Over Aseksualiteit - interview + alle info.
Aseksualiteit - Aseksueel zijn - steeds meer mensen komen er openlijk vooruit. Maar wat is dat nu Aseksualiteit? in de breedste zin van het woord, het gebrek aan seksuele aantrekking of interesse in seksuele handelingen. Men schat dat 1 procent van de bevolking aseksueel is, maar in werkelijkheid kan het aantal hoger liggen want niet iedereen durft er openlijk over te praten. Aseksualiteit komt zowel bij mannen als vrouwen voor.

Aseksualiteit verschilt van vrijwillige en bewuste vormen van seksuele onthouding, zoals het celibaat, en van gedwongen afzien van seks als gevolg van ziekte. Aseksualiteit komt in vele vormen voor. Zo kunnen sommige Aseksuelen, ondanks het ontbreken van seksuele interesse, toch bepaalde vormen van seks hebben.

Een algemeen aanvaarde wetenschappelijke definitie ontbreekt echter nog. Omdat aseksualiteit aangeboren of in elk geval diepgeworteld is, is het vergelijkbaar met een seksuele voorkeur of geaardheid. Door sommigen wordt het ook wel gezien als het gebrek aan een seksuele geaardheid. Er worden vijf types Aseksuelen beschreven die types vind je onder aan het volgende bericht.

In de krant het laatste nieuws stont recent een interview met een aseksuele vrouw, dat begint met de woorden: We hoeven onze tv maar op te zetten of we worden gebombardeerd met gekus, geflirt en seks. Maar wat als je geen of heel weinig seksuele gevoelens hebt? Dit is het verhaal van een aseksuele vrouw uit de krant het laatste nieuws.

De 23-jarige Maddy uit het Australische Sydney is aseksueel. Een seksuele oriƫntatie die volgens haar nauwelijks begrepen wordt. "Als mensen horen dat ik aseksueel ben, zijn ze eerst verward. Daarna willen ze meestal mijn identiteit afbreken. 'Je moet wel aangetrokken zijn tot iemand, ofwel jongens ofwel meisjes', zeggen ze dan. Maar als je beide geslachten aantrekkelijk kan vinden, kan je toch ook geen enkel geslacht leuk vinden. Ik heb niet echt seksuele gevoelens, en heb me nog nooit aangetrokken gevoeld tot iemand. Er is een groot gebrek aan begrip voor deze identiteit. Ik wist zelfs niet wat aseksualiteit was tot ik 18 werd. Mensen snappen het gewoon niet. 'Iedereen moet seks hebben. Misschien ben je holebi, of het zijn je hormonen, of je groeit er wel uit', hoor ik vaak. Ik vind het irritant dat mensen durven om mijn seksuele oriƫntatie in twijfel te trekken. Ik zal toch wel zelf weten wie ik ben?"

"Ik ben een aromantische aseksueel, wat betekent dat ik ook geen interesse heb in relaties, in tegenstelling tot veel andere mensen die aseksueel zijn. Ik heb het wel eens geprobeerd, en het voelde niet slecht, maar het deed me niets. Ik genoot er niet echt van, het was vreemd en ik begreep niet waarom de andere persoon het fijn vond. Dus nu focus ik me op mijn vrienden, in plaats van een romantische relatie te hebben. Maar het is niet gemakkelijk, al dat onbegrip. Vooral mannen begrijpen het niet en trekken mijn seksualiteit in twijfel. Ze denken dat ik ze aan het lijntje hou, noemen me een trut, of preuts. En veel mensen denken ook dat het met religie te maken heeft. Gelukkig is er online een goede gemeenschap waar ik me wel in thuis voel. Daar word ik wel aanvaard."

Extra info

Vijf types aseksuelen:
Het Asexual Visibility and Education Network (AVEN) beschrijft 5 soorten of types van aseksualiteit bij mensen:

Type A
Personen die wel een seksuele drift ervaren, maar zich niet seksueel tot andere personen aangetrokken voelen. Deze mensen hebben een zeker biochemische ervaring van seks, doen mogelijk ook aan masturbatie, maar zullen nooit met een andere persoon seksuele interactie hebben.

Type B
Personen die zich tot anderen aangetrokken voelen, maar geen seksuele drift ervaren. Deze mensen hebben wel diepere emotionele bindingen met anderen, houden ook wel van iemand anders, maar zonder de behoefte met zijn of haar geliefde ook seksuele interactie te hebben. Dit sluit lichamelijke tederheid overigens niet uit.

Type C
Personen die zowel seksuele drift ervaren als emotionele aantrekkingskracht van anderen, maar die desondanks geen seksuele interactie hebben. Zij kunnen wel masturberen en van iemand houden. Seksuele interactie met de geliefde en de liefde voor deze persoon zijn voor zulke mensen echter twee heel verschillende dingen die niet samengaan.

Type D
Personen die noch seksuele drift ervaren, noch emotionele aantrekkingskracht van anderen ervaren. Dit betekent echter niet dat deze mensen geen goede en/of emotionele vriendschappen kennen of hebben, maar ze hebben alleen niet de behoefte aan liefde of seksuele interactie.

Type E
Personen die slechts seksuele drift en aantrekkingskracht tot anderen ervaren als deze esthetisch is, maar anders de seksualiteit als afstotend ervaren. Dit betekent echter niet dat deze mensen geen goede en/of emotionele vriendschappen kennen of hebben, maar ze hebben alleen niet de behoefte aan onesthetische seksuele interactie. Dit wordt ook wel esthetische asexualiteit genoemd.

RELATIES
Ondanks een beperkte of geheel afwezige interesse in seks, heeft een deel van de aseksuelen dus wel degelijk behoefte aan romantische relaties c.q. ervaart romantische aantrekkingskracht. Men verdeelt aseksuelen dan ook wel in romantische en niet-romantische aseksuelen.
Voor wat betreft de romantische relaties kan een onderscheid worden gemaakt in de volgende vormen:
- aromantisch: niet romantisch aangetrokken tot iemand van enig geslacht
- heteroromantisch: romantisch aangetrokken tot mensen van het andere geslacht
- homoromantisch: romantisch aangetrokken tot mensen van hetzelfde geslacht
- biromantisch: romantisch aangetrokken tot mensen van beide geslachten
- panromantisch: romantisch aangetrokken tot mensen van ieder (of geen) geslacht
- transromantisch: romantisch aangetrokken tot mensen die van geslacht zijn veranderd
- polyromantisch: romantisch aangetrokken tot mensen van meer dan een geslacht, zonder te bedoelen dat er maar 2 geslachten zijn


holebi info - eigen berichtgeving - copyright @ holebi.info 2014

Dit bericht is gepost op 24 September, 2014 en 4792 keer gelezen.