Belgie keurt resolutie rond intersekse kinderen goed.Onze Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft zopas unaniem een resolutie goedgekeurd die ervoor zorgt dat intersekse kinderen hun uitdrukkelijke instemming moeten geven voor men overgaat tot een operatie aan hun geslachtsdelen.

Concreet vraagt de Kamer onder meer om ingrepen aan de geslachtsdelen van intersekse kinderen enkel te laten doorgaan nadat ouder én kind goed geïnformeerd werden en uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven. Jammer genoeg is de resolutie geen verplichting, iets wat véél leed zou voorkomen, maar er werden wel twee extra positieve zaken toegevoegd, waarover je onderaan meer kan lezen.

Wat is intersekse in het kort
Bij intersekse vertoont een lichaam zowel inwendige en of uitwendige mannelijke als vrouwelijke kenmerken. Soms gaat het om zichtbare verschillen in geslachtsorganen, maar vaak is het ook onzichtbaar en regelmatig wordt het pas in de pubertijd ontdekt. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen het fenotypische geslacht (uitwendig man of vrouw), het gonadale geslacht (het geslacht op basis van de aanwezige geslachtsklieren en het genetische geslacht (aanwezigheid van X- en/of Y-chromosomen). Al deze kenmerken kunnen in vele combinaties met elkaar voorkomen. Meer info zie link onderaan.

2020 wet
Vorig jaar keurde het Federaal Parlement een wet goed die intersekse personen beschermt tegen discriminatie. In België wordt één op zestig kinderen geboren met een intersekse conditie.

Operatie en mentale problemen
Maar bij kinderen waarbij het meteen na de geboorte duidelijk is dat ze intersekse zijn, kiezen ouders en artsen meteen of kort na de geboorte voor een operatie, waarbij het dan de ouders en artsen zijn die beslissen of het kind een meisje of jongentje wordt. Maar, omdat ondertussen uit verschillende onderzoeken is gebleken dat deze kinderen later mentale problemen ontwikkelen omdat ze voelen dat hun gender (de keuze tussen jongen of meisje door de ouders) niet overeen komt met hoe ze zich voelen, zijn er artsen en ouders die besluiten dat het kind later zelf moet kunnen kiezen en gaat men dus niet over tot een operatie, waarbij men vaak ook de optie geeft dat het kind géén keuze moet maken tussen man of vrouw.

Andere aanpak en extra's in resolutie
Vanwege de vele getuigenissen van mentale problemen bij intersekse personen, die kort of meteen na de geboorte werden geopereerd, komen er langzaam aan meer landen met een wet die intersekse personen zelf laat beslissen of er wel of geen operatie komt. Het is daarom jammer dat ons landje slechts met een resolutie komt en niet met een wet. Maar, er is toch nog goed nieuws, de resolutie vraagt de regering meer de investeren in onderzoek naar interseksualiteit en in psychologische ondersteuning voor ouders en kinderen. De resolutie voorziet ook in de oprichting van een referentieziekenhuis waar alle expertise wordt gebundeld en intersekse personen terechtkunnen voor multidisciplinaire zorg en ondersteuning, net zoals dat al bestaat voor transgender personen.

Belangen verdediging
Hoewel intersekse geen genderidentiteit is en geen seksuele geaardheid, worden de belangen van intersekse personen doorgaans behartigd door holebi & transgender belangenorganisaties, vandaar de letter i bij de afkortingen lgbti en hlbti. Intersekse personen kunnen zowel hetero als holebi zijn, en kunnen eveneens een verschillende genderidentiteit hebben gaande van transgender, niet-binair, genderfluid, man, genderloos, vrouw, agender enz...

Meer info over intersekse personen
- Website Intersekse Vlaanderen ==> Klik hier

Lees ook
Intersekse personen eindelijk beter beschermd in Belgie
In Belgie worden er elke dag 4 a 5 kinderen met intersekse kenmerken, (met 40 variaties), geboren.


Bron: klein deeltje nieuwsblad.be - verder holebi info eigen berichtgeving - 2021/Feb

Dit bericht is gepost op 12 February, 2021 en 833 keer gelezen.