Opmerkelijk: 13% kandidaten K3 noemt zichzelf X.Maar liefst 13 procent van de kandidaten die Klaasje willen opvolgen bij K3, hebben zich niet als M (Man) of V (Vrouw) geregistreerd, maar wel als X. Een percentage dat zelfs experts verbaasd, maar de manier waarop Studio 100 dit heeft aangepakt zou wel eens een voorbeeld kunnen worden voor de toekomstige wetgeving rond identiteitsregistratie.

Al 20.000 mensen schreven zich in om Klaasje op te volgen. Daarvan 63 procent meisjes, 24 procent jongens en 13 procent X. De twee laatste doelgroepen zijn er gekomen nadat Studio 100 baas Gert Verhulst de deur open zette voor iedereen. "Nederlands, Vlaams, met een kleurtje, meisje, jongen, transgender, iedereen is welkom."

Percentages
13% is een erg hoog percentage. Want, zo blijkt uit percentages uit internationale onderzoeken dat men komt aan 0,7% tot 5,6%, afhankelijk van welke vraag men stelt. Volgens de wetenschap is er consensus dat ongeveer 2% van de bevolking zichzelf als een X beschouwt.

De jeugd van vandaag
Volgens professor Joz Motmans, coördinator Transgender Infopunt UZ Gent, is één van de verklaringen van het hoge aantal kandidaten dat zichzelf X noemt, het feit dat mensen graag solliciteren bij een bedrijf waarbij men op voorhand weet dat ze welkom zijn. Pieter Cannoot, postdoctoraal onderzoeker aan de UGent en gastprofessor aan de UAntwerpen, voegt daar aan toe dat het in dit geval gaat om jonge mensen, en men weet dat de openheid naar alles wat met genderidentiteit te maken heeft veel groter is dan bij oudere personen.

Pieter Cannoot zegt verder dat door op hun inschrijvingsformulier de mogelijkheid te beiden om X aan te kruisen, erkent Studio 100 wél impliciet het belang van het thema genderidentiteit. “Want voor alle duidelijkheid: ze moeten dit niet te doen. Er is op dit moment in België geen verplichting om in een vacature de genderoptie X te vermelden, aangezien die wettelijk niet bestaat.”

Wetgeving
De Belgische wetgeving ter zake staat in de steigers, maar is er nog niet. Wat is de stand van zaken? “In 2017 is er op voorstel van de regering Michel een nieuwe wet gekomen om de geslachtsregistratie aan te passen”, schetst Pieter Cannoot. “Die maakte het mogelijk om naar de burgerlijke stand van je gemeente te gaan om, vrij gemakkelijk, de M op je identiteitskaart te laten veranderen in een V en vice versa. Maar na een klacht van een aantal organisaties heeft het Grondwettelijk Hof die wet gedeeltelijk vernietigd: dat de wetgever het enkel mogelijk maakte om een binaire keuze te maken (M of V), werd beschouwd als discriminatie.”

In het nieuwe ontwerp dat nu op de departementen Justitie en Gelijke Kansen wordt geschreven, zal de X dus als mogelijkheid worden opgenomen in de identiteitsregistratie? “Dat is aan de politici om te beslissen”, zegt Pieter Cannoot. “Als wetenschapper zou ik hen alleszins afraden om van de binaire keuze (M/V) een drieledige (M/V/X) te maken. In Malta bestaat die mogelijkheid vandaag al en bijna niemand maakt daar gebruik van. Om de simpele reden dat een zichtbare registratie als X stigmatiserend kan werken. Veel mensen vrezen dat ze een uitnodiging voor een sollicitatie wel kunnen vergeten als ze zich als X profileren in hun brief of cv.”

M/V/X en ‘open’ of ‘anders’?
De manier waarop Studio 100 het heeft aangepakt, zou wel eens een goed voorbeeld kunnen zijn voor onze toekomstige wetgeving. Het bedrijf gaf op het online inschrijvingsformulier namelijk niet alleen de mogelijkheid om een kruisje te zetten achter M, V of X, maar liet ook nog een vierde optie open: ‘Dat zeg ik liever niet’. “Het onbekend laten van de genderidentiteit is zeker een interessant pad om te verkennen”, denkt Pieter Cannoot. “Er zijn nu eenmaal ook mensen die vinden dat de overheid geen zaken heeft met hun geslacht. In Tasmanië hebben ze dan weer een ‘open’ optie: daar mag je zelf met een beperkt aantal tekens aangeven hoe je je genderidentiteit ziet, wat vervolgens wordt geregistreerd. Praktisch en administratief is dit echter moeilijk werkbaar en het risico is ook groot dat deze optie in het publieke debat meteen belachelijk wordt gemaakt. Daarom zou ik niet pleiten voor een ‘open’ categorie, maar veeleer een optie als ‘anders’.”

