Belg Kamer keurt unaniem resolutie rond holebi's & transgenders in Oeganda goed.
De Kamer veroordeelt, via een unaniem goedgekeurde resolutie van de hand van sp.a-Kamerlid Bruno Tuybens, de nieuwe anti-holebiwetgeving in Oeganda. Deze resolutie koppelt de eventuele verder zetting van de ontwikkelingssamenwerking met Oeganda aan de voorwaarde dat de Oegandese overheid drastische inspanningen levert om een draagvlak te creëren voor tolerantie ten aanzien van de holebi en transgender gemeenschap in het land.

De Oegandese president Yoweri Museveni ondertekende februari l.l. de verstrengde anti-holebiwet. Met deze handtekening kwam op homoseksuele handelingen een levenslange celstraf te staan. Homoseksualiteit was reeds illegaal in Oeganda sinds de invoering van de Penal Code Act in 1950. De situatie van holebi's in Oeganda is sindsdien weinig rooskleurig. Holebi's worden er gediscrimineerd, willekeurig gearresteerd, onwettig gevangen gezet en mishandeld, aldus Bruno Tuybens (sp.a). De nieuwe wet betekent echter nog een enorme strafverzwaring, je kan levenslang krijgen wanneer je herhaaldelijk 'onnatuurlijk' seksueel gedrag vertoont of pro-homoseksuele ideeën en/of geschriften verspreidt. Nieuw is ook dat hiv-positief zijn als een verzwarende omstandigheid wordt omschreven.

Door de nieuwe wet lopen homoseksuelen niet enkel kans op een levenslange gevangenisstraf. Ook tal van nationale en internationale activisten en organisaties die zich op een legitieme manier inzetten voor de verdediging van de mensenrechten in Oeganda, worden in gevaar gebracht. Daarnaast hebben homoseksuelen nagenoeg geen toegang tot gezondheidszorg. Bruno Tuybens gaat verder: Met de anti-holebiwetgeving plaatst Oeganda zich buiten elke vorm van respect voor de rechten van de mens. Een van de belangrijkste grondrechten is het non-discriminatiebeginsel, dit houdt in dat geen enkel individu mag worden gediscrimineerd of vervolgd op grond van ras, godsdienst, etnische afkomst, levensbeschouwing of seksuele geaardheid. Oeganda is voor ons land het vierde grootste partnerland. Het kan niet dat wij onze ogen sluiten voor dergelijke mensenrechtenschendingen in een van onze partnerlanden.

De resolutie pleit er dan ook voor dat bij elke politieke dialoog met de Oegandese overheid wordt gewezen op het belang van het respect voor seksuele oriëntatie en genderidentiteit. Meer nog, in de resolutie wordt de federale regering verzocht om bij de onderhandelingen van een nieuw samenwerkingsprogramma tussen België en Oeganda een clausule op te nemen waarbij de Oegandese regering verplicht wordt duidelijke stappen te zetten in de richting van een non-discriminatiebeleid ten aanzien van de holebi en transgender gemeenschap. Jan Beddeleem van WISH vzw, Werkgroep Internationale Solidariteit met Holebi's, is verheugd met de unanieme goedkeuring van de resolutie: Dit is een krachtig signaal naar de Oegandese overheid. Maar, en zeker niet minder belangrijk, betekent dit ook een grote steun voor de holebi en transgender gemeenschap in Oeganda en andere landen waar zij vandaag de dag als criminelen behandeld worden, louter om wie ze zijn.


Bron: brunotuybens.be 2014

Dit bericht is gepost op 25 April, 2014 en 2120 keer gelezen.Reageer op dit bericht: