Over de rechten van Belgische transgenders (2014)

Interview met Professor Doctor Guy T'Sjoen, coördinator van het Centrum voor Seksuologie en Genderproblematiek (het zogenaamde 'Genderteam') van het UZ Gent.

Wat is er de voorbije jaren positief veranderd voor transgenders?
Guy: "Eerst en vooral was de 'Wet op de Transseksualiteit' in 2007 een enorme stap vooruit. Die maakte het makkelijker om de voornaam te wijzigen bij de start van hormoongebruik en mits er een handtekening was van de psychiater en de endocrinoloog. Geslachtswijzigingen op advies van de chirurg en de psychiater werden ook mogelijk, voordien was dat complexer. Een andere grote verandering kwam er bij de goedkeuring van het homohuwelijk. Voordien moesten mensen die gelukkig gehuwd waren, scheiden vooraleer ze een transitie konden maken."

"Daarnaast zijn er ook grote veranderingen gebeurd op wereldschaal. Zo heeft de 'WPATH' (de 'World Professional Association for Transgender Health') ingezien dat het niet oké is om medische redenen in te roepen om de identiteit van iemand te erkennen. De zogenaamde 'Standards of Care' van die organisatie werden in 2011 erg open getrokken. De WPATH lanceerde mee de begrippen 'genderdysforie' en 'gender incongruentie' om de groep niet-transseksuele transgenders die vroeger niet leek te bestaan ook op de kaart te zetten."

"'WPATH' zegt ook dat het eigenlijk niet kan dat een wettelijke wijziging van het geslacht afhangt van een medisch advies, wat in België betekent dat transgender personen infertiel moeten zijn vooraleer hun beleefde genderidentiteit officieel kan worden aanvaard. Het feit dat België eist dat transgenders die hun identiteit erkend willen zien zich niet meer mogen voortplanten volgens hun oorspronkelijke geslacht is dus in contradictie met de houding van de internationale professionelen van 'WPATH'. Het Genderteam van Gent volgt de suggesties van 'WPATH' dat infertiliteit geen voorwaarde zou mogen zijn om iemands identiteit te erkennen zoals die is."

Dus als de wet zou veranderen, zou ook het Genderteam anders werken?
Guy: "Ja, en het Genderteam lobbyt zelfs mee om die wetsverandering erdoor te krijgen."

Hoe doet het Genderteam dat precies?
Guy: "Momenteel doen Griet De Cuypere (gepensioneerd psychiater van het Genderteam) en Joz Motmans (verantwoordelijke van het Transgender Infopunt) dat. Er is een commissie die hier rond samenkomt, maar in het kader van de geplande verkiezingen gebeurt er even niks meer. We gaan dus moeten zien waar deze commissie belandt na de verkiezingen.

"Wat er ook is veranderd in België maar dan enkel op Vlaams niveau is de mogelijkheid om vlot diploma's aan te passen. Als je een nieuwe voornaam hebt, kan je nu ook makkelijk nieuwe attesten en studiebewijzen verkrijgen. Dat was vroeger ook vaak een probleem."

Is er verder iets veranderd in de effectieve behandeling van transgenders?
Guy: "In de behandeling op zich kijken we tegenwoordig eerder naar de hele brede paraplu van 'genderincongruentie'. Dat kwam vroeger bijna niet aan bod. Ik herinner me nog mijn voorganger die zei dat mensen die niet 'all the way' gingen, geen echte transseksuelen waren en niet bij de endocrinoloog hoefden te komen. Dan was er eerder een 'psychiatrisch schandaal'. Zo ben ik ooit opgeleid. Gelukkig is dat ondertussen veranderd, en is ook de medische wereld snel mee geëvolueerd. Nu is iedereen welkom die een vraag heeft rond zijn of haar genderdysforie om te bespreken wat de beste oplossingen kunnen zijn, zonder dat er een verplicht pakket aan medische zorg aan vast hangt. Vandaag bestaat er meer een 'menu' aan behandelingen waaruit je dan zelf kan kiezen."

"Wat we ook hebben gerealiseerd de voorbije jaren is meer aandacht voor fertiliteit. We gaan altijd met de patiënt bespreken dat hormoontherapie sowieso infertiliteit met zich meebrengt. We benadrukken dit zowel in de diagnostiek als bij een eerste onderzoek bij mij (professor T'Sjoen leidt de afdeling Endocrinologie in het UZ, red). Bij een transitie van man naar vrouw wordt er nu vaak sperma ingevroren. Dat is goedgekeurd door het ethisch comité van het UZ Gent. De preservatie van eicellen zit nog een beetje in de experimentele fase, maar het wordt wel steeds besproken of er geslachtsklierweefsel moet worden bewaard van mensen die een transitie doen van vrouw naar man."