Europa
Dat er nieuwe regeltjes zullen komen en dat uiteindelijk niet alles bij het oude zal blijven, staat voor Cannoot vast. “Over een jaar of tien is de nieuwe wetgeving hierrond allicht een feit in heel Europa”, zegt hij. “Het draagvlak is er: uit de Eurobarometer van twee jaar geleden bleek al dat 54% van de bevraagde Belgen geen probleem heeft met een categorie X op de identiteitskaart. Dit is ook géén modegril. Genderfluïditeit heeft historisch gezien, en zeker op het zuidelijk halfrond, altijd al bestaan. Wij, westerse kolonialen, hebben de binaire genderopdeling over de aarde verspreid.” Maar tot de wetgeving er is, zullen we het ermee moeten doen. “Ook de kandidaten van K3", zegt Cannoot. “Als uiteindelijk een X gekozen wordt om Klaasje op te volgen, zal er op het arbeidscontract toch M of V staan.”

Wat is genderidentiteit en meer
- Genderidentiteit: hoe iemand zichzelf ziet, als vrouw of als man of als iets ertussen in
- Genderdysforie: het gevoel en de wens hebben om van een ander geslacht te willen zijn
- Genderrol: je gedragen op de manier hoe je je voelt, als vrouw of als man of als iets ertussen in

Gender staat dus voor man vrouw of x zijn. Gender identiteit is de diepgevoelde persoonlijke overtuiging van het behoren tot een bepaald geslacht, zijnde man of vrouw, beide of geen van beide. Genderexpressie is dan weer de uiterlijke manifestatie van iemands genderidentiteit, wat zichtbaar is in gedrag, kleding, spraak, haardracht en lichaamskenmerken. Bepaalde kenmerken van genderexpressie worden doorgaans als mannelijk betiteld en andere als vrouwelijk. Hierin bestaan echter culturele verschillen. Enkele genderidentiteiten: Androgynie, Genderfluïde, Niet-binair, agender, genderqueer. Verder is er ook nog transgender en transgenderist, beide verdienen meer uitleg, hier onder te lezen:

Een transgender is iemand die een genderidentiteit of -expressie heeft die niet overeenkomt met zijn of haar biologische geslacht. Transgender-zijn kan in verschillende gradaties tot uitdrukking komen, uiteenlopend van cross-dressing, travestie of androgynie, waarbij slechts deels of alleen bij bepaalde gelegenheden de kenmerken die geassocieerd worden met het andere geslacht worden overgenomen, tot het volledig en definitief van geslacht veranderen door middel van een medische behandeling. In het laatste geval spreekt men ook wel van transseksuelen. Daarnaast kan ook de innerlijk beleefde identiteit sterk variëren. Zo kan de term transgender mensen omvatten die zich non-binair, bigender, pangender, genderfluïde, agender of van het derde geslacht noemen, wat voorheen wel werd samengevat onder de term transgenderisme en tegenwoordig voornamelijk als genderqueer wordt aangeduid. Wanneer iemand het als een psychisch probleem ervaart dat de eigen genderidentiteit en geboortegeslacht niet overeenkomen, kan dit tot de diagnose genderdysforie leiden.

Transgenderist De term transgenderisme slaat op personen die mannelijke en vrouwelijke identiteitskenmerken combineren. Bij een transgenderist zijn zowel de vrouwelijke als de mannelijke genderidentiteit sterk aanwezig. Ook kan het voorkomen dat men zich soms man en soms vrouw voelt. Er volgt zelden een lichamelijke aanpassing en soms gaat men maar een gedeeltelijke transitie aan. Qua genderrol kunnen transgenderisten een heel eigen mix van mannelijke en vrouwelijke elementen verenigen. Maar men mag transgenderisten niet verwarren met transseksuelen. Wanneer een transgenderistisch persoon een gedeeltelijke transitie aangaat, in het geval van mannen die zich deels vrouw voelen, noemt men hen vaak shemales. Maar sommige mensen vinden dit een zeer beledigende term, terwijl anderen de term zelf gebruiken om zichzelf te omschrijven.

Lees ook
Nieuwe Belg org voor transgender en niet-binaire jongeren + links (2021)
Een op vier holebi en transgender+ jongeren gebruikt genderneutraal voornaamwoord (2020)
Maak kennis met meer dan 20 niet binaire beroemdheden(2020)

Bron: hln.be & holebi info - Maart 2021*

Dit bericht is gepost op 16 March, 2021 en 872 keer gelezen.