Groen wil dat Vlaams Parlement zich uitspreekt tegen anti wet Hongarije.De partij GROEN wil dat het Vlaams Parlement zich uitspreekt over de vorige week goedgekeurde anti holebi & transgender wet in Hongarije. Dat doet men aan de hand van een resolutie.

GROEN politici Staf Aerts, An Moerenhout, Stijn Bex, Celia Groothedde, Tine Van den Brande en Meyrem Almaci willen dat het Vlaams Parlement de anti wetten streng veroordeelt en Hongarije in gebreke stelt op Europees vlak omdat fundamentele Europese waarden niet worden gerespecteerd door het land.

In de resolutie staat onder andere geschreven:
Met dit voorstel van resolutie wil de Vlaamse fractie van Groen de Vlaamse Regering oproepen om de anti holebi & transgender+ wetten van Hongarije ten strengste te veroordelen.. Op Europees niveau moet ervoor gepleit worden om Hongarije in gebreke te stellen omdat fundamentele Europese waarden niet worden gerespecteerd door het land. Hongarije draait de klok terug en moet daar de gevolgen van dragen. De mensenrechten van de lgbtqi+-gemeenschap staan op de helling.

De Groenfractie is van mening dat de regeringen van ons land hun tanden moeten laten zien tegenover een land dat de rechten van holebi's en transgender+ personen beperkt. Hongarije ondermijnt de rechten van de lgbtqi+-gemeenschap. Minister-president Jambon moet Hongarije op het matje roepen. De ambassadeur moet tekst en uitleg geven bij de wetten die de rechten van holebi's en transgender+ personen beperken.

De Vlaamse en Federale Regering kunnen er bij de Europese Commissie op aandringen om dringend actie te ondernemen tegen het Hongaarse beleid. Voorlopig neemt de Europese Commissie geen harde maatregelen, zoals het activeren van het rechtsstaatmechanisme dat sinds januari van kracht is. Daarom sleept het Europees Parlement de Commissie voor het Europees Hof van Justitie. Zo kan
Hongarije financieel hard gestraft worden voor haar anti-rechtsstaatbeleid.

Maar liefst 492 leden van het Europees Parlement stemden eerder dit jaar om de EU tot lgbtqi+Freedom Zone uit te roepen, het is nu aan de Commissie om die slogan in daden om te zetten. De actievoerders in Hongarije moeten weten dat Europa aan hun kant staat en zal vechten voor hun rechten als EU-burgers. Na de holebi & transgender vrije zones en het verbod op adoptie voor mensen van hetzelfde
geslacht worden in Hongarije homoseksualiteit, transseksualiteit, seksuele misdrijven en pedofilie op één hoop gegooid. Voor de indieners van dit voorstel van resolutie is dit onaanvaardbaar.

De hele resolutie - 4 blz (in pdf-format) lezen ===> Klik hier

Lees ook
Vlaams parlement roept regering op: meer doen voor holebi & trans+ personen (Juni 2021)Bron: website Groen - Juni 2021
.

Dit bericht is gepost op 22 June, 2021 en 452 keer gelezen.