Holebi & trans in de VS, negatief en positief nieuws.Dat de VS een verdeeld land is werd in de race naar het Witte Huis meer dan pijnlijk duidelijk. Onder voormalig president Trump en onder de kersvers verkozen huidige president Biden blijft de kloof tussen democraten en republikeinen op veel vlakken erg groot. Dat valt ook op wanneer het gaat om de (gelijke) rechten van holebi's en transgenders.

Onder Trump werden meer dan tweehonderd anti holebi & transgender wetten ingevoerd. Huidig president Biden beloofde die allemaal terug te draaien. Maar, daarnaast blijft het feit dat elke Amerikaanse staat zelf nog staatswetten kan invoeren, maar gelukkig ook kan afvoeren.

Een overzichtje van wat er recent in vier Amerikaanse staten gebeurde + het terug draaien van een anti holebi & transgender wet op federaal vlak door president Biden.

Arkansas
Republikeins gouverneur Asa Hutchinson stelt zijn veto betreffende een goedgekeurd wetsvoorstel dat een verbod uitspreekt inzake gezondheidszorg voor transgender kinderen en jongeren. De wet werd in maart door het Arkansas Huis van Afgevaardigden en de Senaat goedgekeurd. Gouverneur Hutchinson noemt de wet afschuwelijk en bijzonder gevaarlijk, onder andere omdat onder de wet pubertijd blokkers en hormoon therapie verboden zijn voor minderjarige transgenders. Hutchinson wijst op het feit dat verschillende onderzoeken aantonen dat een verbod op pubertijd blokkers resulteert in een groter aantal zelfmoorden onder transgender minderjarigen. Jammer genoeg kunnen politici het veto van Hutchinson negeren.

Montana
Eind maart kwam men met een wetsvoorstel dat discriminatie van holebi's en transgenders toestaat op basis van religieuze vrijheid. Indien goedgekeurd zullen onder andere winkeliers, uitbaters van hotels, horeca, gezondheidswerkers, en vele anderen holebi's en transgenders kunnen weigeren op basis van religieuze vrijheid. De staat volgt hiermee het beleid van voormalig president Trump.

Tennessee
Een republikeins wetsvoorstel rond een verbod op de 'promotie' van holebi en transgender boeken in publieke scholen in de staat, maakt zeer veel kans om te worden goedgekeurd. Volgens deze wet moet de 'bevordering' van holebi & transgender zaken met dezelfde beperkingen worden geconfronteerd die worden gesteld aan het onderwijzen van religie op openbare scholen. Volgens de wet is educatief materiaal dat holebi & transgender kwesties en levensstijlen 'promoot' een belediging van de christelijke waarden. Indien de wet wordt goedgekeurd gaat ze in juli van dit jaar van kracht en zal ze gelden vanaf het schooljaar 2021-2022.

Virginia
Vanuit de staat Virginia, positief nieuws. De staat werd de 12e die de 'gay panic defence' wet afschafte. Deze wet stelt dat een dader of daders van haatmisdaden tegen holebi's en transgenders, inclusief moordenaars, kunnen en mogen stellen dat ze in 'paniek' raakten door de seksuele geaardheid of genderidentiteit van een slachtoffer, en dat ze daarom overgingen tot de haatmisdaad of zelfs moord. Wanneer een dader deze wet inroept en indien goedgekeurd bekomt men een lagere straf, in sommige gevallen werden of worden daders vrijgesproken. De wet is niet typisch Amerikaans. In oktober van vorig jaar schafte men deze wet af in Zuid Australiƫ waardoor de wet nu in heel Australiƫ niet meer van toepassing is.

Federaal - president Biden
President Biden kondigde aan dat de wet die voormalig president Trump invoerde waarbij scholen mogen discrimineren tegen holebi's en transgenders is afgeschaft. In een memo aan federale agentschappen die op maandag (5 april) werd gepubliceerd, bevestigde men dat de wet op de burgerrechten op het gebied van onderwijs uit 1972, bekend als Titel IX, zo moet worden gelezen dat deze ook holebi & transgender+ studenten omvat. Dat betekent dat de federale wet discriminatie op basis van genderidentiteit en seksualiteit officieel verbiedt in alle federaal gefinancierde onderwijsinstellingen.

holebi info - eigen berichtgeving - copyright @ holebi.info - April 2021.

Dit bericht is gepost op 07 April, 2021 en 512 keer gelezen.