bericht is gepost op 17 May, 2014 en 2901 keer gelezen.