"We werken nogal gestandaardiseerd. Dat wil zeggen dat de hormonale behandeling voor iedereen zoveel mogelijk dezelfde is. Ik geloof immers niet in super gepersonaliseerde behandelingen. We hebben gewoon te weinig bewijzen over wat de klassieke hormoontherapie doet. We zijn nog steeds gegevens aan het verzamelen om dit goed te kunnen beschrijven. Deze kennis is nodig vooraleer we meer gepersonaliseerd kunnen werken. Ik vind dat we nu eerst de basis goed moeten beschrijven met alle voor- en nadelen, om daar dan verbeteringen aan vast te knopen."

In verband met de cryopreservatie van sperma, ziet de staat dat niet als het omzeilen van de eis dat transgenders zich niet langer mogen voortplanten als hun oorspronkelijke geslacht?
Guy: "Goh, ik denk dat iedereen het recht heeft om diens eigen lichaamsmateriaal in te laten vriezen, wat de context ook is. Voor mij is dit een gelijkaardige situatie als jonge mannen die een probleem hebben met kanker en die een behandeling moeten ondergaan die hun vruchtbaarheid teniet doet. De kinderwens is een universele wens van de meeste mensen, het zou dan ook een beetje jammer zijn dat men een paar jaar later naar een donor moet zoeken als men het eigen materiaal gewoon kan bewaren. Er is geen enkele wet die kan zeggen dat je je eigen materiaal niet mag bewaren."

Momenteel is het wel zo dat als een transvrouw met haar eigen ingevroren sperma haar vrouwelijke partner zwanger zou maken, zij nadien dat kind moet adopteren, als was het niet biologisch aan haar verwant. Wat is uw gevoel daar bij?
Guy: "Ja, dat is fout hé. Er is daar echter wel een evolutie in. Ik heb dat niet zo nauwkeurig gevolgd, maar was er geen wetsvoorstel dat meemoeders sneller een kind zouden kunnen erkennen als het hunne?"

Ja, bij lesbische meemoeders is dat wel zo, maar niet bij lesbische transvrouwen.
Guy: "Ja, dan lopen we weer achter hé. Er is genoeg gedocumenteerd materiaal beschikbaar dat toont dat als het kind van je eigen genetisch materiaal afstamt, je als transvrouw in zo een situatie de meemoeder bent. Ik zou niet weten waarom er hier een moeilijkere procedure zou moeten zijn dan bij lesbische paren."

De afgelopen jaren zien we een enorme toename aan transgenders die zich aanmelden bij het Genderteam. In Nederland nemen ze nu zelfs geen nieuwe hulpvragen meer aan voor die reden. Hoe ziet u die evolutie binnen het UZ?
Guy: "Wel, we zien dus dat de aantallen constant toenemen. Sinds de jaren 2000 zien we alsmaar een toename. In 2000 waren er dertig nieuwe aanmeldingen per jaar, waar het er vorig jaar voor het eerst over de honderd waren. Die cijfers gaan enkel over de Belgen, buitenlanders zitten niet in deze cijfers vervat. Het taboe lijkt een beetje weg te vallen. De variatie aan hulp die wordt aangeboden is ook niet langer 'all the way' of niks. Ik denk dat dat een groot verschil maakt, natuurlijk hebben we ook al enige reputatie opgebouwd. Mensen kennen het UZ Gent, en waar men vroeger misschien een ander parcours zocht, zullen de meesten wel al gehoord hebben van Gent. Tenslotte komen er ook heel wat buitenlanders die thuis geen behandelingen meer krijgen. Die komen vooral uit Noord-Frankrijk of Zuid-Nederland en soms ook uit andere Europese landen. Op die manier zijn we inderdaad populair. Zeker als pakweg het Genderteam van Amsterdam de deuren sluit voor nieuwe aanmeldingen, vooral om de politiek onder druk te zetten vanuit transgenders die bij politici gaan klagen dat er te weinig middelen voor een goede zorg zijn in Nederland. Wij denken dat die mensen terecht niet meer bij de pakken zullen blijven zitten en dat velen van hen natuurlijk naar Gent zullen afzakken."

Kan het UZ Gent een dergelijke toestroom aan?
Guy: "We hebben nu net de dienst uitgebreid met een halftijdse psychologe. Dat zal er voor zorgen dat de huidige wachtlijsten worden weggewerkt. Daarnaast vind ik wel dat we ergens chauvinistisch moeten zijn en ervoor zorgen dat de Belgische patiënten voorrang krijgen ten opzichte van de buitenlanders. Wij moeten het probleem van Nederland niet gaan oplossen."

