Belgische Senaat keurt anoniem aangifte doen goed.
Mede door het verhaal van een Gents homo koppel dat recent werd aangevallen in de trein, heeft onze Senaat unaniem een resolutie goedgekeurd waarbij het mogelijk is om anoniem aangifte te doen van homofoob geweld. Het initiatief hier toe kwam van Vlaams parlementslid Stephanie D'Hose (Open Vld).

Vorig jaar kon je bij holebi info al lezen dat Open Vld onder leiding van D'Hose pleitte om het mogelijk te maken dat slachtoffers van geweld op basis van seksuele geaardheid (homo, lesbisch, biseksueel, panseksueel...) of op basis van genderidentiteit (transgender, genderfluid, niet-binair..) anoniem aangifte zouden kunnen doen. Voornamelijk omdat eerder is gebleken dat veel slachtoffers geen aangifte durven doen.

De Senaat keurde nu een resolutie goed die het mogelijk moet maken om anoniem aangifte te doen via een digitaal platform. Daarnaast zullen alle politiediensten in de toekomst een draaiboek krijgen om op een juiste manier om te gaan met slachtoffers van geweld op basis van geaardheid of genderidentiteit. Ook de diensten van slachtofferhulp zullen meer toegankelijk worden voor holebi's & transgenders, waarbij men holebi- en transfoob geweld als afzonderlijke misdrijven zal gaan bekijken, net zoals men dat bijvoorbeeld al doet voor slachtoffers van geweld op vrouwen of slachtoffers van racisme.

Het goedkeuren van de resolutie kwam er ook door dat Unia (Interfederaal Gelijkekansencentrum) vaststelde dat het aantal dossiers rond discriminatie en geweld tegenover holebi's en transgenders al in 2018 met ruim 38 procent is gestegen, en dit ten opzichte van het gemiddelde van de voorgaande vijf jaren en dat de stijging zich in 2019 doorzette.

“Eén op drie holebi’s geeft te kennen zich minstens één keer per maand onveilig te voelen omwille van hun geaardheid. Alle onderzoeken geven aan dat homofoob geweld toeneemt. Maar de aangiftebereidheid is laag. Er gaapt een kloof tussen de officiële aangiftecijfers en het reële aantal feiten waarmee holebi’s worden geconfronteerd. De doorstroming van informatie verloopt bovendien niet uniform: klachten van homofoob geweld worden vaak niet in die termen geregistreerd.”

Dit dark number van homofobe gewelddaden maakt dat de politie onvoldoende zicht heeft op de problematiek en daders minder snel gevat worden, maar ook dat slachtoffers niet geholpen kunnen worden. Daarom wil D’Hose, en met haar de volledige senaat dat er een anonieme aangifte mogelijk wordt, zoals die in Nederland en Engeland al bestaat.

Eén digitaal loket met een website en een app moet de drempel tot aangiftebereidheid verlagen. “Ik heb samen met vele collega’s deze resolutie uitgewerkt met één doel voor ogen, namelijk om de drempel voor het indienen van een klacht bij geweld tegen holebi en transgender+ personen te verlagen en dus het ‘dark number’ terug te doen dringen. Wie anoniem wil blijven, mag niet buiten de statistieken vallen. Dit zeer reële probleem mag op geen enkele manier geminimaliseerd worden.”

Omdat het effectief mogelijk maken van zo'n anonieme aangifte verdeeld is over verschillende bevoegdheden op verschillende bestuursniveaus, neemt de Senaat hierin het voortouw. Het is nu aan de deelstaten en het federaal parlement om hiermee aan de slag te gaan. Wordt zeker vervolgd...

Tot het digitaal platform er is, doe je best wanneer je slachtoffer bent geworden van geweld op basis van je geaardheid of genderidentiteit, aangifte bij de politie in je eigen woonplaats. Daarnaast kan je ook melding doen, per provincie, bij Unia (ook belangrijk voor de cijfers), men kan je indien mogelijk helpen of doorverwijzen. Unia info => Klik hier

Lees ook
Gents homo koppel slachtoffer van homofoob op trein

Bron: hln.be & holebi info - 2021/feb

Dit bericht is gepost op 27 February, 2021 en 674 keer gelezen.