NIEUW: holebi dating - zoek je de ideale partner of een leuke date? Ga naar onze dating pagina ...

Je leest:

Vertegenwoordigers Belg transgender en holebi's aanwezig in Vlaams parlement rond resolutie transgenders.Afgelopen woensdag (23/1) waren enkele vertegenwoordigers van het Belgische Transgender Infopunt en de Belgische holebi en transgender federatie aanwezig op een hoorzitting in de Commissie Onderwijs en Gelijke Kansen van het Vlaams parlement. Zij deelden daar hun expertise naar aanleiding van de resolutie betreffende de algemene maatschappelijke aanvaarding en gelijkschakeling van transgenders in ons landje.

Aanwezig in het Vlaams parlement waren: Joz Motmans (post-doc onderzoeker Steunpunt Gelijkekansenbeleid Universiteit Antwerpen en coördinator Transgender Infopunt bij het Centrum voor Seksuologie en Genderproblematiek UZ Gent) en Yves Aerts (algemeen coördinator v.d holebi en transgender federatie çavaria). De resolutie werd in juli 2013 ingediend door Piet De Bruyn (N-VA) , Johan Verstreken (CD&V) , Jan Roegiers (sp.a), Elisabeth Meuleman (Groen) , Boudewijn Bouckaert (LDD) en Annick De Ridder (N-VA), en is sindsdien in behandeling in de commissie. Er waren in de commissie opvallend veel gasten aanwezig. Een uitgebreide delegatie uit de Vlaamse transgendergemeenschap vond haar weg naar het Vlaamse Parlement.

Over de inhoud van de resolutie:
De resolutie schets het huidige wettelijke kader in verband met transgenders in België. Het bevat aanbevelingen op vlak van sociaal welbevinden van transgenders, ouders van transgenders, wetenschappelijk onderzoek, media, onderwijs, arbeidsmarkt, gezondheidszorg en welzijn. Zo vermeldt de resolutie bijvoorbeeld dat het Steunpunt Gelijkekansenbeleid voor het transgenderonderzoek de laatste jaren nauw samenwerkt met het Centrum voor Seksuologie en Genderproblematiek aan het UZ Gent. De resolutie laat zich positief uit over die interdisciplinaire kruisbestuiving die resulteert in hoogwetenschappelijk onderzoek. De resolutie vraagt een verdere stimulering van wetenschappelijk onderzoek rond transgenders zodat de algemene verspreiding van kennis over transgenderisme kan worden bevorderd. De indieners van de resolutie zien in wetenschappelijk onderzoek een zinvol instrument om het beleid te informeren over knelpunten. De resolutie gaat ook in op de noodzaak van een toegankelijk en aangepast zorgtraject voor transgenders. Ze verwijst daarbij naar alle zorgbehoeftes: niet alleen tijdens het transitietraject, maar ook erna. “Het hebben van een goede gezondheid bleek namelijk uit de studie een hefboom om de verschillen met de cisgenderbevolking (=niet-transgender) in Vlaanderen sterk te verminderen. Dat veronderstelt een bundeling van beschikbare informatie en praktijkervaring door een structurele erkenning en ondersteuning van initiatieven als het Transgender Infopunt.”