En kan u die keuze maken? Er is toch een vrij verkeer van personen binnen Europa?
We hebben nog geen strategie over hoe we dit gaan regelen, maar indien we zouden zien dat de wachtlijsten omwille van een toevloed van Nederlanders veel te lang zouden worden, gaan we toch ergens een beperking moeten opleggen. Nu, ik denk niet dat de bottleneck zit bij de psychologen, psychiaters of endocrinologen, de bottleneck is natuurlijk de chirurgie. Op dit moment is er voor vagina plastie een wachtlijst van twee jaar. Als we er de Nederlanders bij krijgen, vrees ik dat dit een probleem zal geven.

Misschien kunnen er extra chirurgen in dienst worden genomen?
Het probleem is dat je mensen moet vinden die dit werk enerzijds graag doen en anderzijds goed kunnen anderzijds. Ik denk dat alle betrokkenen van het Genderteam zoeken naar collega's die ons kunnen bijstaan. Wij zijn ook wel eens ziek of niet aanwezig. Maar je moet voornamelijk mensen weten te vinden die dat ook graag doen en die begaan zijn met de noden van de patiënten. En daar blijkt dat het vinden van een dergelijke chirurg niet makkelijk is. Daarnet hadden we het erover dat het Genderteam de dingen veel losser bekijkt dan vroeger, maar de wet niet. Als je een aanpassing van je gender wilt op je documenten moet je nog steeds heel dit proces doorlopen. Wat gebeurt er volgens u met transgenders die niet (volledig) voor een transitie gaan?

Die vallen dan in een vacuüm hé? Joz Motmans heeft een onderzoek gedaan naar de levenskwaliteit van transgenders en hij heeft in dat onderzoek aangetoond dat 20 procent van de transvrouwen niet het hele proces zou hebben doorlopen en voor een vagina plastie (het maken van een vagina, red.) zou hebben gekozen indien men ook zonder deze keuzes de mogelijkheid had om op officiële documenten als mevrouw gekend te staan. Bij de transmannen deed 44 procent een hysterectomie (het verwijderen van baarmoeder en eierstokken, red.) puur omwille van de papieren. Achteraf gezien bleek geruststellend genoeg wel dat ongeveer 90 procent van deze mensen dat ze er toch geen spijt van had en dat ze het opnieuw zouden doen. Ik denk dat de groep die geen chirurgie wil relatief beperkt is, maar de wet voorziet toch geen oplossing voor hen. Momenteel gaan die mensen als hun gewenste genderrol door het leven zonder dat hun papieren aangepast zijn aan hun identiteit.

En heeft u daaromtrent suggesties?

Voorlopig hebben we ons 'genderpasje' op de website van Transgender Infopunt (http://transgenderinfo.be). Daarop kan men een foto kleven van de vorige en de nieuwe genderrol, met daarop ook de oude en de nieuwe naam. Dat heeft geen juridische waarde, maar stel dat je ergens een controle krijgt van een of andere officiële instantie, dan heb je tenminste een bewijs. Dat is de enige oplossing die we nu kunnen aanbieden, bij afwezigheid van een degelijke wetgeving daaromtrent. We hopen dus dat de volgende regering werk gaat maken van de aanpassing van de transgenderwet van 2007.

Dus u verwacht wel dat men die wet zal aanpassen?
Ja, ik verwacht dat wel. Nederland heeft dat onlangs gedaan. Wij zijn een lange tijd een stapje voor geweest ten opzichte van Nederland, maar sinds de nieuwe wet is gestemd in hun Kamer zijn zij weer een stapje voor op ons. Die moeten we nu weer inhalen. Competitie tussen beide landen hé? (glimlacht).

Bent u er voorstander van dat mensen makkelijker van gender kunnen veranderen? Sommige mensen wijzen wel eens naar Argentinië, waar je nu in principe kan binnenwandelen in een gemeentehuis en daar de registratie van je geslacht vrijblijvend kunt laten aanpassen. Ziet u daar iets in?
Ik zie daar zeker iets in, maar wij hebben natuurlijk niet die ervaring. Ik denk dat het voor 90 tot 95 procent van de gevallen een goede keuze zal zijn dat er geen professionele hulpverlener aan te pas moet komen, maar er is een groep met een eerder psychiatrisch probleem die wel enige begeleiding zou kunnen gebruiken. En daarom denk ik dat het misschien toch niet slecht is om na te denken over een systeem dat toch enige begeleiding voorziet. Dit dan vooral in het voordeel van de meest kwetsbare groep, eerder dan diegenen die heel goed weten wat ze willen, intelligent zijn en alles goed op een rijtje hebben. Genderdysforie kan soms immers een symptoom blijken van een ernstig psychiatrisch beeld. Het zou jammer zijn dat iemand zichzelf zwaar in de problemen werkt als het te makkelijk is om alles aan te passen. Maar dat is wellicht de uitzondering, maar toch is het onze verantwoordelijkheid om mensen met zo een probleem te beschermen.

