Nog werk aan de winkel in Europa om gelijke rechten holebi & transgender+ personen + deel over Belgie.Het Jaarrapport 2020 van de Europese LHBTI+ (Lesbisch, Homo, Biseksueel, Transgender, Intersekse) koepelorganisatie ILGA-Europe schetst een beeld dat op gespannen voet staat met het wijdverbreide idee dat het werk aan holebi en transgender+ emancipatie in Europa is voltooid.

ILGA-Europe’s Annual Report 2020 laat zien dat haatzaaien en geweld toenemen. Kortom: er is in Europa nog volop werk te doen om de holebi en transgender+ emancipatie te bevorderen. Allereerst wordt er hier een algemene situatie besproken, nadien volgt er een deel uit het rapport over ons Belgenlandje, opgelet: een lijvig dossier:

(Transgender+ en LHBTI+ betekenis: de + staat voor intersekse, non-binaire en genderfluïde personen)

Mensenrechten holebi's & transgender+ personen
De 10de editie van ILGA-Europe’s Annual Review geeft details over de mensenrechtensituatie van holebi's (homo lesbisch biseksueel) en transgender en intersekse + personen in de 49 Europese landen en de vijf landen van Centraal-Azië. Het Jaarrapport is opgesteld door holebi en transgender+ activisten en experts ter plaatse en laat ook tal van actuele trends en ontwikkelingen zien.

Het gaat minder goed dan men denkt
De beoordeling van dit jaar, die de ontwikkelingen gedurende de 12 maanden van 2019 in kaart brengt, schetst een complex beeld dat afwijkt van het wijdverbreide idee dat alles goed gaat voor holebi en transgender+ personen in grote delen van Europa. Centraal hierbij staat een sterke toename van anti holebi en transgender+ haatzaaiende uitingen door publieke figuren in heel Europa, in landen variërend van Bulgarije, Polen en Turkije, tot Cyprus, Finland, Griekenland, Portugal en Spanje en de zeer reële gevolgen hiervan voor LHBTI+ individuen en -groepen.

Haat en geweld
In veel landen in de Europese en Centraal-Aziatische regio’s, en niet alleen in landen met een gedocumenteerde groei van officiële vooringenomen gemotiveerde haatspraak, is er ook een even sterke toename geweest van online haatdragende taal en fysieke aanvallen op holebi's en transgender+ personen, veel daarvan met voorbedachten rade en buitengewoon gewelddadig.

Europees fenomeen
Uit de evaluatie blijkt dat dit een pan-Europees fenomeen is. Dat blijkt in het Verenigd Koninkrijk, waar het populistische verhaal rond Brexit kan worden gekoppeld aan een toename van anti holebi en transgender+ haatmisdrijven en incidenten, aan het verbieden van evenementen in veel steden en steden op het continent, de vervolging van deelnemers aan Pride-marsen in Turkije en een groeiende aanwezigheid van anti holebi en transgenders en neonazistische demonstranten in openbare ruimtes tijdens LHBTI+ evenementen in de regio.

Holebi & trans+ asielzoekers
Naast de toename van haat, blijkt dat mensen in toenemende mate op de vlucht gaan naar landen die als minder holebi en transgender+ vijandig worden ervaren. Meer holebi en transgender+ personen verlieten landen als Albanië, Bosnië-Herzegovina, Tadzjikistan en Turkmenistan naar buurlanden waar de situatie als relatief veiliger zou kunnen worden ervaren. Er is ook een anekdotische toename van mensen die zeggen dat ze landen als Polen willen verlaten voor andere EU-landen.

Obstakels
Gemelde obstakels bij de toegang tot gezondheidszorg, pesten op scholen en op het werk, en holebi en transgender+ personen die diensten worden geweigerd, vaak met een gebrek aan overheidsinterventie, spelen allemaal een rol in het algemene beeld van een Europa waar geleefde ervaringen grotendeels niet overeenkomen met de oppervlakkige boodschap dat LHBTI+ rechten en gelijkheid volledig zijn gewaarborgd.

Moeilijk in sommige landen
De situatie van holebi en transgender+ personen in sommige delen van Europa en Centraal-Azië wordt echter steeds moeilijker en blijft voor een groot deel onzichtbaar, zelfs voor organisaties als ILGA-Europe. Actie is nodig. Regeringen hebben nog veel te doen, gaande van het aannemen van wetten die de bescherming van mensenrechten garanderen en overheidsinstanties die middelen geven om beleid in verschillende sectoren in de praktijk om te zetten, tot het leiden van bijvoorbeeld een maatschappelijk debat dat sociale acceptatie en inclusie bevordert.

Niet allemaal slecht nieuws
Directeur Evelyne Paradis van ILGA-Europe haalt aan dat het niet allemaal slecht nieuws is. Zo is er vanuit verschillende Europese landen steeds meer aandacht voor regenbooggezinnen met een uitbreiding van gezinsrechten in enkele landen, en er worden ook steeds meer vorderingen gemaakt bij hervorming en instelling van wettelijke procedures voor gendererkenning. Ook de kwestie van lichamelijke integriteit voor intersekse personen gaat steeds vaker een prominente plaats innemen op de politieke agenda van regeringen en instellingen.

Mensen bewust maken
Door mensen bewust te maken van zo’n breed en genuanceerd beeld, dat voortdurend in beweging is en evolueert, wil het Jaarrapport van ILGA-Europe een beeld geven van de enorme hoeveelheid kwesties die van invloed zijn op het leven van mensen, die nog steeds aandacht nodig hebben, vooral in een context waar holebi's en transgender+ personen het doelwit zijn en de kwetsbaarheid wordt vergroot.”

