Volgens onderzoekers zijn homofoben ...Volgens een nieuw Australisch onderzoek zijn holebi- transfoben (homofoben) minder intelligente mensen. Er is een wetenschappelijk verband tussen lagere niveaus van cognitieve intelligentie en homofoob zijn, zo blijkt uit een studie. Onderzoekers van de Universiteit van Queensland, Australië, trokken correlaties tussen degenen die een lage score voor het intelligentiequotiënt (IQ) noteren en degenen die onverdraagzame, bevooroordeelde opvattingen uiten.

Aan de hand van een steekproef van 11.564 Australiërs doorzochten onderzoekers gegevens van de Household, Income and Labour Dynamics in Australia (HILDA) van 2012, een enquête die het economische en persoonlijke welzijn van het land in kaart brengt. Met een vragenlijst om cognitieve cognitieve intelligentie te beoordelen: een maatstaf voor hoe goed een persoon problemen kan oplossen, een goed oordeel kan vellen, evenals zijn verbale en numerieke vaardigheden.

Het onderzoeksteam van het Institute for Social Science Research heeft ook gekeken naar de HILDA-enquête uit 2015 waarin werd gevraagd naar de houding van de deelnemers ten opzichte van holebi & transgender+ rechten. Het vroeg de respondenten in hoeverre ze het eens of oneens waren met de stelling: "Homoseksuele koppels moeten dezelfde rechten hebben als heteroseksuele koppels."

Bij het vergelijken van de twee datasets ontdekten onderzoekers dat hoe lager de cognitieve intelligentie van een persoon bleek te zijn, hoe waarschijnlijker het was dat ze homofoob waren. Een hoog cognitief vermogen leidt tot minder vooroordelen, 'benadrukten ze, voordat ze eraan toevoegden:' Onderwijs bemiddelt gedeeltelijk, maar matigt niet het effect van bekwaamheid. '

De link was het sterkst toen de verbale vaardigheid van de steekproef werd beoordeeld, maar bleef nog steeds sterk, zelfs nadat wetenschappers rekening hadden gehouden met andere variabelen, zoals de opleiding van de deelnemers en de sociaaleconomische status. “Er zijn welbekende correlaties tussen een laag cognitief vermogen en ondersteuning van vooroordelen of niet-egalitaire attitudes, " aldus de onderzoekers.

“Dit artikel is een aanvulling op de bestaande kennis door de eerste analyses te geven van de associaties tussen cognitieve vaardigheden en attitudes ten opzichte van holebi & transgender+ vraagstukken. Personen met een laag cognitief vermogen steunen minder vaak gelijke rechten voor bijvoorbeeld koppels van hetzelfde geslacht. Onze resultaten suggereren dat cognitieve vaardigheden een cruciale, zij het ondergewaardeerde, rol spelen bij vooroordelen, ”concludeerden ze. Daarom raden we aan om bij onderzoek naar vooroordelen meer aandacht te besteden aan cognitieve vaardigheden en een betere integratie van cognitieve vaardigheden in modellen voor vooroordelen. "

Meer onderzoeksresultaten lezen (Binnen & Buitenland)==> Klik hier


holebi info - eigen berichtgeving - copyright @ holebi.info - Februari 2021

Dit bericht is gepost op 10 February, 2021 en 825 keer gelezen.