Holebi's & hetero's laten zich ontdopen na uitspraken Vaticaan.Na de uitspraken van het Vaticaan over homoseksualiteit laten steeds meer mensen zich ontdopen. Of je gedoopt bent of niet is zelden een eigen keuze, het is iets wat je ouders beslissen, die dat niet zelden doen omdat het traditie is, of omdat ze het gevoel hebben dat het moet, toch zijn er steeds meer die hun kinderen niet laten dopen, en de laatste tijd zijn er steeds meer, hetero en holebi, die zich laten ontdopen.

Eén van de mensen die zichzelf recent, na de uitspraken van het Vaticaan, liet ontdopen is Jitske Van de Veire, 27, onderneemster en woordvoerster van de grootste Vlaamse jeugdbeweging Wel Jong Niet Hetero. In de krant het Laatste Nieuws zegt ze daarover: “Mijn ouders zijn niet katholiek. Mijn mama is zelfs een grote atheïst. (lachje) Toch hebben ze me ooit laten dopen. Dat was toen een dingetje, iets wat verwacht werd.”

Over haar beslissing om zichzelf te laten ontdopen zegt ze: “Onze huidige paus wordt beschouwd als relatief open-minded. Toch ben ik niet in shock dat het Vaticaan met zo’n conservatief standpunt naar buitenkomt. Het is eerder een bevestiging dat het een instantie is die vandaag nog zo’n uitspraken kan maken én ermee wegkomt. En waarom zou ik als persoon waar zo’n uitspraken over worden gemaakt nog deel willen uitmaken van die instantie? Ik kies mijn geaardheid niet, maar ik kies wel achter welke waarden en normen ik sta, en waar ik niet achter wil staan. Een brief sturen naar het bisdom voor een uitschrijving uit het doopregister is dan een kleine moeite.”

Anderen deden het al
Nadat ze de brief op Instagram plaatste kreeg ze tal van reactie, vooral van mensen die hetzelfde willen doen, of al hebben gedaan. Zoals Charlotte. "Mijn man en ik zijn vroeger gedoopt geweest. Vier jaar geleden hebben we er bewust voor gekozen om ook onze eerste zoon te laten dopen omdat we geloven in de waarden van de katholieke gemeenschap, zoals respect, naastenliefde, verdraagzaamheid en begrip voor elkaar. Na de berichtgeving van de laatste dagen voel ik me bedrogen. Blijkbaar is die gemeenschap waar ik in geloofde vooral hypocriet. In oprechte wederzijdse liefde tussen twee mensen zie ik alleen maar moois. Dat het bestempeld wordt als ‘een zonde’ vind ik onbegrijpbaar. Het is een stap terug naar de prehistorie. Daarom wil ik nu afstand nemen van die gemeenschap. Ik zal zelf wel bepalen welke normen en waarden belangrijk zijn.”

Eveline, 29, Maakte twee jaar geleden al de keuze om haar parochie aan te schrijven. En daar had ze niet één, maar verschillende redenen voor. “De Kerk verkondigt uitspraken die indruisen tegen rechten van de holebi gemeenschap, maar daarnaast is het instituut ook vrouwonvriendelijk. Dat vrouwen geen priesters mogen zijn, snap ik écht niet. Laat staan dat ze pedofilieschandalen in de doofpot steken of tegen abortus zijn. Op een bepaald moment heb ik al die zaken opgeteld en vond ik het belachelijk dat ik nog lid was van de Katholieke Kerk.”

Zo schrap je je naam uit het doopregister
Door jezelf van het doopregister te laten halen bent je niet langer verbonden aan de Katholieke Kerk. Naast je naam staat er dan: geschrapt. Dat wil zeggen dat je geen sacramenten zoals bijvoorbeeld communie, vormsel en ziekenzalving kan ontvangen. Maar het blijft mogelijk om je opnieuw te laten dopen of te trouwen zonder gedoopt te zijn.
Het proces het zeer eenvoudig:
Je schrijft een standaard brief of e-mail naar het Bisdom van de plaats waar je gedoopt bent. In de brief vermeld je dat je wenst uit te treden uit de Katholieke Kerk. Vergeet zeker je naam en voornaam, geboorteplaats, geboortedatum, de plaats waar je gedoopt werd en je oorspronkelijke woonplaats niet te delen. Als alles goed gaat krijg je enkele weken later een brief van het bisdom dat ze nota nemen van je beslissing en ze je naam geschrapt hebben. Indien je na maanden nog geen reactie hebt ontvangen moet je opnieuw een aanvraag indienen. .

Voorbeeldbrief
Aan:
Naam van het bisdom
Adres van het bisdom
Betreft: Schrappen uit het doopregister
Datum, huidige Woonplaats,
Geachte heer/mevrouw,
Hierbij maak ik kenbaar dat ik graag wil uittreden uit de Rooms-Katholieke Kerk.
Mijn gegevens:
Voornaam Achternaam
Geboorteplaats
Geboortedatum
Plaats waar je gedoopt werd
Woonplaats toen je gedoopt werd
Graag ontvang ik een bevestiging met de datum wanneer mijn uittreding ingaat.
Met vriendelijke groeten,
Voornaam Achternaam
Adressen
De contactgegevens van de bisdommen in België ===> Klik hier

Opgelet: wat niet in het kranten artikel werd vertelt is het volgende. Jezelf uit het doopregister laten schrappen is enkel een symbolische daad. Je krijgt weliswaar bevestiging dat je bent geschrapt. Maar, tot 2009 werd uw wens tot uittreding genoteerd in je doopregister, maar die regel werd geschrapt, met andere woorden je doopsel blijft deels nog vermeld staan. Verder heeft het voor de kerk geen consequenties daar ze geld krijgen van de staat naar het aantal inwoners en niet naar het aantal gedoopte mensen. Hou er ook rekening mee dat wanneer je ouders of grootouders erg katholiek zijn kunnen dreigen met onterving, iets wat sommigen al meemaakten

Lees ook
Antwerps Bisschop Bonny is het niet eens met Vaticaan en Kerk + reacties
Opschudding om zeer homofobe uitspraken van paus en vaticaan

Bron: hln.be & holebi info - Maarr 2021

Dit bericht is gepost op 20 March, 2021 en 1199 keer gelezen.