Meer informatie:
Joz Motmans lichtte in een PowerPoint-presentatie de specifieke begrippen over transgenders toe. Hij trachtte ook een antwoord te geven op hoeveel mensen in België transgender zijn. Van 1993 tot 2013 pasten 676 hun geslachtsvermelding in het Rijksregister aan. “Dat is echter het topje van de ijsberg”, zei Motmans, “Als we spreken over genderdysforie, waarbij iemand zich ongemakkelijk voelt bij het geslacht waartoe de persoon sociaal wordt gerekend en zich doorlopend identificeert met het andere geslacht, spreken we in België volgens schattingen over ongeveer 3125 personen.” Motmans legt een verband tussen openheid en stijgende geslachtswijzigingen. Zo leidde de grote media-aandacht bij de overwinning van Dana International mee tot meer vragen over transgenderisme en ook een piek in de geslachtswijzingen in de jaren die volgen. Eenzelfde effect had de goedkeuring van de Belgische transwet. Toch kiest de helft van de transgenders (50,4%) ervoor om niet volgens hun genderidentiteit te leven. Werk, familie en de mening van anderen vormen de grootste obstakels. Gemiddeld is er 10 jaar tijd tussen het moment dat transgenders beseffen wie ze zijn en het ogenblik dat ze hulp zoeken. Verder maakte Mottmans de commissieleden attent op de lange wachttijden voor behandeling en hekelde de medische vereisten om de geslachtsaanduiding op de documenten te veranderen, waardoor trangenderisten en transgenders met medische problemen die hen verhinderen een operatie te ondergaan uit de boot vallen. De wetenschapper presenteerde verder een aantal stuitende cijfers over het sociaal-psychisch welbevinden van transgenders: zo veranderde 34% van de transgenders van huisarts of hulpverlener omwille van negatieve reacties op hun transgender-zijn. Maar liefst 23,1% van de Belgische transgenders vermijdt alle contact met reguliere gezondheidszorg, zo bleek uit een studie waaraan Motmans deelnam voor het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. De cijfers inspireerden de indieners van de resolutie alvast het luik welzijn opnieuw te bekijken om te zien of er amendementen kunnen worden ingediend om dat onderdeel van de tekst concreter te maken.

Verwachtingen van de beweging
Yves Aerts kwam namens çavaria toelichten wat de belangrijkste verwachtingen zijn van de beweging voor de huidige en komende Vlaamse Regering. Hij hamerde op het belang van het Transgender Infopunt. Die infolijn wordt erkend tot de zomer van dit jaar, maar het verder bestaan is daarna afhankelijk van verlengde erkenning. De algemeen coördinator van de Vlaamse holebi- en transgenderbeweging gaf aan dat hij niet gelooft dat transgenders momenteel goed worden geholpen door hulplijnen zoals Tele-Onthaal: niet omdat zij van slechte wil zijn, maar simpelweg omdat ze niet over de specifieke kennis beschikken om adequaat op hulpvragen in te spelen. Yves Aerts redeneert dat ook zij behoefte hebben aan een gespecialiseerde hulplijn, zoals het Transgender Infopunt, waarnaar ze verder kunnen doorverwijzen na het voorzien van een eerste onthaalgesprek. Op vlak van discriminatie, wees Yves Aerts, op een lacune in het Vlaamse beleid. Meldingen van discriminatie van transgenders in Vlaamse bevoegdheden is vandaag niet mogelijk. Voor holebi’s is dat wel mogelijk, omdat het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (CGKR) is geïnterfederaliseerd. Daardoor is het CGKR niet langer alleen bevoegd voor discriminaties in federale zaken. Transgenders zijn echter aangewezen op het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM). Die instantie is nog niet geïnterfederaliseerd. Het gevolg is dat transgender geen klacht kunnen neerleggen bij discriminatiegevallen in Vlaamse bevoegdheidsdomeinen. Aerts gaf het voorbeeld van de school: “Een leerkracht die wordt gediscrimineerd omwille van zijn genderidentiteit kan terecht bij het IGWM. Werk is immers voorlopig nog een federale aangelegenheid. Als een student echter wordt gediscrimineerd omwille van zijn genderidentiteit, kan die student nergens terecht. Voor mij maakt het niet uit of het IGWM wordt geïnterfederaliseerd, of er een eigen Vlaams antidiscriminatiecentrum voor transgenders komt, of een andere oplossing. Zolang er maar een oplossing komt!” Çavaria deelde aan de aanwezige commissieleden exemplaren uit van de infobrochure ‘Alles wat je altijd al wilde weten over transgenders’.

