Antwerps Bisschop Bonny is het niet eens met Vaticaan en Kerk + reacties.De Antwerpse bisschop Johan Bonny reageerde in een opiniestuk op de weigering van de Kerk om homo & lesbische relaties te zegenen, waarover je dinsdag bij holebi info kon lezen. Bonny zei ook letterlijk: “Mijn excuses aan iedereen die standpunt van Kerk over homoseksuele relaties onbegrijpelijk vindt” Alvast goed om weten is dat volgens Bonny alle Belgische bisschoppen op dezelfde lijn zitten.

Naar eigen zeggen voelt Bonny zich slecht over de uitspraken van paus en Vaticaan. “Ik voel vooral intellectueel en moreel onbegrip. Ik wil mij verontschuldigen tegenover allen voor wie dit responsum pijnlijk en onbegrijpelijk is. Hun pijn om de Kerk is vandaag de mijne”, schrijft hij.

"Ik ken zelf homo koppels, burgerlijk gehuwd, met kinderen, die een warm en stabiel gezin vormen, en bovendien actief deelnemen aan het parochiale leven”, voert hij aan. “Enkelen van hen zijn voltijds actief als pastoraal of kerkelijk medewerker. Ik ben hen bijzonder erkentelijk. Wie heeft er belang bij om te ontkennen dat hier geen gelijkenis of analogie met het heterohuwelijk mogelijk is?” Bonny zegt ook een probleem te hebben met de gevolgde logica die zegt dat God geen zonde kan goedkeuren; homoparen samenleven in zonde en dat de Kerk daardoor hun relatie niet kan zegenen. “‘Zonde’ is een van de moeilijkste theologische en morele categorieën om te definiëren, en dus een van de laatste om te kleven op personen en op hun manier van samenleven”, aldus Bonny.

Hoe komt men vanuit het Vaticaan op de beslissingen? Volgens Bonny staan ze onder invloed van ideologische groepen. “Er zijn twee grote lijnen. Je hebt enerzijds rechts en links, meer conservatief en meer open. Daartussen bestaat een machtsbalans. Maar er bestaat ook een verschil tussen de continenten. In Afrika, Azië en Oost-Europa denkt men nu eenmaal anders over homoseksualiteit dan hier bij ons. Dat moeten we respecteren, maar zij moeten ons ook respecteren.”

Volgens Bonny werd er in 2015 op de synode over het huwelijk en het gezin herhaaldelijk gesproken over passende rituelen en gebaren om ook homoparen te integreren. “Uiteraard met respect voor het theologische en pastorale onderscheid tussen een sacramenteel huwelijk en de zegening van een relatie”, schrijft hij. De meerderheid van de synodevaders koos niet voor een liturgische zwart-witbenadering of voor een-alles-of-nietsmodel. Integendeel, de synode gaf juist impulsen om wijselijk te zoeken naar tussenvormen, die recht doen zowel aan de eigenheid van deze personen als aan de eigenheid van hun relatie.”

Bonny vindt ook dat het “weinig respectvol” is om het zegenen van homo en lesbische koppels op dezelfde manier te benaderen als de zegening van dieren, auto’s en gebouwen. “Een respectvolle benadering van het homohuwelijk kan alleen plaatsvinden in de bredere context van de ‘Orde van dienst voor het huwelijk’, als een eventuele variante op het thema huwelijk en gezinsleven, met een eerlijke erkenning van zowel de feitelijke gelijkenissen als verschillen.”

Politieke reacties
Sterk van Johan Bonny”, twittert Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V). Daar sluit haar partijgenoot en Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi zich bij aan. “Een geloofsgemeenschap kan enkel evolueren indien sommigen hun nek durven uitsteken. Respect.” Dat laatste vindt ook collega Bart Somers (Open Vld): “Respect voor het moedige standpunt van bisschop Bonny." en “Blij dit te lezen. Belangrijk voor veel mensen”, voegt N-VA-ondervoorzitter Lorin Parys nog toe.

Reacties van gelovige holebi's
(Twee reacties van gelovige homo's. Van beide een kort stukje van hun reactie, meer kan je lezen via onderstaande link)

Vincent Orroi (32) uit Berlaar: “Het doet iedere keer opnieuw pijn om te horen dat het ‘een zonde’ is om gelovig te zijn en een homoseksuele relatie te hebben, iets wat ik zelf als liefde beleef. Ik vind het vreemd dat de paus deze verklaring expliciet goedkeurt. In het verleden antwoordde hij soms niet op vragen over het thema en liet hij uitschijnen dat het lokale niveau dat in eer en geweten moet regelen. Dat had hij nu beter ook gedaan. Dit is een gemiste kans om te zwijgen.”

Vlaams parlementslid Orry Van de Wauwer (CD&V) zegt dat hij gelooft, maar dat hij zich geen deel voelt van de katholieke Kerk als instituut. Uitspraken als deze werken dat gevoel nog meer in de hand. “Ik voel me aangesproken: ik word een zondaar genoemd, wiens relatie niet gezegend kan worden. Toen ik ging trouwen, heb ik dat wel aan een bevriende priester gevraagd, of hij ons wilde zegenen. Hij had die vraag al eerder gehad en was er nog nooit op ingegaan, maar wilde dat bij ons wel doen. ‘Als ik voertuigen, huizen en beesten mag zegenen, waarom zou ik dat dan niet doen bij twee mensen die elkaar graag zien?’”

Links (beide enkel toegankelijk voor abonnees hln.be
- Méér lezen wat Vincent en Orry nog te zeggen hadden ==> Klik hier
- Opiniestuk Bonny (bovenstaande teksten komen niet uit het opiniestuk), wie het wil lezen ==> Klik hier

Lees ook
Opschudding om zeer homofobe uitspraken van paus en vaticaan

Bron: hln.be & gva.be & holebi info - Maart 2021


*

Dit bericht is gepost op 17 March, 2021 en 804 keer gelezen.