Vanuit Sint-Niklaas komt men met actieplan tegen holebi- transfobie.PVDA Sint-Niklaas en zijn holebi & trans+ afdeling komt met een concreet actieplan tegen holebi- en transfobie, aanleiding: "De moord op onze stadsgenoot David heeft heel veel mensen geraakt. De verontwaardiging is terecht: hoe kan zoiets in 2021 nog gebeuren? Holebihaat is nog verre van uitgeroeid. De woorden ‘homo’ of ‘gay’ blijven populaire scheldwoorden. Met regelmaat van de klok verschijnen er berichten in de media over homofoob geweld, klinkt het op hun website.

Matti Mercelis en Wout De Coster, leden van Mix, de LGBT+ (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) werkgroep van de PVDA, stellen dat een Regenbooghuis in Sint-Niklaas een krachtige realisatie en signaal zou zijn.

PVDA-gemeenteraadslid Jef Maes voegt daar aan toe: "Holebi- en transfobie is een structureel maatschappelijk probleem. Het stadsbestuur neemt al een aantal initiatieven. Het regenboogzebrapad is prima. En dat de stad nu regenboogvlaggen heeft uitgehangen is een mooi signaal. Maar het mag niet bij symbolische acties blijven. We moeten concrete stappen zetten. In het diversiteitsplan staan een aantal zaken opgesomd om discriminatie omwille van geslacht of geaardheid tegen te gaan. Maar dit moet zeker nog geconcretiseerd worden. Wij denken dat het momentum daar is om dit nu te concretiseren".

Op hun website kondigde men verder een actieplan bestaande uit zes concrete voorstellen voor:

1: Oprichten van een Regenbooghuis, met steun van de stad. Het zou een zeer krachtige realisatie zijn om samen met de LGBT+ gemeenschap en hun organisaties maar ook samen met andere socio-culturele organisaties zoals jeugdhuizen samen te werken aan het opzetten van een Regenbooghuis. Dit kan fungeren als een ontmoetings- en samenwerkingsplatform zodat expertise kan gedeeld worden. Ondersteunen van organisaties die opkomen voor gelijke rechten voor holebi en transgender+ personen. De stad kan ook inzetten op projecten waarin sociaal-culturele verenigingen met verschillende doelgroepen samen aan de slag gaan. Ook jeugdhuizen ondersteunen rond specifieke projecten kan echt veel betekenen. Door ervaringen uit te wisselen en uitdagingen samen aan te gaan, kunnen we streven naar aanvaarding in een veel breder deel van onze diverse stadsgemeenschap.

2: Investeer in preventie en sensibilisering van de bevolking. Enkel zo kunnen we geweld op straat, aanrandingen, pesterijen, en haat zoals die tegen holebi’s en transpersonen een halt toeroepen. Een regelmatige campagne van de stad die de verschillende aspecten van de holebi en transgender+ gemeenschap in beeld brengen lijkt ons belangrijk. Deze campagnes zijn best laagdrempelig en breed, in overleg met de LGBT+ gemeenschap en hun organisaties.

3: Pak het probleem aan op school. Bekijk samen met de scholen waar leerlingenorganisaties kunnen opgericht worden naar het voorbeeld van de Gay-Straight Alliances / Gender en Seksualiteit Allianties, waar jongeren zelf acties ondernemen om homofobie, racisme en andere vormen van discriminatie op school en daarbuiten tegen te gaan. En ondersteun dat materieel en financieel.

4: Een open, positief klimaat op scholen rond seksualiteit en genderidentiteit is essentieel. We zien dat seksuele opvoeding tot een minimum beperkt wordt en dat het daarbij vaak alleen gaat over het reproductieve en over contraceptie. Het holebi of transgender thema komt maar zelden expliciet aan bod, en dan nog op individueel initiatief van een leerkracht. Op deze manier is het onmogelijk om het thema grondig met jongeren te bespreken en zo holebi- en transfobie te bannen. Daarom lijkt het ons belangrijk dat scholen en leerkrachten ondersteuning krijgen vanuit de stad om experts uit het holebi & transgender+ middenveld uit te nodigen in de klas en dit thema in de lessen te integreren.

5: Vereenvoudigen om aangifte te doen van haatmisdrijven bij de politie. We pleiten ervoor bij holebi- en transfoob geweld ook aandacht te besteden aan een zachte opvang. Bescherming van de slachtoffers met een waardige opvang en psychologische hulp is belangrijk. Het best met hulp van middenveldorganisaties die kunnen voorzien in omkadering nadien. Voor de daders van deze agressie geven we de voorkeur aan taakstraffen bij organisaties die opkomen voor holebi’s en transgenders of die strijden tegen seksueel geweld. Het lijkt ons ook belangrijk om cijfermateriaal te verzamelen, zodat dit niet langer geminimaliseerd wordt.

6: De stadsdiensten hebben ook een voorbeeldfunctie in inclusieve communicatie en dienstverlening, met respect voor iedereen. Je genderidentiteit komt niet noodzakelijk overeen met je geboortegeslacht, of sommigen voelen zich niet echt man noch vrouw. In onze dagelijkse omgang hebben we de neiging mensen als man of vrouw te categoriseren, maar als we willen dat dienstverlening niet afhangt van je geslacht of genderidentiteit, is het dan noodzakelijk daarachter te vragen? Is het bijvoorbeeld echt nodig te vragen naar je geslacht bij de aanvraag van een parkeerkaart of de aangifte van een fietsdiefstal? Het lijkt ons belangrijk om de stadsdocumenten door te lichten op inclusieve taal.

PVDA - Mix zal haar actieplan naar de gemeenteraad brengen. Mocht de partij er bot vangen, dan gaat ze kijken of ze voor het Regenbooghuis kan samenwerken met andere organisaties. Hoe men het regenbooghuis gaat uitbouwen is niet bekend, ook niet of het zal aansluiten bij alle andere Regenbooghuizen.

Andere Regenbooghuizen.
Elke Vlaamse provincie heeft een regenbooghuis. Elk huis vertegenwoordigd alle aangesloten holebi en transgender organisaties uit de provincie. De huizen hebben overwegend ook een ontmoetingscafé, bieden plaats voor bijeenkomsten van de organisaties en anderen, en zijn verder ook informatie punten voor holebi en transgender+ personen. Hier onder een lijstje van de Vlaamse (én dat van Brussel) regenbooghuizen met links naar hun websites. (Zoals gezegd is het niet duidelijk of PVDA - Mix een gelijkaardig huis wil oprichten in Sint-Niklaas, want inwoners van de stad en omgeving kunnen in C terecht in het regenbooghuis van Oost-Vlaanderen zijnde Casa Rosa.
Links naar Regenbooghuizen per provincie
Antwerpen - Roze Huis ==> Klik hier
Brussel - Rainbowhouse ==> Klik hier
Limburg - Regenbooghuis ==> Klik hier
Oost-Vlaanderen - Casa Rosa ==> Klik hier
Vlaams Brabant - UniQue ==> Klik hier
West-Vlaanderen - Rubus ==> Klik hier

Bron: https://sint-niklaas.pvda.be/ én holebi info - Maart 2021

Dit bericht is gepost op 26 March, 2021 en 572 keer gelezen.