Breed gedragen resolutie
Uit de vragen van de vaste leden van de commissie bleek dat de resolutie breed gedragen is. Piet De Bruyn (N-VA) was een van de initiatiefnemers. Irina De Knop (Open Vld) zat een beetje verveeld over het feit dat Open Vld de resolutie niet mee ondertekende doordat de liberale indienster Annick De Ridder overstapte naar de N-VA. Zij had de resolutie graag nog wat concreter geformuleerd gezien maar verzekerde dat ze de steun van de liberalen geniet. Ook Elisabeth Meuleman (Groen), Johan Verstreken (CD&V) en Fatma Pehlivan (sp.a) grepen hun kans om vragen te stellen van Joz Motmans en Yves Aerts. Ze steunen allen de resolutie. Na afloop kregen de gasten nog een rondleiding in het Vlaams Parlement door Piet De Bruyn. De kans is groot dat de resolutie de komende maanden op de agenda geraakt van de plenaire vergadering en goedgekeurd zal worden voor de ontbinding van het Vlaams Parlement in de aanloop van de verkiezingen.

EERDER KON JE BIJ HOLEBI.INFO LEZEN:
BELGISCHE TRANSGENDERS MOETEN TE LANG WACHTEN OP TRANSITIE
BELG MUZIKANT KOMT UIT DE TRANSGENDER KAST
TRANS ZOON VAN ZANGERES CHER SLANKER DAN OOIT

EEN GREEP UIT HET OVERIGE HOLEBI.INFO NIEUWS:
OPEN VLD SENATOR WIL DAT HOMO'S WORDEN TOEGELATEN TOT STAMCELDONATIE
BELG HOLEBI EN TRANS AWARDS UITGEREIKT
GOLDEN GLOBE VOOR TRANS PERSONAGE EN MEER
STAD GENT EN ANDEREN ONDERTEKENEN REGENBOOG VERKLARING
TRANSGENDER EUROPE ERKENT DOOR EU COMMISSIE
LESBIENNE VERKOZEN TOT KRAK VAN DIKSMUIDE
VOETBALSUPPORTERS KOMEN OP VOOR HOLEBI'S
POLITIE ONDERZOEKT HOMOFOBISCH GEWELD IN BOOM

MEER NIEUWS: KLIK HIER

holebi info - eigen berichtgeving - copyright @ holebi.info

Dit bericht is gepost op 24 January, 2014 en 2302 keer gelezen.
Holebi GidsUitgaan

25 januari 2020 - We Need You
25 januari 2020 - Bears Night
25 januari 2020 - Sparkle
31 januari 2020 - Woman Only Party
01 februari 2020 - lgbt Karaoke
01 februari 2020 - Boys for Boys
01 februari 2020 - Playground
01 februari 2020 - Los Ninos
01 februari 2020 - Love Boat
07 februari 2020 - Marry Me

activiteiten kalender  -   zelf iets toevoegen


Adverteren op holebi.info ?

Binnenlands nieuws

Zeven beroemde holebi's & transgenders in Brussels Regenbooghuis.

 

Gent komt met eerste holebi & trans filmfestival van het nieuwe decennium (29/01 - 02/02).

 

Geen regenboogzebrapad in Beringen (deel 2), 'volgens mij speelt die problematiek van holebi's niet', aldus politicus.

 

Geen regenboogzebrapad in Beringen met dank aan sp.a politici.

 

Belgische douanier geschorst wegens homofobie en haat tegen moslims.

 


Buitenlands nieuws

Zweedse kroonprinses en prins schreven holebi & trans+ geschiedenis.

 

Moslimleider riskeert levenslange celstraf wegens per ongeluk trouwen met een man.

 

Onderzoek in 23 landen, attitudes ten opzichte van lesbiennes positiever dan tegenover homo's.

 

Jong en oud blij met trans coming out Nikki, (3 getuigenissen) en het niet zien is normaal aldus specialist ter zake.

 

Minstens 50 holebi- transfobe aanvallen per dag in Londen.

 


Showbizz & Sport

Lesbische Broadway-show met beroemde lesbiennes en 2 beroemde lesbische koppels.

 

Billy Porter doorbrak genderrollen op de rode loper.

 

Nederlandse YouTube-ster komt na chantage uit de transgender kast + video.

 

Echtgenoot van André van Duin op 55-jarige leeftijd overleden

 

Londense rapper komt uit de kast in nieuwe song over homofobie en homo zijn + video + lijstjes.