Amnesty International klaagt Europees transgender beleid aan.

Europese staten schenden de mensenrechten van transgender personen die hun geslacht officieel willen laten aanpassen. Dat zegt Amnesty in een nieuw rapport. Wanneer transgenders hun geslacht officieel willen veranderen, worden ze vaak gedwongen tot psychiatrische onderzoeken en medische behandelingen zoals hormonenkuren, verregaande operaties en sterilisatie.

Sommige transgenders willen uiteraard toegang hebben tot medische behandelingen, maar dat is lang niet voor elke transgender het geval. Het is niet aan de staat om die keuze op te dringen aan transgenders door de officiële erkenning van hun geslacht te koppelen aan verplichte operaties, hormonenbehandeling en sterilisatie, zegt Eva Berghmans, beleidsverantwoordelijke van Amnesty International Vlaanderen.

Het feit dat transgenders deze behandelingen verplicht moeten ondergaan om het geslacht dat hen bij de geboorte werd toegekend te laten aanpassen, is onaanvaardbaar. In termen van internationaal recht kan je spreken van een wrede, onmenselijke of onterende behandeling.

Amnesty's rapport The state decides who I am: lack of legal recognition for transgender people in Europe focust op zeven Europese landen, waaronder België, waar de procedures om een officiële geslachtswijziging te verkrijgen niet conform zijn met de mensenrechten.

In Ierland bestaat er zelfs geen enkele wetgeving op dit gebied, al bestaan er wel plannen in die richting. Naar schatting telt de Europese Unie zo'n anderhalf miljoen transgenders. In veel lidstaten worden strikte voorwaarden opgelegd aan een geslachtswijziging. Transgenders kunnen hun genderidenteit slechts officieel laten erkennen als een psychiater vaststelt dat ze aan een mentale afwijking lijden en als ze akkoord gaan met medische ingrepen zoals hormonenkuren, chirurgie en sterilisatie. Ze moeten soms ook bewijzen alleenstaand te zijn.

De hele procedure duurt bovendien vaak jaren. Transgenders moeten de mogelijkheid hebben een officiële erkenning van hun geslacht te verkrijgen via snelle, toegankelijke en transparante procedures. Daarbij moet hun recht op privacy worden gerespecteerd en mogen ze niet onderworpen worden aan allerlei voorwaarden die in strijd zijn met mensenrechten, stelt Eva Berghmans.

Deze mensen moeten een verschrikkelijke keuze maken - ofwel ondergaan ze zware en lange procedures om hun geslacht officieel te laten veranderen, ofwel moeten ze voor de rest van hun leven verder met officiële documenten waarop een geslacht staat dat niet overeenstemt met hun uiterlijk en persoonlijke genderidentiteit.

In Ierland bestaat op dit moment nog geen wetgeving over geslachtswijziging. Victoria, een transgender vrouw uit Dublin, vertelde aan Amnesty: Voor mij is het belangrijk dat mijn genderidentiteit officieel erkend wordt, omdat het voor eens en voor altijd een einde zou maken aan de dagelijkse gevechten die ik moet aangaan om te krijgen waar ik recht op heb, zoals sociale zekerheid. Ik wil dat mensen erkennen wie ik ben. Het is belachelijk dat de staat dat weigert te doen.

De officiële erkenning van hun geslacht is van cruciaal belang voor transgenders en de bescherming van hun mensenrechten.

Telkens wanneer transgenders officiële documenten moeten voorleggen, waarop een naam of geslacht staat aangeduid dat niet overeenstemt met hun identiteit, kunnen ze worden geconfronteerd met discriminatie.
In België kan de procedure voor transgenders die hun geslacht officieel willen laten aanpassen, oplopen tot 3 jaar of langer. De wet eist een psychiatrische diagnose, hormonenbehandelingen, genitale chirurgische ingrepen en sterilisatie. Amnesty International had hierover recent contact met Minister van Justitie Turtelboom. De Minister engageerde zich om nog deze legislatuur werk te maken van het opstellen van een wettekst, waardoor de schendingen van mensenrechten zouden weggewerkt worden. Amnesty verheugt zich hierover en zal het wetgevende werk van nabij opvolgen.

holebi info 2014

Dit bericht is gepost op 04 February, 2014 en 3029 keer gelezen.