Generatie Z verwerpt traditionele genderrollen en labels.De helft van de generatie Z (geboren tussen eind jaren 90 tot eind halverwege jaren 2010), is van mening dat traditionele genderrollen en labels met betrekking tot het binaire geslacht tussen mannen en vrouwen achterhaald is.

Omdat gendergelijkheidskwesties maatschappelijke normen blijven uitdagen en de publieke opinie beïnvloeden, probeerde het Amerikaanse reclamebureau Bigeye de perceptie van consumenten van gendergerelateerde producten en advertenties te begrijpen. Voor de Genderstudie 2021 heeft het bureau een enquête gehouden vanuit verschillende leeftijden, inkomens, locaties en genderidentiteiten. Vragen waren onder meer de soorten kleding die ze dragen en vragen over hun mening over sekseneutraal kinderspeelgoed en onderwijs.

Gender gelijkheid
Ze ontdekten dat 50 procent van de generatie Z-ers zich afzet tegen verschillen tussen man en vrouw, en dat sentiment onder millennials met 56 procent zelfs nog hoger is. 51 procent van alle respondenten was het erover eens dat we over tien jaar gender veel minder zullen associëren met stereotiepe persoonlijkheidskenmerken, producten en beroepen dan nu.

"Hoewel de meerderheid van de Amerikanen cisgender (persoon bij wie de genderidentiteit overeenkomt met het geboortegeslacht) is, gelooft een aanzienlijk percentage van de jongere generaties dat het idee van identiteit vloeiend en beslist niet-traditioneel is", zegt Adrian Tennant, VP Insights bij Bigeye en de leider van het onderzoeksteam. “Deze studie geeft een momentopname van het brede, generatiespectrum van meningen en overtuigingen over genderidentiteit en -expressie in de media die we dagelijks consumeren via tv, advertenties en online platforms.

<:b>Ouderen versus jonger
"En hoewel de meerderheid van de oudere generaties sceptisch blijft over het vermogen van advertenties om de perceptie van traditionele geslachtsrollen te veranderen, voeren generatie X (geboren tussen 1961 en 1980) en jonger de leiding en dagen ze merken uit om een meer divers publiek en uitingen te portretteren."

Gender neutraal
Het lijkt erop dat vrouwen meer geneigd zijn om genderneutraliteit te omarmen dan mannen, aangezien bijna driekwart van de vrouwelijke cis-ouders genderneutraal spelen aanmoedigt voor hun kinderen (73 procent), een cijfer dat aanzienlijk hoger ligt dan bij mannelijke cis-ouders (59 procent). En een vijfde van de vrouwelijke respondenten is van mening dat geen van de categorieën consumentenproducten er baat bij heeft dat het geslacht bepaald wordt. “Toiletartikelen zijn constant van gender en dat is helemaal niet nodig. Ze moeten worden geëtiketteerd met de kwaliteiten van het product en de geur, indien aanwezig. Er is geen vermelding van man of vrouw nodig ”, schreef een generatie Y (geboren tussen 1981 en 1996) respondent.

LGBT+
Een andere positieve bevinding was dat holebi en transgender+ deelnemers meer kans hadden om vertrouwen te hebben in de volgende generatie, waarbij 82 procent van de holebi & transgender+ generatie Y en 88 procent van de holebi & transgender+ Boomers (geboren tussen 1946 en 1964) geloofde dat Gen Z beter is opgeleid over niet-binaire en transgender-identiteiten.

Verklarende woordenlijst:
- Genderidentiteit: is het gender waartoe iemand zichzelf rekent. Gender verwijst naar de eigenschappen, gedragingen en rolpatronen die een maatschappij voor elk geslacht heeft bepaald. Op de meeste plaatsen is er een genderdichotomie: een tweedeling tussen mannelijk en vrouwelijk, zowel voor geslacht als genderidentiteit en genderexpressie. In sommige samenlevingen bestaat er een derde geslacht of zijn de categorieën losser. In maatschappijen met een genderdichotomie is genderidentiteit de mate waarin iemand zich man, vrouw, beide of geen van beide voelt. Voor de meeste mensen komt hun gender en genderidentiteit overeen met hun biologisch geslacht; dit wordt ook wel cisgender genoemd.
- Genderrol: een reeks gedragsnormen verbonden aan de verschillende geslachten in een bepaalde cultuur of groep. Elke samenleving heeft haar eigen geslachtssysteem, maar de componenten en de werkingen van dit systeem verschillen. Het gaat er om hoe een maatschappij denkt dat een man of vrouw zich hoort te, en moet gedragen.
- Genderexpressie: is hoe iemand publiekelijke uitdrukking geeft aan het eigen gender. Dit kan het gedrag omvatten en uiterlijke verschijning zoals kleding, kapsel, make-up, lichaamstaal en stem. Genderexpressie hoeft niet samen te hangen met het geslacht, de verwachte genderrol en de seksuele oriëntatie. De genderexpressie kan samenhangen met de genderidentiteit, maar dat is niet altijd het geval.
- LGBT+ staat voor Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, de plus voor alle anderen die zich niet hetero noemen, zoals panseksuelen, aseksuelen, intersekse personen, genderfluide en niet-binaire personen.
- Holebi staat voor Homo, Lesbisch, Biseksueel.
- Transgender is een genderidentiteit men kan zowel hetero als holebi e.a zijn. Niet elke transgender gaat over tot gender veranderende operaties, sommige doen dit wel, anderen half, nog anderen dus niet. Transgender is ook een paraplu term waaronder ook de genderidentiteiten genderfluide, niet-binair, agender, gender neutraal ... behoren.

Lees ook
Holebi & Trans millennials dichten kloof met hetero's met wel of geen kinderen (2019)
Meer dan kwart millennials wil geen vrienden zijn met iemand die hiv heeft (2019)

holebi info - eigen berichtgeving - copyright @ holebi.info - April 2021

Dit bericht is gepost op 02 April, 2021 en 744 keer gelezen.