In Argentinië kan je vandaag ook makkelijk terug in dit hele proces.
Ja, maar goed, waar zijn we dan mee bezig (lacht)?

Heeft u tenslotte nog suggesties of verzoeken naar het beleid toe?
Ik ben zeer fier op TIP (het Transgender Infopunt, red.). Ik denk dat het echt een gat in de markt was om zo objectief en wetenschappelijk mogelijk alle informatie over transgenders te voorzien binnen een contactpunt. TIP kon reeds voor vele mensen met genderdysforie een eerste stap betekenen. Maar we zijn afhankelijk van subsidies die momenteel per jaar worden toegekend. Ik zou niet graag zien dat TIP zou verdwijnen als er ergens een geldkraan wordt dichtgedraaid. Dit is een zeer goed initiatief en ik denk dat we dit echt wel moeten beschermen. Ik denk dat het voor heel wat mensen veel betekent. Dan bedoel ik niet enkel mensen met genderdysforie, maar evengoed familie, buren, ouders, kinderen, werkgevers, omgeving, enzovoort. Er is heel veel tijd en werk ingekropen. TIP bestendigen vind ik dus erg belangrijk. En als wetenschapper vraag ik ook graag meer geld voor wetenschappelijk onderzoek naar de doelgroep. Want als je kijkt naar de beperkte hoeveelheid wetenschappelijke publicaties, blijft dit toch nog steeds een heel kleine niche. Het blijft voor beleidsmakers van een minder primordiaal belang in vergelijking met onderzoek naar pakweg depressie of kanker. Die thema's lopen weg met al het geld. Voor onderzoek naar genderdysforie blijft er dan meestal niet veel meer over.

En wat zou u dan willen onderzoeken?
Ah (grinnikt)! Wel, ik denk dat we nu een goede basis gelegd hebben voor een standaard hormonale therapie. Een volgende stap zou zijn om verschillende hormonale therapieën te kunnen vergelijken om te zien wat het beste is. Nu hebben we daar wel een idee van, maar we leren toch graag uit ervaring. Ik zou nu graag de volgende stap zetten en doorheen vergelijkende studies bewijzen hoe het zit.

Mensen als proefkonijnen?
Nee, niet mensen als proefkonijnen, dat is zo negatief gesteld. De hormonale therapie die we nu voorstellen is volgens mij een goede behandeling, maar er bestaan alternatieven. En die kan je maar onderzoeken via een vergelijkende proef. Ik denk het geen goeie oplossing zou zijn om te kiezen voor alternatieven vooraleer we ze grondig hebben onderzocht. We gaan hier geen 'proefkonijnen' opofferen in naam van de wetenschap hé? We proberen in zo een onderzoek voor iedereen goed te doen, maar dan wel op zo een manier dat we de resultaten kunnen vergelijken.

Heeft u nog suggesties?
Ja. De terugbetaling van geneesmiddelen is ook een belangrijk punt.
Het belangrijkste zijn puberteitsremmers voor adolescenten. Dat gaat over slechts enkele jongeren per jaar; ook al is dit aantal ook in stijgende lijn. Deze medicatie is heel erg duur. Gezinnen moeten jaren lang deze medicatie betalen, doorheen de hele puberteit. Dat kost die gezinnen enorm veel geld. Nu zijn wij afhankelijk van de goede wil van de farmaceutische industrie en moeten wij als artsen bij die bedrijven bij wijze van spreken gaan smeken om onze patiënten te kunnen behandelen. Dit is natuurlijk een compleet foute situatie. Uiteindelijk gaat het hier over niet veel geld en vraagt het maar een kleine beslissing van de overheid om dit te regelen. En het kost wellicht veel minder om via puberteitsremmers ongewenste lichamelijke veranderingen tijdig te voorkomen dan om ze nadien te proberen terugdraaien bij een transitie op latere leeftijd. Dus op lange termijn heb je enorm veel voordelen als je er vroeg bij bent met puberteitsremmers.

Daarnaast is er Sustanon. Deze testosteronbehandeling voor transmannen wordt momenteel terugbetaald. Dit vraagt een injectie elke twee weken en een hele hoop administratieve rompslomp. Een betere behandeling vraagt een inspuiting om de drie maanden, maar deze wordt niet terugbetaald en komt neer op 120 euro per spuit. Tenslotte is ook laser-epilatie voor transvrouwen. Je kan met als vrouw met een baard niet functioneren in de maatschappij, tenzij je een Oostenrijkse zangeres bent. Dus dat is een noodzakelijke medische zorg, waar men dit nu als iets louter cosmetisch blijft zien.

holebi info - eigen berichtgeving - copyright @ holebi.info 2014

Dit bericht is gepost op 31 March, 2014 en 4343 keer gelezen.