Transgenders niet welkom als non in de (Belgische) kerk.Transgenders zijn niet welkom in de Belgische Rooms Katholieke kerk, dat blijkt uit het verhaal van de 46-jarige Eefje Spreutels uit Nijlen (Antwerpen), die haar late kloosterroeping graag in vervulling laten gaan.

Eefje voelt zich op en top vrouw. Tijdens haar transitie had ze het vaak moeilijk en viel ze terug op haar geloof waar ze naar eigen zeggen steeds veel kracht uitputte. En net daarom wil ze graag het klooster in. Maar die plannen gaan (voorlopig?) niet door. “De kloosterordes die ik contacteerde, reageerden zeer begripvol, maar weten zelf niet hoe ze moeten omgaan met mijn vraag.” Volgens een kerkjurist kunnen transseksuele mensen niet toetreden tot religieuze gemeenschappen.

Eefje nam contact op met drie kloosters van de Orde der Clarissen. Daar was zogenaamd haar leeftijd een bezwaar, terwijl ze zelf denkt dat het haar transgender zijn is dat een bezwaar vormt. Bij de zusters van de abdij van Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth in Brecht, beter bekend als de Trappistinnen, liet men weten dat men niet kon antwoorden op de vraag of een trans vrouw welkom is, vermoedelijk omdat men binnen de kerk niet weet wat te doen met transgender personen, en volgens insiders staat er ook niets over in de bijbel vermeld.

Buitenland
Volgens interviews uit 2014 was de Canadese Tia Michelle Pesando de eerste rooms-katholieke transgender vrouw die zich voorbereidde om een gemeenschap van karmelietenvrouwen binnen te treden. Ze publiceerde het boek Why God Doesn’t Hate You, waarin ze het thema ontwikkelt van Gods onvoorwaardelijke acceptatie en liefde voor iedereen, ongeacht genderidentiteit en seksuele geaardheid. “Er staat eigenlijk niets in de Bijbel om de transgemeenschap te veroordelen, omdat ze er gewoon niet van op de hoogte waren”, zei Pesando. “Net zoals er niets in de Bijbel staat over lucht- en ruimtevaarttechniek.” Ondanks haar voornemen werd Pesando toch geen kloosterzuster.

Transgender mannen
Het omgekeerde kwam wel al voor: Er zijn verhalen bekend van vroegchristelijke monniken die ontsnapten aan hun leven als vrouw door zich als mannen te kleden en zich bij kloosters aan te sluiten, waar hun biologische geslacht meestal pas na hun dood werd ontdekt. Er zijn zelfs ‘queer-heiligen’ bekend, zoals Sint-Hildegonde van Neuss, die in 1188 onder de naam Broeder Joseph in een cisterciënzerklooster in Schoenau bij Heidelberg leefde.
Transgender vrouwen
Historici hebben nog geen mannelijke heiligen geïdentificeerd die hun leven als vrouw leefden. Al is er wel Sint-Ontkommer (Saint-Uncumber in het Engels), voorgesteld als een bebaarde vrouwelijke heilige aan een kruis.

Kerkleider reacties
- Woordvoerder Geert De Kerpel van de Belgische Bisschoppenconferentie weet niet of er regels bestaan over het al dan niet toelaten van transmannen of transvrouwen in abdijen en kloosters.
- Norbertijn Frederic Testaert, abt van de abdij van Postel en voorzitter van de Unie van de Religieuzen in Vlaanderen, is duidelijk. Hij raadpleegde een kerkjurist. “Hij heeft mij laten weten dat transseksuele mensen niet kunnen toetreden tot een religieuze gemeenschap.
- Roger Burggraeve, salesiaan van Don Bosco, is professor emeritus theologische ethiek aan de KU Leuven: "Klassiek gezien is identiteit de identiteit waarmee je geboren wordt. Maar vanuit filosofisch-antropologisch oogpunt is je identiteit de identiteit waarbinnen je het meest volledig bent. Ik twijfel of er in het canoniek recht al een evolutie is op dat vlak. Ik vermoed dat deze identiteitskwestie voor een probleem zal zorgen bij een roeping. Het erkenning geven aan die nieuwe identiteit is een fundamenteel antropologische kwestie. Ik ben zelf benieuwd hoe men dit kerkrechtelijk gaat oplossen, want het zal zich in de toekomst nog voordoen.”

Paus
In 2015 vergeleek paus Franciscus transgenders met kernwapens. In 2019 kwam er vanuit het Vaticaan en van de paus de mededeling dat transgender zijn not done is, dat man en vrouw zijn absoluut is, (lees er is niets anders mogelijk), en dat ouders van intersekse kinderen eigenlijk verplicht zijn om kort na de geboorte over te gaan tot een gender aanpassing, terwijl men er wereldwijd naar streeft om dit juist niet te doen, daar al meermaals is gebleken dat deze kinderen als volwassen mens tal van psychische problemen onder vinden door de keuze van hun ouders.

Extra info
Transgender
Is een genderidentiteit géén seksuele geaardheid. Iemand die transgender is kan zowel; homo, hetero, lesbisch, biseksueel, pansekueel, asexueel ... zijn. Een transgender persoon is iemand wiens genderidentiteit niet overeenkomt met het biologische geslacht (waarmee men geboren is). Transgender-zijn kan in verschillende gradaties tot uitdrukking komen, uiteenlopend van cross-dressing, travestie of androgynie, waarbij slechts deels of alleen bij bepaalde gelegenheden de kenmerken die geassocieerd worden met het andere geslacht worden overgenomen, tot het volledig en definitief van geslacht veranderen door middel van een medische behandeling. In het laatste geval spreekt men ook wel van transseksuelen. Tot slot: Daarnaast kan ook de innerlijk beleefde identiteit sterk variëren. Zo kan de term transgender mensen omvatten die zich non-binair, bigender, pangender, genderfluïde, agender of van het derde geslacht noemen, wat voorheen wel werd samengevat onder de term transgenderisme en tegenwoordig voornamelijk als genderqueer wordt aangeduid.

Transgenderist
De term transgenderisme slaat op personen die mannelijke en vrouwelijke identiteitskenmerken combineren. Bij een transgenderist zijn zowel de vrouwelijke als de mannelijke genderidentiteit sterk aanwezig. Ook kan het voorkomen dat men zich soms man en soms vrouw voelt. Er volgt zelden een lichamelijke aanpassing en soms gaat men maar een gedeeltelijke transitie aan. Qua genderrol kunnen transgenderisten een heel eigen mix van mannelijke en vrouwelijke elementen verenigen. Maar men mag transgenderisten niet verwarren met transseksuelen. Wanneer een transgenderistisch persoon een gedeeltelijke transitie aangaat, in het geval van mannen die zich deels vrouw voelen, noemt men hen vaak shemales. Maar sommige mensen vinden dit een zeer beledigende term, terwijl anderen de term zelf gebruiken om zichzelf te omschrijven.

Lees ook
Opschudding om zeer homofobe uitspraken van paus en vaticaan (2021)
Qmusic DJ over haar transgender coming out (2021)

Bron: gva.be en holebi info - April 2021

Dit bericht is gepost op 09 April, 2021 en 956 keer gelezen.