Uit het rapport - situatie België 2019
(onderaan link naar het gehele rapport met bespreking van alle landen)

Asiel België
RainbowHouse Brussels en InQlusion lanceerden de Q-Asyl’Home-project in augustus om sociale assistenten op te leiden, caseworkers en inwoners van asielcentra op SOGIESC kwesties en diensten verbeteren voor holebi en transgender asielzoekers. Het project wordt in 2020 verlengd.

The Refuge, het eerste LGBT-opvang centrum in Brussel, kreeg meer dan 90 aanvragen van holebi en transgender+ jongeren sinds de opening in oktober 2018, sommigen van hen waren asielzoekers.

Resolutie
Op 27 maart keurde het Vlaams Parlement unaniem zijn goedkeuring een resolutie waarin geweld tegen holebi en transgender+ personen werd veroordeeld in Tsjetsjenië, waarbij men er bij de Belgische regering op aandrong te voorzien in internationale bescherming voor slachtoffers.

Studie België
In mei bleek uit een studie in opdracht van de Brusselse staatssecretaris voor gelijke kansen, dat negen van de 10 holebi's en transgender+ personen ooit al het doelwit is geweest van verbaal of psychologisch misbruik omwille van zijn of haar seksuele geaardheid of genderidentiteit.

Werkgelegenheid België
Kliq vzw, een non-profit adviesbureau voor seksuele en genderdiversiteit, hield zijn tweede Kliq Workplace Conference. Procter & Gamble won de Most Inclusive Employer Award, en dit voor het tweede jaar op rij. De Alliantie voor juridische diversiteit en inclusie, een netwerk van 45 advocatenkantoren, won de Diversity Initiative award.

Intersekse kinderen België
In februari heeft het VN-Comité voor de rechten van het kind België aanbevolen om medisch onnodige en niet-consensuele operaties op intersekse kinderen te verbieden, en hen en hun ouders counseling en ondersteuning te geven.

Discriminatie België
In mei 2019 meldde Unia dat het 125 discriminatie zaken verwerkte inzake holebi en transgender+ personen, wat neer kwam op 38 procent en een stijging ten opzichte van het gemiddelde van de eerdere afgelopen vijf jaren. Unia liet ook weten dat er steeds meer informatie of klachten komen van transgenders inzake discriminatie.

Onderwijs België
Het Vlaams parlement introduceerde verplicht onderwijs over genderidentiteit en seksuele geaardheid op lagere en middelbare scholen. De uitvoering daarvan wordt gecontroleerd door schoolinspecties. Twee universiteiten, ULB en VUB, organiseerden samen een workshop met vier andere Europese universiteiten, over goede praktijken voor holebi en transgender+ inclusie

Regenboogvlag België
Naar aanleiding van de Internationale dag tegen holebi- en transfobie hebben in 2019 ruim 101 steden in Wallonië de regenboogvlag gehesen. In Vlaanderen namen alle 309 gemeenten deel.

Niet-binaire en genderfluïde personen in België
Op 19 juni oordeelde het Grondwettelijk Hof in een mijlpaal vonnis dat niet-binaire en genderfluïde personen werden gediscrimineerd tegen de nieuwe wet inzake gendererkenning. Zowel het principe van onomkeerbaarheid van en de afwezigheid van enige erkenning van niet-binaire geslachtsidentiteiten werden ongrondwettelijk bevonden. De federale regering en het parlement moeten nu een passend wettelijk kader vaststellen, wat zou kunnen betekenen dat een derde geslachtsoptie wordt geïntroduceerd. Meerdere wijzigingen van geregistreerde geslacht / geslacht zullen ook mogelijk zijn. De zaak werd door çavaria voor het Hof gebracht.

Transgenders België
In het voorjaar 2019 verbood het Vlaamse Rode Kruis transgenders bloed te doneren in Vlaanderen. Na overleg met çavaria en Transgender Infopunt, stemde het Rode Kruis ermee in op dit verbod op te heffen. Transgenders zijn nu onderworpen aan een uitstelperiode van drie maanden na het starten van hormoon vervangende therapie en uitstel van twaalf maanden na de laatste seksuele ontmoeting met mannen.

Het Nationaal Register kondigde in januari 2019 aan dat in totaal 742 mensen hun wettelijk geslacht veranderden in 2018 (110 in 2017), en dit volgend op de wetshervorming die dit alles mogelijk maakt op basis van zelfbeschikking. En tussen januari en september 2019 hebben 397 mensen toegang wettelijke geslachtsherkenning gekregen.

In september besliste de familierechtbank voor het eerst sinds de invoering van de transgender wet van 2018, die een aanvrager die had verkregen een verandering van voornaam en wettelijk geslacht door de administratieve procedure, zou kunnen terugkeren naar de vorige naam en geslachtsregistratie op basis van ervaren ernstige transfobie.

In september wijzigde de Vlaamse regering het Vlaamse personeelsstatuut: bestaande regels voor 'moeders' zijn nu genderneutraal en werknemers hebben in totaal twintig dagen verlof voor examens en begeleiding gerelateerd aan transgezondheidszorg. Deze werden door de Transgender Infopunt aanbevolen als onderdeel van haar beoordeling van de transvriendelijkheid van de overheid.

Het transgender Infopunt en het Centrum voor Welzijn werken sinds januari samen om specifiek te werken rond transgender welzijn. De Vlaamse minister van Volksgezondheid heeft daarbij een anti holebi & transgender zelfmoord preventie project gefinancierd, waarbij er twee nieuwe websites werden gelanceerd zijnde lumi.be en gendervonk.be

Link naar het hele rapport van ILGA-Europe
- Opgelet, in de Engelse taal en in pdf format ==> Klik hier


Bron: coc.nl en ilga.europe - Februari 2020.

Dit bericht is gepost op 07 February, 2020 en 3782 keer gelezen.