Vooruit Kamerlid stelde politieke vragen over transgenders.Vooruit (eerder sp.ap) Kamerlid Karin Jiroflée stelde twee politieke vragen over transgender personen. In het eerste geval ging het over anticonceptie voor trans mannen waarvoor ze een gesprek had met minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke in de Kamer. De tweede vraag ging over transgender gedetineerden waarvoor ze sprak met minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (OpenVLD).

Anticonceptie
Op heden vallen sommige trans mannen uit de boot inzake de terugbetaling van anticonceptie. Op heden kunnen vrouwen tot 25 jaar een terugbetaling krijgen voor het gebruik van anticonceptie, voor vrouwen met verhoogde tegemoetkoming is er geen leeftijdsbeperking. Maar ondertussen blijkt dat trans mannen uit de boot vallen omdat ze officieel hun gender lieten aanpassen en daarmee in het rijksregister vermeld staan als man waardoor ze geen recht hebben op de terugbetaling.

Omdat niet alle trans mannen een volledige transitie ondergaan, kunnen sommige trans mannen nog altijd zwanger worden. Sinds 1 januari 2018 kunnen transgender personen hun geslachtsregistratie en naam laten aanpassen zonder dat ze daarvoor aan specifieke medische voorwaarden moeten voldoen. Jiroflée noemde de uitsluiting van deze bepaalde groep trans mannen discriminatie en sprak daarover met minister Vandenbroucke, waarna ze zopas liet weten dat anticonceptie voor trans mannen binnenkort ook zal worden terugbetaald. Minister Vandenbroucke liet aan Jiroflée weten dat de procedure inzake het desbetreffende KB binnenkort zal worden aangepast om de terugbetaling voor trans mannen mogelijk te maken.

Gedetineerden
Jiroflée maakte zich ook zorgen over waar transgenders die in de gevangenis terecht komen worden ondergebracht. Aanleiding was de dood van twee transgender vrouwen die opgesloten waren in een mannengevangenis, waarna Groot-Brittannië zijn beleid aanpaste.

Wereldwijd, en dus ook in ons eigen landje, worden transgenders zoveel mogelijk opgesloten in afdeling behorende bij de eigen beleefde genderidentiteit, en dit ongeacht de gender kenmerken of de geregistreerde gender. Toch kan het voorkomen dat een transgender persoon terecht komt op een afdeling die niet overeenkomt met de beleefde genderidentiteit.

Minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne, liet weten dat in ons landje transgender gedetineerden zoveel mogelijk worden ondergebracht op een afdeling die overeenkomt met hun beleefde genderidentiteit. Hoeveel transgender gedetineerden in onze gevangenissen zitten, en eventueel op de verkeerde afdeling, kon de minister niet zeggen.

Goed nieuws is dat men momenteel al werkt aan aanbevelingen en richtlijnen inzake transgender gedetineerden. In februari van dit jaar werd er binnen het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen met medewerking van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen een werkgroep opgericht om dit te actualiseren. De komende maanden werkt men daar verder aan en komt men met een concreet actieplan gericht aan directies van gevangenissen in eigen land. In het actieplan is er trouwens ook aandacht voor de deontologie en integratie in de opleiding van het gevangenispersoneel betreffende transgender gedetineerden.

Extra:
Wat is transgender (voor niet transgender personen)

Transgender is een genderidentiteit én parapluterm voor verschillende genderidentiteiten. Mensen die transgender zijn kunnen zowel holebi als hetero (seksuele geaardheid) e.a zijn. Daarnaast voelen sommige transgenders zich uit thuis onder de genderidentiteiten: niet-binair of genderfluid e.a. Een transgender persoon die overgaat tot gender veranderende operaties noemt men transseksuelen, waarbij niet alle transseksuelen overgaan tot een volledige transitie.

Bron: despecialist.eu - gaylive - holebi info - Mei 2021

Dit bericht is gepost op 27 May, 2021 en 465 keer gelezen.